Uppdaterad 23.12.2021. (Publicerad 2.4.2020).

Det är viktigt att du fortfarande följer arbetsgivarens instruktioner för att hindra smittorna i arbetsplatsen. Bästa sätt att hindra smittor är att ta vaccinering.

Är det nödvändigt att skydda sig?

Det är viktigt att du skyddar dig inte bara för att skydda dig själv utan också dina kolleger och familj. Genom att ta  vaccinet, genom att hålla en god handhygien och tvätta händerna, genom att använda mask, undvika närkontakt och undvika arbete i omedelbar närhet av andra skyddar du dig bäst från smitta och insjukna i COVID-19Håll ett avstånd  till arbetskamrater och kunder. Hälsa inte på varandra genom att skaka hand.

Följ din arbetsgivarens direktiv och anvisningar gällande arbetssäkerhet, hygien, arbetsklädsel, skyddsåtgärder, ansikstmasker och skyddsutrustning din arbetsgivare ger.

Ladda ner Smarttelefonapplikationen Coronablinkern till din telefon. Med hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för viruset och att bryta smittkedjorna. Se THL web sidor.

Se också information om regionernas rekommendationer och begränsningar (THL)

Hur smittar coronaviruset?

Covid-19 smittar via droppsmitta och luft. Viruset kan även smitta genom beröring. Risken för smitta öker om personen hostar, snyser eller talar högt

Se Smitta och skydd – coronaviruset (Institut för hälsa och välfärd, THL)

Använd coronablinkern och svara i telefon, om spåraren ringer 

 • Ladda ner Smarttelefonapplikationen Coronablinkern till din telefon.
 • Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. Se THL web sidor och Ladda ner Coronablinkern
 • Det rekommederas att du berättar till din arbetsgivare om coronablinkern har gett meddelande om en eventuell exponering. På det här viset hjälper du din arbetsgivare att ta hand om arbetssäkerheten och sina plikter. Den primära åtgärden är då att man organiserar distansarbete och om det inte är möjligt ska man komma överens om andra åtgärder på arbetsplatsen. Man kan använda mun och nässkydd speciellt på hälsovården.

Vaccination

 • Att låta dig vaccineras är bäst sätt att skydda dig själv mot coronasjukdom och hindra dig smitta andra. Trots att du är vaccinerad, kan du bli smittad och därför är det viktigt att fortfarande följa anvisningarna. 
 • Vaccinationstäckningen av arbetstagare kan påverka restriktioner på arbesplatsen. Det är bra att prata öppet om vacciner i jobbet, för det är det ända sätt arbetsgivaren får veta om vaccinationsläget i arbetsplatsen.

Vad gör jag om jag misstänker att jag har blivit smittad?

Följ din arbetsgivares anvisningar om sjukledighet

 • Meddela arbetsgivaren om du har blivit sjuk eller om du har blivit utsatt för coronavirus. Berätta också om smittan även om det inte är obligatorisk. 
 • Om din arbetsgivare kräver ett intyg över sjukledighet, kontakta din egen hälsovårdscentral eller företagshälsovård per telefon eller via de webbtillämpningar som erbjuds.
 • Håll dig i mån av möjlighet borta från de övriga familjemedlemmarna. Använd masken om du inte kan hålla distansen och det är möjligt att använda masken. Tvätta händerna ofta. Använd en egen handduk. Torka i hemmet regelbundet av dörrhandtag, kranar och andra kontaktytor med tvättmedel och fuktig duk. Tvätta städdukarna och sängkläderna i 90 °C i tvättmaskin. Använd pappersnäsduk och reservera en avfallspåse där du kan placera den använda näsduken omedelbart. Ta inte emot gäster i ditt hem, särskilt inte äldre personer.
 • Hosta i näsduken, masken eller ärmen. Hosta aldrig i handen. Lägg masken och näsduken i avfallskärl. Masken är blandavfall och näsduken är bioavfall.

Vad kan jag göra för att undvika att bli smittad?

 • Följ regionernas information för att hålla dig uppdaterad om de föreskrifter och rekommendationer som gäller dig.
 • Följ din arbetsgivares anvisningar.

Håll fysisk distans

 • Hälsa på annat sätt än genom att skaka hand.
 • Gör gärna distansarbete också i övrigt, om arbetsuppgifterna möjliggör det.
 • Håll avstånd  till människor som inte hör till din närmaste krets. 
 • Undvik att arbeta i närhet av andra.
 • Ifall du arbetar i par, eller i en mindre grupp, sträva efter att både arbeta och ta pauser med samma par eller samma grupp.
 • Undvik att möta personer, som hostar eller nyser.

Ta hand om hygienen

 • Rengör apparater som används gemensamt innan du använder dem. Använd skyddshandskar för engångsbruk om möjligt. Man kan också använda plastik för engångsbruk på apparater som används gemensamt.
 • Håll händerna rena. Tvätta alltid händerna när du kommer till arbetet, innan du äter, röker, snusar eller lämnar dina arbetsuppgifter.
 • Tvätta händerna med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
 • Pappershandduk för engångsbruk är det bästa alternativet för att torka händerna utanför hemmet, hemma egen handduk.
 • Rör inte ögonen, näsan eller munnen om du inte har tvättat händerna.
 • Använd alkoholhaltigt handsköljmedel, om det inte är möjligt att tvätta händerna med vatten och flytande tvål, om du inte i ditt arbete har instruerats på annat sätt.
 • När du använder alkoholhaltigt handsköljmedel, ta på en gång det belopp med vilket du kan smörja in hela handen.
 • Om du använder skyddshandskar för engångsbruk, ta av dem utan att röra handskarnas utsida: Kertakäyttökäsineiden oikeaoppinen riisuminen (på finska).
 • Tvätta händerna efter att du tagit av dig skyddshandskarna.
 • Anvisning om handtvätt och hosta, Institutet för hälsa och välfärd.

Resandet

Behöver jag ansiktsmasker eller skyddsutrustning?

 • Om du hanterar andningsskydd, mun- och nässkydd eller mask utan att beakta handhygienen eller ifall någon nyser eller hostar i närheten av dig, kan masken bli en smittkälla. Därför används de i engångsbruk i till exempel affärer vid inköp eller mellan pauser i arbetet.
 • Arbetsgivaren måste utföra en riskbedöming för identifiering av risker i arbete och i anknytning till covid-19. På grund av riskbedömningen tar arbetsgivaren beslut av de åtgärder för skyddet som behövs.
 • Under fritiden följ Institutet för hälsa och välfärd THL Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker
 • Om det är omöjligt för dig att använda masken på grund av ditt hälsotillstånd använd en visir.
 • FFP -andningsskydd och kirurgiskt mun- och nässkydd kan inte tvättas. Tvätta tygmasken i tvättprogram med 60° C temperatur men helst med 90° C temperatur eller alternativt koka masken i vatten i fem minuter med en tillsats av lite tvättmedel. Skölj masken och låt den torka i en plats där det finns frisk luft.
 • Klä på masken eller andra skyddet med rena händer. Rör inte utsidan på skyddet under användningstiden. Ta av dig skyddet med rena händer utan att röra utsidan. Tvätta eller desinficera händerna efter att du tagit av dig masken.
 • Släng mun- och nässkydd eller andningsskydd i blandavfall .
 • Se Information om mun- och nässkydd och andningsskydd
 • Se Skatteförvaltningens meddelande 19.8.2020: De som använder kollektivtrafikmedel för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan dra av kostnader för ansiktsmasker som resekostnader från och med 13.8.
 • Arbete i värme. Personlig skyddsutrustning i stark värme ökar påfrestningen för kroppen.
  Man måste hålla pauser ofta och drick ofta.
  Andvändningen av visiren eller masken i värme kan vara svårt och obehagligt.

Vid återgång till arbetet

 • Följ din arbetsgivares anvisningar vid återgång till arbetet t.ex. efter resa, distansarbete eller sjukledighet.
 • Fortfarande undvik fysiska kontakter med andra än dina närmaste kolleger och ta hand om bra hygieni. Kom ihåg avståndet  också under pauserna.
 • Följ anvisningar om handtvätt och hosta.
 • Preferera utbildningar och möten på nätet.
 • Preferera att cykla och gå till jobbet.
 • Förbereda dig, att måltider, pauser och arbetstider kan omorganiseras och differentieras.

Anvisningar för hälso – och sjukvårdspersonal

Coronavirusinfektioner: anvisningar till social- och hälsovårdspersonal – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL

Anvisning för att skydda personal inom hemvården – Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Bekämpning av coronavirussmitta i långtidsvårdens och -omsorgens verksamhetsenheter (THL)

Anvisningar för enheter inom munhälsovården under COVID-19-epidemin – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL


Mer information viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats