Megatrendi muuttaa työikäisten hyvinvointia ja työkyvyn perustaa

Työntekijöiden ja työorganisaatioiden arkeen ja haasteisiin vaikuttaa viisi muutossuuntaa: ylitsepursuavuus, ennakoimattomuus, sidoksisuus, vaihtelevuus ja päivittämisen tarve. Nämä synnyttävät tai voimistavat tiettyjä ajattelu- ja toimintamalleja työikäisessä väestössä. Ne merkitsevät myös muutospaineita työorganisaatioille ja välittäjäorganisaatioille, kuten työterveyshuolloille.

2030-luvun alussa priorisointi ja karsinta tulevat olemaan elämän mielekkyyden kannalta olennaisia kysymyksiä.

Miten ajattelu- ja toimintatapojen muutos näkyy?

  • Elämä alkaa ylikuumentua, jos elämään haalitaan liikaa sisältöjä. Työ on keskeinen osa tätä ylipursuavuuden yhtälöä. Tarvitaan ennaltaehkäisevää synkronointia ja priorisointia.
  • Globaalit uhat ovat ennakoimattomia, mikä merkitsee muutosvalmiuden tarvetta ja psykologisen turvallisuuden korostumista työelämässä.
  • Työtä ja muuta elämää raamittavat erilaiset verkostot, joissa muodostuu sidoksia. Sidoksisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, millaisia toimintamalleja työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen osalta sovellamme.
  • Työurat etsivät uusia muotoja ja moninaistuvat. Työelämän vaihtuvat tarpeet edellyttävät joustavaa osaamista ja työllistymiskykyä. Niitä voidaan ennakoiden rakentaa.
  • Työelämän jatkuva muutos luo tarpeen päivittää osaamista. Uuden oppimiseen tarvitaan joustavia tukirakenteita ja toimintamalleja, jotta päivittämisen tarve ei johtaisi työttömyyteen tai synnyttäisi psyykkistä kuormitusta.

Lataa raportti Julkarista