Hyvinvointia työstä 2030-luvulla – Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä -raportti perustuu Työterveyslaitoksen 28 asiantuntijan näkemykseen työelämän ja työkyvyn kehityksestä 2030-luvulla.

Arja Ala-Laurinaho

TkL, vanhempi asiantuntija

arja-ala-laurinaho

Arja veti skenaarioraportin työryhmää Ilmastonmuutos ja työ. Hän on tutkinut työn ja organisaatioiden muutoksia, muutosprosessien yhteisöllistä toteuttamista, organisaation resilienssiä ja työn uusia muotoja sekä toteuttanut edellä mainittuihin liittyviä kehittämishankkeita. Arjaa kiinnostavat digitalisaatio ja ilmastonmuutos työn muutosajureina ja työyhteisön yhteisinä oppimishaasteina. 

Työpaikoilta edellytetään  resilienssiä  eli  kykyä sopeutua, oppia  ja uudistua, kun toimintaedellytykset ja työolosuhteet ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat.

Tuomo Alasoini

VTT, TkT, tutkimusprofessori

tuomo-alasoini

Tuomo veti skenaarioraportin työryhmää Teknologinen muutos ja työ. Hän on toiminut useissa kehittämisohjelmissa, joilla on edistetty tuottavuutta ja työhyvinvointia suomalaisilla työpaikoilla. Tuomoa kiinnostaa erityisesti digitaalinen murros ja sen mahdollistama työn uudelleenajattelu.

Lauri Kokkinen

TtT, erikoistutkija

lauri-kokkinen

Lauri on toimittanut skenaarioraportin ja on yksi sen pääkirjoittajista. Hän tutkii suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia politiikkoja, usein historiallisesta tai vertailevasta näkökulmasta. Lauria kiinnostavat tutkimuksen ja päätöksenteon rajapinnat sekä hyvinvointi-instituutioiden muutokset ja muuttumattomuus.

Kykymme uudistua seuraavan vuosikymmenen aikana ratkaisee pitkälti, millaisia vaikutuksia globaaleilla muutosvoimilla tulee olemaan.

Salla Toppinen-Tanner

PsT,  Työkyky ja työurat -yksikön johtaja

salla-toppinen-tanner

Salla on Työkyky ja työurat -yksikön johtaja. Hän on tutkinut työurainterventioita, työuupumusta ja työn voimavaroja sekä kehittänyt niihin liittyviä ratkaisuja. Nykyisessä tehtävässään Salla haluaa edistää tutkimustiedon viemistä käytäntöön niin, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua työhön ja saada hyvinvointia työstä.

Pekka Varje

FT, erikoistutkija

pekka-varje

Pekka veti skenaarioraportin työryhmää Ikääntyvä ja monimuotoistuva työväestö. Pekka keskittyy työelämän muutosten ja mielenterveyden tutkimiseen. Hänen julkaisunsa kattavat aihealueita työelämän historian, sosiologisen työelämäntutkimuksen, terveyssosiologian ja sosiaaliepidemiologian aloilta. Pekka edistää koneoppimisen menetelmien hyödyntämistä mielenterveyden tutkimuksessa sekä tutkimustiedon avointa julkaisemista.

Ari Väänänen

YTT, PhD, tutkimusprofessori

ari-vaananen

Ari veti skenaarioraportin työryhmää Ajattelu -ja toimintatapojen muutos. Taustaltaan hän on sosiaalitieteilijä ja psykologi. Hän on tutkinut työelämän ja työterveyden ajattelu- ja toimintatapojen muutoksia viime vuosikymmenten aikana Suomessa. Aria kiinnostaa se, kuinka kulttuurin ja työelämän muutokset heijastuvat vaivihkaa työkykyhaasteisiin ja käsityksiin psyykkisestä hyvinvoinnista sekä sen tukemiseen tarvittavista toimenpiteistä.

Ihmisen ajattelu- ja toimintatapojen muutos on megatrendi, joka muuttaa työikäisten hyvinvointia ja työkyvyn perustaa.

Kaikki 28 kirjoittajaa esitellään skenaarioraportissa.  

Lataa raportti Julkarista