Genom gott ledarskap bygger man upp resurser för arbetet. Genom att utveckla arbetsförhållandena, smidigheten i arbetet och arbetsgemenskapen stärker man den psykiska hälsan samtidigt som man förebygger problem.

Chefernas färdigheter är viktiga för identifiering av psykiska symtom och för att man ska kunna ta itu med problemen i tid. När problemen hanteras som en del av arbetsplatsens ledningsrutiner för arbetsförmåga får arbetstagaren rätt hjälp i tid.

Verktygslådan till stöd för psykisk hälsa tillhandahåller forskningsbaserade verktyg för proaktivt stöd för psykisk hälsa i arbetsgemenskapen. Verktygen kan användas för att utveckla organisationen, arbetsförhållandena och arbetssätten för att stödja psykiskt välbefinnande. Å andra sidan behöver cheferna också stöd för sitt eget arbete.

Verktygslåda för chefer och HR

Verktygen kan användas för att lära sig ledarskap som stärker den psykiska hälsan, för att diskutera frågor i anslutning till psykiska problem, exempelvis i förändringssituationer, karriärskiften eller efter sjukfrånvaro.

Verktygen ger personalutvecklare verktyg för att stödja förebyggande förstärkning av psykisk hälsa och ledningsrutiner för arbetsförmåga.

En webbkurs i anpassning av arbetet ger deltagarna metoder för anpassning av arbetet till stöd för psykisk hälsa och psykisk funktionsförmåga.

Återhämtningsräknaren hjälper till att utveckla arbetsförhållanden som stöder återhämtning.

Hur mår du? -arbetsvälbefinnandetestet ger snabbt en lägesbild av välbefinnandet i arbetet och råd om vad man ska göra. I en arbetsgemenskap kan testet användas till exempel i förberedande syfte inför samtal om tidigt stöd, som en del av utvecklingssamtalen, eller för att stödja arbetshälsa på team- eller gruppmöten. Testet kan också möjliggöra ett tidigare ingripande på arbetsplatsen.