Långa sjukfrånvaron som beror på psykisk ohälsa har stigit med 43 procent mellan åren 2016–2019. Ökningen har varit störst hos unga och kvinnor (FPA 2019). Dessutom har antalet som övergått till invalidpension på grund av psykisk ohälsa ökat med 29 procent mellan åren 2014–2019 (PSC 2019).

Arbetsmiljöledningen på arbetsplatsen har en stor betydelse i att stödja arbetstagarens psykiska arbetsförmåga och hanteringen av psykosocial belastning. Företagshälsovården är en viktig partner inom arbetet.

Arbetshälsoinstitutet och Mieli rf bygger en modell som stöd för företagshälsovårdssamarbetet åren 2021–2022. Modellen som stödjer psykisk arbetsförmåga och mental hälsa för företagshälsovårdssamarbete skapas tillsammans med arbetsplatser och företagshälsovården.

Genom att använda modellen är det möjligt att:

  • utvärdera behovet av stöd för arbetsförmågan och risker samt resurser i arbetsmiljön
  • definiera utvecklingsmål som situationen kräver och bedöma tjänstebehoven
  • välja nödvändiga åtgärder som stödjer arbetsförmågan och påverkar arbetsmiljön i olika situationer
  • komma överens om ansvarsfördelningen mellan olika aktörer och samordning av åtgärder och helhetsprocesser
  • förverkliga nödvändiga åtgärder
  • uppföljning och utvärdering av effekterna hos åtgärderna.

Verktygslådan som Arbetshälsoinstitutet genomfört och verksamhetsmodellen för företagshälsovårdssamarbetet ingår i Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet som inletts av social- och hälsovårdsministeriet.