Syfte: Utbilda dig till handledare i kamratgruppscoachning som har visat sig fungera. Coachningen förbättrar proaktivt deltagarnas arbetshälsa och arbetsförmåga. Utbildningen till handledare ger dig möjlighet att bilda en grupp på din arbetsplats tillsammans med en arbetspartner.

För vilka: HR, arbetarskydd, samt yrkesutbildade personer inom arbetshälsa eller företagshälsovård och personer som är intresserade av handledningsarbete.

Tid: 15 timmar + handledningspraktik

 

Läs mer (på finska)>>>