Information om Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet

Text: Bättre för tidigt än för sent

Ett bra arbetsliv byggs upp i samarbete

På arbetsplatserna ska stödet för den psykiska hälsan i första hand ges inom
arbetsgemenskapen genom att förebygga problem med arbetsförmågan.

Det lyckas när arbetsplatserna satsar på förfaranden som stöder psykisk hälsa, t.ex. gott ledarskap, bättre organisering av arbetet, bättre informationsutbyte, kompetensutveckling, respons och uppskattning.

Arbetsplatserna måste handla innan arbetsresurserna tar slut och de anställda blir överbelastade. För detta kan arbetsplatserna använda programmet för psykisk hälsa i arbetslivet, som innehåller information, exempel, digitala verktyg och en modell för samarbetet med företagshälsovården.

Programmet för psykisk hälsa i arbetslivet är en del av den nationella strategin för psykisk hälsa. Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet för psykisk hälsa i arbetslivet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet, organisationer inom området psykisk hälsa och andra partner samt ett omfattande nätverk av intressentgrupper.

Bättre för tidigt än för sent

Arbetsplatserna måste handla innan arbetsresurserna tar slut och de anställda blir överbelastade. Psykisk hälsa är en framgångsfaktor. 

Information och berättelse

Verktygslåda för att hjälpa arbetsplatser

En arbetskultur som stöder den psykiska hälsan handlar om vardagliga saker, såsom växelverkan, att lösa problem tillsammans och att utveckla arbetssätten. 

Se verktygslådan

Verksamhetsmodellen för företagshälsovårdssamarbetet

Verksamhetsmodellen för företagshälsovårdssamarbete hjälper till att stärka det psykiska välbefinnandet och förebygga problem. Den leder in på en utvecklingsväg som vägleder till perspektiv kring psykisk hälsa, arbetsgemenskap och praktiska handlingar.

Läs mer