Uppdaterad 19.8.2021. (Publicerad 13.3.2020). Vi uppdaterar anvisningarna enligt behov.

Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.


Masken ska täcka mun och näsa och masken ska inte vidröras under användning. Välj en mask som du orkar andas igenom och som sitter bra.

Då du använder en ansiktsmask av tyg ska du komma ihåg att det krävs noggrannhet när man sätter på och tar bort en ansiktsmask så att en smutsig mask inte orsakar smittorisk. Om man gång efter gång drar på masken och tar av den, kan orenheter på dess utsida och på händerna hamna innanför skyddet och in i andningsorganen.

Dålig kondition, luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och hög ålder orsakar att man nödvändigtvis inte orkar använda ansiktsmask eller att skyddet kan förvärra hälsoproblem. Tvinga inte på någon att använda mask eftersom man inte kan veta om det är tryggt för personen att använda masker.

Småbarn ska inte bära mask. Det är svårt att få en mask att sitta på plats på ett rörligt barn och barnet har ingen nytta av masken. I värsta fall kan masken och banden medföra kvävningsrisk när masken faller ner på halsen och banden trasslar sig.

Tips för att tillverka ansiktsmasker

 • Gör masken av tunt tyg så att den inte blir för tät. En mask som gjorts av tätt tyg har ofta för stort andningsmotstånd, och då orkar man inte andas genom skyddet. Om masken är för tät blir även koldioxidhalten i andningsluften för hög.
 • Om tyget är mycket tätt räcker det med ett tyglager. Använd högst två lager av tätt vävt tyg. Testa hur bra du kan andas genom ditt valda material.
 • Fleece lämpar sig inte som tillverkningsmaterial. Undersökningar visar att fleece kan bryta ned droppar från andningsvägarna och öka aerosoler från luftvägssekret i luften.
 • Beakta att masken ska tåla tvätt i 90 grader eller att kokas en kort stund, men tvätt i minst 60 grader.
 • Ansiktsmasken ska täcka munnen och näsan och sitta tätt på ansiktet. Masken får inte någonstans spänna för mycket. Ju tätare maskens övre kant sitter på ansiktet desto mindre imma bildas på glasögonen när masken används.
 • Det går att förminska en ansiktsmask som tillverkats av någon annan, till exempel genom att förkorta banden eller sy ett veck i nedre kanten.
 • Tvätta masken innan du använder den.

Minneslista gällande användning av mask

 • Ta dagligen med dig så många masker att du har en ren mask varje gång du klär på dig.
 • Ha med dig handsprit och en plastpåse där du lägger använda masker som ska tvättas.
 • Tvätta händerna innan du tar på dig en ren mask.
 • Rör inte maskens yta förrän du har masken på dig.
 • Drick eller ät inte medan du använder masken.
 • Om du rör maskens utsida medan du använder masken, tvätta eller desinfektera dina händer före och efter.
 • Tvätta händerna innan du tar bort masken.
 • Ta av masken genom att endast röra maskens band. Rör inte maskens utsida.
 • Tvätta eller desinfektera händerna efter att du tagit av masken.

Rengöring av masken

 • Tvätta en mask av tyg minst i ett 60 graders program, men i ett 90 graders program om materialet tål det eller koka masken i vatten med lite tvättmedel i fem minuter. Skölj en kokad mask med rent vatten. Låt masken torka på en plats med frisk luft.
 • Om du tvättar masker i tvättmaskin håll tvättmaskinen ren. Tvättanvisningar hittar du i tvättmaskinens bruksanvisningar och på tvättmaskinernas tvättmedelsförpackningarna som säljs i butikerna.
 • För att förhindra att mikrober som samlats i maskerna under användning börjar föröka sig ska du inte förvara använda masker länge i en plastpåse.
 • Lägg alltid påsen där du förvarat använda masker i blandavfall efter användning så att du inte av misstag överför mikrober från påsen på dina händer, saker eller rena masker.
 • Lägg rena, fullständigt torra masker i en ren plastpåse för ny användning.

Kom ihåg säkerhetsavstånd – ansiktsmasken är enbart ett extra skydd

När du använder masken ska du även komma ihåg god handhygien, undvik närkontakter och undvik att röra vid ansiktet, näsan eller munnen. Stanna hemma om du är sjuk.

Hemmagjorda ansiktsmasker är inte officiella andningsskydd

Om ansiktsmaskerna inte uppfyller krav som kan visa att de skyddar en och att de är trygga att använda får de inte kallas för andningsskydd eller för mun- och nässkydd och de får inte uppges ha skyddande egenskaper för den som bär dem. Kraven är en del av vår lagstiftning och anges i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 och i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård 2010/629. Närmare tekniska krav nämns i standarderna EN 149 och EN 14683.

Kontrollera när masken ska användas

Rekommendation om användning av ansiktsmask (THL)

Anvisning för arbetsplatser gällande riskbedömning av COVID-19 (Arbetshälsoinstitutet)

Ansiktsmasker på arbetsplatserna (Arbetshälsoinstitutet)

Rekommendation om användning av ansiktsmask (THL)


Mer information viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats