Uppdaterad 4.1.2021. (Publicerad 16.4.2020).

Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.


Allmänt om arbetsuppgifter och arbetsskift

Att ge anvisningar och aktörernas ansvar

 • Arbetsgivaren ska ge de anställda den information som behövs för att förhindra smitta samt se till att de har nödvändig kompetens för att sprida information.
 • I arbetet ska man se till att man skyddar både sig själv och patienten.
 • Arbetstagarna ska ge patienterna och deras anhöriga handledning om hygien och skydd mot virus.
 • Kommunerna ska säkerställa att hemvård och personlig assistans fortsätter, även om patienter och assistenter skulle insjukna i COVID-19-sjukdomen.
 • Kommunerna ska utarbeta anvisningar åt närståendevårdare, personer som får personlig assistans och arbetsgivare för personlig assistans enligt myndighetsanvisningarna.
 • Kommunen ska se till att personer med funktionsnedsättning som är arbetsgivare för personliga assistenter har tillgång till skyddsutrustning på motsvarande sätt som inom hemvården. Arbetsgivaren för personliga assistenter ska kolla med kommunen att det finns tillräckligt skyddsutrustning och att eventuella kostnader ska kompenseras. Det är bra att hålla koronavirus kvittona separat från andra kvitton.
 • Arbetsgivaren måste beakta arbetstagarens hälsotillstånd, ergonomi och arbetsförhållandena då man väljer skyddsutrustningen och guidar arbetstagaren att använda skyddutrustningen.
 • Om man inte tidigare har fått utbildning i användningen av andningsskydd av FFP-klassen, är det bra att konsultera sjukvårdsdistriktets infektionsexperter.
 • När man tar i bruk FFP-andningsskydd, måste man öva att använda skyddet före man besöker patienten. Andningsskyddet måste sitta tätt mot ansiktet. Man försäkrar sig om detta med sin egen andning, för att kontrollera förekomsten av eventuella läckage.
 • Då man väljer personliga FFP-skydd för arbetstagare bör man ge akt på att om skyddet inte sitter tätt mot ansiktet, skyddar det inte användaren mot aerosoler. Hur väl andningsskydden sitter, bör beaktas vid anskaffning av FFP andningsskydd.
 • Personlig skyddsutrustning i stark värme ökar påfrestningen för kroppen. Man måste hålla pauser ofta och drick ofta. Andvändningen av visiren eller masken i värme kan vara svårt och obehagligt.
 • Faktablad Arbete i värme
 • Kuuman haittojen hallinta (på finska)

Arbetsarrangemang

 • För att patienten ska vara i fysisk kontakt med ett så litet antal arbetstagare som möjligt, ska arbetstagare i den omfattning det är möjligt delas upp i smågrupper som ansvarar för vissa stamklienter.
 • Då man ska besöka samma patient upprepade gånger, ska i första hand en viss person eller medlemmar i en viss grupp sköta samma klienter som bestämts på förhand. Den personal som besöker en patient får inte bytas ut hela tiden.
 • Varje patient ska ha en egen kontaktperson. Patienten ska ha ett telefonnummer till den egna kontaktpersonen eller dennes ersättare.
 • Man avtalar också på förhand vilken grupp som sköter klienter som eventuellt smittas av COVID-19. Det måste finnas en lista av de här arbetstagarna.
 • Arbetet och pauser ska i den omfattning det är möjligt ordnas så att personer som assisterar COVID-19-patienter och andra som får assistans inte möts.

Innan man åker till en patient

 • Arbetstagare inom hemvården får inte gå till arbetet om de har symptom på luftvägsinfektion, även om symptomen skulle vara lindriga. Vid behov kan man be att företagshälsovården ger sin bedömning om situationen. Efter en COVID-19-sjukdom kan man återvända till arbetet enligt arbetsgivarens och företagshälsovårdens anvisningar.
 • I alla tjänster som ges i hemmet ska man uppmärksamma handtvätt och användning av alkoholhaltig handsprit för att trygga klienten.
 • Om den som assisteras har symptom som passar in på COVID-19-sjukdomen, måste han/hon bes meddela arbetstagaren så att dom kan beredda sig.
Skydd av arbetstagaren och hygien då patienten inte har symptom på COVID-19-sjukdomen

Vid vård av en patient utan symptom följs vanliga försiktighetsåtgärder (THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat, på finska):
 • Använd ett kirurgiskt engångsmun- och nässkydd eller en tvättbar ansiktsmask eller ansiktsvisir.
 • Ansiktsmasker av tyg eller halsdukar används endast en gång och tvättas därefter med ett 90-graders tvättprogram eller förstörs efter användningen. Om tvätten görs i en lägre temperatur än 90 °C, så görs en förtvätt med desinficerande tvättmedel.

Innan man åker till patienten

Packa med i utrustningsväskan:

 • ett mun- och nässkydd, en ansiktsmask eller ansiktsvisir.
 • skyddshandskar och ett förkläde. Dessa tas med ifall patienten trots förhandsuppgifterna har fått symptom på COVID-19-sjukdomen.
 • en egen handspritflaska
 • engångspappershanddukar för att rengöra och torka händerna
 • spraybart desinfektionsmedel eller desinficerande våtservetter för att rengöra redskap

Hos patienten

 • Tvätta händerna med vatten och tvål eller används alkoholhaltig handsprit.
 • Torka händerna i engångspappershanddukar.
 • Ta först på dig mun- och nässkyddet, ansiktsmasken av tyg eller ansiktsvisiren.
 • Om möjligt undvik att använda mobilenheter.
 • Tvätta alltid händerna efter du har tagit av dig skyddsutrustningen och innan du åker från klienten.

Efter besöket

 • Lägg den engångsskyddsutrustning som du använt och andra engångsredskap som använts i vården i en soppåse och lägg den tätt försluten i kärlet för blandavfall.
 • Om du inte ha använt engångsvisiren eller engångsförklädet, lägg ansiktsvisiren och förklädet i en egen påse och lämna in dem för rengöring.

Skydd av arbetstagaren och hygien då patienten har symptom som passar in på COVID-19-sjukdomen

 • Följ i närvård av en patient med en luftvägsinfektion vanliga försiktighetsåtgärder samt försiktighetsåtgärder som gäller kontakt- och droppsmitta. (THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat)
 • Använd engångsskyddshandskar, ett kirurgiskt mun- och nässkydd, ett visir/ögonskydd , skyddsrock eller förkläde.
 • Om covid-19-infektion har konstaterats och patienten har kraftiga symtom på luftvägsinfektion, används vid långvarig närkontakt FFP2- eller FFP3-andningsskydd i stället för kirurgiskt munskydd, på basis av arbetsgivarens riskbedömning.

Innan man åker till patienten

 • Packa med i utrustningsväskan:
  • engångsskyddshandskar, FFP2 eller FFP3 andningsskydd, ett kirurgiskt mun- och nässkydd, ett ögonskydd, en långärmad skyddsrock/ett förkläde.
  • en egen handspritflaska för att rengöra dina egna händer.
  • spraybart desinfektionsmedel eller desinficerande våtservetter för att rengöra redskap.
 • Tänk ut på förhand var du kan tryggt klä på dig och ta av skyddsutrustningen: utanför klientens dörr, i farstun eller någon annanstans. Ta vid behov med dig en påse eller väska för dina egna ytterkläder.
 • Långt hår, inklusive lång pannlugg, ska sättas fast och under mössan.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit innan du tar på dig skyddsutrustningen.
 • Efter att du har tagit på dig skyddsutrustningen rengör händerna ännu en gång innan du tar på dig skyddshandskarna.

Hos patienten

 • Tvätta händerna med tvål och vatten eller handsprit innan du tar på dig skyddsutrustningen.
 • Efter att du har tagit på dig skyddsutrustningen rengör händerna ännu en gång innan du tar på dig skyddshandskarna.
 • Se till att du har pappershanddukar för att torka händerna efter handtvätt med tvål.
 • Lägg utrustningsväskan i en engångsplatspåse hos en COVID-patient.
 • Lägg mobiltelefonen och andra mobilenheter i en engångsplastpåse. Undvik att använda mobiltelefon och andra enheter hos kunden.
 • Desinficera den utrustning som du använt och utrustningsväskan innan du åker från klienten eller genast utanför klientens bostad. Om du inte kan desinficera redskap, lägg använda utrustning i en egen påse som kan förslutas för transport och senare desinficering/sterilisering.
 • Rengör händerna med handsprit då du åker från klienten. Om du har använt kortärmad skyddsrock/förkläde, tvätta också underarmarna.

Efter besöket

 • Lägg den engångskyddsutrustning som du använt, andra engångsredskap som använts i vården samt de plastpåsar som använts som skydd för utrustningsväskan och mobilenheterna i en soppåse och lägg den tätt försluten i kärlet för blandavfall.
 • Om skyddsglasögonen och förklädet inte är ett engångsskydd, lägg dem i en egen påse och lämna in dem för rengöring.

När du tar av dig skyddsutrustning vid vård av COVID-19-patienter

Då skyddsutrustningen tas av i rätt ordning, undviker man situationen där man med egna händer kontaminerar slemhinnor i ögon, näsan eller munnen eller sprider mikrober i omgivningen. Skyddsutrustningen läggs allt eftersom man tar av den direkt i en separat påse.
 1. Ta av dig ditt långärmade engångsplagg, ditt engångsförkläde och skyddshandskarna och lägg dem i en soppåse.
 2. Desinficera händerna.
 3. Ta av dig ögonskyddet/ansiktsskyddet (visir) och lägg dem i en överföringspåse för rengöring.
 4. Desinficera händerna.
 5. Ta av dig FFP skyddet eller det kirurgiska mun- och nässkyddet och lägg det i en soppåse.
 6. Desinficera händerna.


Observera följande anvisningar (på finska):

Arbetshälsoinstitutets anvisning om att ta av engångshandskar Kertakäyttökäsineiden riisuminen (på finska).

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotihoidon palveluissa

THL:s minnesregler om handhygien

Mer information viestinta@ttl.fi.

 

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats