FET kuva

Mahdollisuus kokeilla Fast Expert Teams -toimintamallia tärkeän kysymyksen tai ongelman ratkaisuun.

TYÖ2030 ohjelma mahdollistaa arviolta 10 Fast Expert Teams (FET) -prosessia ohjelman loppukaudella 1.10.2022-31.3.2023. Kokeilu on mahdollista tehdä laajasti eri sektoreilla tai isomman työpaikan sisällä.

Fast Expert Teams on tilapäinen, rajatun ajan toimiva kehittäjäverkosto, jossa tuotetaan ratkaisuja päätöksentekoa varten sekä työpaikkojen kehittämisen tueksi. Nopeiden ratkaisutiimien tehtävät kytkeytyvät TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen rakentaa Suomeen maailman paras työelämä.

Toteutuksessa apuna toimivat FET-toimintamallin sekä virtuaalisen fasilitoinnin tuntevat kumppanit, jotka toimivat mallia hyödyntävän organisaation tukena koko prosessin ajan. TYÖ2030-ohjelman käyttämät FET-kumppanit ovat Humap Oy, CM & HR Consulting Oy sekä Tamora Oy.

FET-toimintamallissa kootaan ongelmanratkaisuun tarvittava asiantuntijoiden joukko, joka alkaa yhdessä ratkomaan tehtävää. Ratkaistavat ongelmat voivat olla hyvin laajasti erilaisia liike-elämää tai julkisia palveluita koskevia kysymyksiä. Ongelman tulee olla sellainen, että se hyötyy uudenlaisesta, yhteisestä ajattelusta. Tavallinen operatiivinen projektityö tai tutkimus/selvitystyö eivät ole FET-mallille sopivia. FET-prosessin kesto on neljä (4) viikkoa ja työskentely tapahtuu virtuaalisesti siihen sopivalla alustalla (esim. Howspace).

FET-kumppani vastaa kattavasti FET-prosessista sekä siihen liittyvistä valmisteluista, prosessin johtamisesta, verkostotapaamisten fasilitoinnista, dokumentoinnista ja mahdollisista muista ennakkotehtävistä ja jälkitöistä. Mallia hyödyntävä asiakas vastaa itse FET-verkoston rekrytoinnissta sekä verkostolle tehtäväksi annettavan ongelman kuvauksesta. Tässäkin asiantuntijat auttavat käyttäjää oikeanlaisen verkoston rakentamisessa sekä siihen liittyvissä järjestelyissä.

Mallin käytöstä on saatavilla työskentelyn tukena käytännönläheinen työkirja suomeksi ja englanniksi.

Työkirjaan voi tutustua täältä.

Kiinnostuitko mallista tai sen kokeilemisesta? Ota yhteyttä TYÖ2030-tiimiin ja jutellaan lisää!

Sanna Kulmala
TYÖ2030 ohjelmajohtaja
p. 040 411 6378
sanna.kulmala@ttl.fi  

Kehittämistapa kytkeytyy TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen uudistaa osaamista ja toimintatapoja suomalaisen työelämän hyväksi. Työskentelymallin kehittäminen ja käytäntöä tukeva työkirja on toteutettu yhteistyössä Fast Expert Teams -toimintamallia tutkivan, kehittävän ja kevään yhteisöä johtaneen LUT-kauppakorkeakoulun kanssa. LUT-kauppakorkeakoulun vastuuhenkilö on tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist.