28.3.2022

Nio verktygen för att förebyggande stödja psykisk hälsa publicerades på finska i september 2021 och många verktyg i lådan har nu översatts till svenska och engelska.

Verktygslådan på svenska innehåller funktionella verktyg så som test, spel och räknare samt online-utbildning:

Verktygslådans roll är att se till att det i arbetslivet finns tillräckligt med medel och metoder för att stödja psykisk hälsa och stärka kompetensen kring temat.

Verktygen är utformade för att stödja psykisk hälsa i synnerhet i det skedet när det är möjligt att hitta förebyggande lösningar i organisationerna. Verktygen har utformats för arbetsplatserna och företagshälsovården.

– Efterfrågan på språkversionerna av verktygen har varit stor och vi är glada att nu kunna erbjuda dem till allt fler, säger ledande expert Pauliina Mattila-Holappa på Arbetshälsoinstitutet.

Språkversionen får du fram uppe till höger på adressen mielityö.fi.

Frågor och feedback om verktygen kan skickas till mielenterveyden.tyokalupakki@ttl.fi.

Verktygslådan ingår i Program för psykisk hälsa i arbetslivet som inletts av social- och hälsovårdsministeriet.