Workathlon-työpajassa rakennat työpaikallesi kehityspolun yhdessä fasilitaattoreidemme kanssa

3K Savo Oy

3K Savon työelämänkehittäjät ovat kokeneita fasilitoijia niin face-to-face kuin virtuaalisissa valmennuksissa ja tilaisuuksissa.

Tutustu lisää 3K Savo Oy:n täältä. 

Muotoiluhuone Saara Utti Oy

Muotoilun maailma - kokonaisvaltaista liiketominnan, hyvinvoinnin, tulevaisuuden työelämän ja palvelujen muotoilua.

Muotoluhuone Saara Utti Oy on vuodesta 2011 kehittänyt liiketomintoja, palveluita, tomintakullttuureita, hyvinvointia, arvoa luovia ympäristöjä, mainekuvia ja markkinointia. Muotoilu mahdollistaa hyvinvoinnin kasvun epävarmassa ja radikaalistkin muuttuvassa maailmassa. Olemassa olevilla resursseilla ja systeemiälykkäästi, vaikuttavuus ja asiakaskokemus keskiössä.

Muotoiluhuone toimii ajasta ja paikasta riippumatta digitaalisen maailman mahdollisuuksia hyödyntäen koko Suomessa. Kotipaikkana Lappeenranta, työhuoneet Etelä-Savossa ja Helsingissä. Joskus Lapissa tai Länsirannikolla, siellä missä asiakas on, siellä missä tarve on, dignomadisti.

Renesans

Rakennamme tulevaisuuden organisaatiota ja sen kyvykkyyksiä uudistamalla tarkoituksenmukaisella tavalla organisaation liiketoimintamallia, kulttuuria, rakenteita, johtamista ja toimintatapoja.

Renesans rakentaa tulevaisuuden organisaatioita. Missiomme on kehittää työyhteisöjen tulevaisuudenkestävyyttä ja auttaa ymmärtämään alalla nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavia erilaisia ilmiöitä ja kehityskulkuja.

Renesans auttaa kasvattamaan organisaation ja yksilön valmiuksia hankkia ja hyödyntää tulevaisuustietoa liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisessä ja suunnittelussa, sekä nykyisten vahvuuksien ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa.

Renesans tarjoaa monipuolista kehittämis- ja fasilitointiapua tulevaisuustyöskentelyyn, jotta organisaatio onnistuu kehittämään toimintamalleja sekä osaamista systemaattisesti tulevaisuuden työelämän tarpeisiin nähden.

Yhteisönä erilaisten tulevaisuutta luotaavien ennakointimenetelmien hyödyntäminen vahvistaa henkilöstölähtöisen kehittämisen kulttuuria, joka parantaa työyhteisön vetovoimaa ja henkilöstön saatavuutta.
Työyhteisön tulevaisuusymmärrystä kasvattamalla organisaation on mahdollista - ei vain sopeutua muutokseen -vaan vaikuttaa tulevaisuuden kehittymisen suuntaan ja siellä tarvittavan osaamisen laatuun.

Tutustu lisää Renesansiin täältä.

Tamora Muutosmuotoilu Oy

Palveluiden, tuotteiden ja toimintamallien ketteriä muutosmuotoilijoita - Hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävissä.

Tamora Muutosmuotoilu on ollut kehittämässä organisaatioiden menestystä kaikessa tekemisessään. Keskeisinä osaamisina ja teemoina on muutosmuotoilu, palvelumuotoilu, prossessien ja palveluiden kehittäminen, tuotteistaminen ja näkyväksi tekeminen. Teknologinen kehitys ja eri palvelut ovat osaamistamme myös. Uskomme työn, palveluiden ja prossessien kehittämiseen assiakaskeskeisesti ja visiomme onkin että vuonna 2025 muutomsuotoilusta on tullut osa elinkeinoelämän ydinosaamista.

Keskeistä osaamista on palveluiden muotoilu, muutosmuotoilu, näkyväksi tekeminen ja tuotteistaminen. Olemme olleet alusta asti konseptoimassa Workathon-konseptia.

Tutustu lisää Tamoran Muutosmuotoilu Oy täältä.

Tamora Oy

Johtamisen vallankumouksia, kiihdyttävää prosessimuotoilua, oivalluksia ja onnistumisia, tavattoman hyvää konsultointia ja fiksuja hommia fiksujen ihmisten kanssa

Tamora on perustettu vuonna 2010 tehtävänä hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen. Teemme työtä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa ja uskomme pelastustehtävän tarvitsevan täysimittaisesti hyödynnettynä sekä taitavaa julkista johtamista, henkilöstön osaamista että innovaatioita. Yhteiskuntavastuullisesti toimiminen on meille hyvin tärkeää. Uskomme, että suomalaisessa yhteiskunnassa on kaikki se osaaminen, asenne ja resurssi, joka hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseen tarvitaan. Se on vain otettava käyttöön.
Tamora tekee tavattoman hyvää konsultointia maltillisesti hinnoiteltuna. Vastaamme siitä, että työmme on aina hintansa arvoista.

Tamora on asiantuntijoidensa omistama. Omistajuus ja palkkausjärjestelmät tukevat sitoutumista asiakkaisiin, tavattoman hyvään konsultointiin ja yhdessä tekemiseen. Jotta voimme kestävästi kantaa taloudellisen vastuumme olemme maltillisella kannattavan kasvun tiellä. Tavoittelemme +0 tulosta, huolehdimme vastuullisesti velvoitteistamme emmekä etsi keinoja niiden välttelemiseen. Kannamme yhteiskuntavastuutamme myös työntekijöidemme kautta. Edistämme asiakkaidemme kanssa julkisten varojen vastuullista ja vaikuttavaa käyttöä ja pyrimme säilyttämään vanhaa ja luomaan uutta työtä.

ilmoittaudu workathloniin mukaan tästä


Lisätietoja

Laura Sarparanta
Työelämäkonsultti 
p. 050 583 9973
laura.sarparanta@ttl.fi 

Niina Do
TYÖ2030 koordinaattori
p. 050 590 7606
niina.do@ttl.fi