Mies käyttää älypuhelintaan.

Hakuilmoitus


Rohkeita askeleita kohti tulevaisuuden työelämää

TYÖ2030-ohjelma avaa 15.9.2021 valtakunnallisen haun toimialahankkeille. Toivotamme myös uudet hakijat tervetulleiksi mukaan hakuun!

TYÖ2030-ohjelman tavoitteena hallitusohjelmassa on vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä työpaikoilla, vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria sekä nostaa Suomi digiaikakauden johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 2030 mennessä. Koronakriisistä selviytyminen ja siitä toipuminen ovat nostaneet nämä tavoitteet vielä entistä tärkeämmiksi ja ajankohtaisiksi.

Toimialahankkeiden tarkoituksena on kehittää ja innovoida alan työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen. Toiminnan periaatteina ovat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken ja toimialatason vuoropuhelu työmarkkinajärjestöjen kesken. Lähtökohtana toimialahankkeille ovat kunkin toimialan tarpeet.

Toimialahankkeet ovat työnantajien ja työntekijöiden yhteisiä kehittämishankkeita. Hakijoina ovat alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöt (työmarkkinajärjestöt) yhdessä.Toimialahankkeet voivat olla erikokoisia. Tärkeää on, että hanke edistää TYÖ2030-ohjelman tavoitteita ja auttaa vastamaan toimialan tai -alojen ja niiden työpaikkojen tarpeisiin.

 

Hankehakemuksia arvioitaessa painottuvat muun muassa:

  • Digitalisaation, datan ja eri teknologioiden kuten tekoälyn hyödyntäminen ja kehittäminen, erityisesti uusien työn muotojen (etätyö ja monipaikkainen työ) kokeilut ja edistäminen
  • Jatkuva oppiminen
  • Parhaiden käytäntöjen ja yhteistyömallien kehittäminen ja jakaminen
  • Alan pitkäjänteinen kehittäminen ja hankkeen tulosten hyödyntäminen myös ohjelmakauden jälkeen
  • Hankkeen vaikuttavuus ja skaalautuvuus; kuinka paljon työpaikkoja hanke tavoittaa

Hakuaika 

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti ja hakijan edustajan sähköisellä allekirjoituksella varustettuna 29.10.2021 klo 16 mennessä tyoterveys@ttl.fi.

Työterveyslaitos antaa tukea hankesuunnitelman ja hakemuksen laatimiseen:

1. Järjestämme haun avaamisen yhteydessä 15.9.2021 klo 9-10 kaikille toimialahankehausta kiinnostuneille webinaarin. Osallistumislinkin lähetämme ilmoittautuneille edellisenä päivänä.

2. Voitte lisäksi varata noin 45 minuutin henkilökohtaisen sparrausajan sähköpostitse. Mikäli olette kiinnostuneita sparrauksesta, ottakaa suoraan yhteyttä Anna Tienhaaraan: Lähetä sähköposti otsikolla "Toimialaohjelmahaku sparrauspyyntö" osoitteeseen anna.tienhaara@ttl.fi.

 

Lisätietoja

Hakuohjeen löydät täältä.

Tarkemmat kuvaukset rahoituksen kohteista ja hakukriteereistä löydät täältä.

 

Yhteyshenkilöt

Sanna Kulmala, ohjelmajohtaja, sanna.kulmala@ttl.fi, +358 40 411 6378

Anna Tienhaara, vanhempi konsultti, anna.tienhaara@ttl.fi +358 43 824 2337

Aija Kuurne, vastaava juristi, projektipäällikkö, aija.kuurne@ttl.fi, +358 43 825 6346