På organisationsnivå fokuserar förebyggande av psykisk ohälsa på en fortlöpande förbättring av arbetsförhållandena, smidigheten i arbetet och arbetsgemenskapen. Det är precis vad förordningen om principerna för god företagshälsovård förväntar sig av företagshälsovården.

Oavsett om det handlar om att utveckla organisationens dagliga rutiner på lång sikt eller exakta situationer, är det värt att stödja den psykiska hälsan i arbetslivet genom att förutse, inte reagera.

Organisationernas situationer och behov varierar beroende på till exempel hur mycket som redan har gjorts för att stödja den psykiska hälsan och vilken typ av processer som används. Behovet gäller ofta verktyg som naturligt passar in i arbetsplatsens vardag och praxis.

Verktygslådan till stöd för psykisk hälsa erbjuder också lättanvända verktyg som har visat sig fungera, även för multiprofessionella team inom företagshälsovården. Lådan innehåller verktyg för olika stadier av förebyggande insatser.

Verktygensteman är till exempel stöd för chefer, användning av rusmedel, anpassning av arbete eller stöd för återhämtning.

Interaktionen mellan företagshälsovård och chefer har utvecklats under de senaste åren och olika tjänster för chefer har tagits fram. För att stödja detta arbete kan du till exempel ta stöd av Må bra av jobbet -material, som stärker chefernas färdigheter i att stödja psykisk hälsa.

Tyngdpunkten ligger på utveckling av vardagspraxis som främjar psykisk hälsa. Många arbetsplatser behöver en arbets- och hälsovårdspartner – företagshälsovården – för att stärka vardagspraxis. Verktygslådan ger också möjlighet att fördjupa företagshälsovårdssamarbetet och utföra mer förebyggande arbete för arbetsgemenskapen och arbetsförhållandena.

Arbetshälsoinstitutet bygger som bäst också upp en verksamhetsmodell för att stödja psykisk arbetsförmåga och psykisk hälsa tillsammans med Mieli rf. Modellen gör det bland annat möjligt att förtydliga olika aktörers roller och utveckla samarbetet.