Uppdaterad 22.3.2021. (Publicerad 7.4.2020).

Denna anvisning uppdateras inte för tillfället, men anvisningen kan vara till stöd då man planerar arbetsplatsens egna anvisiningar. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.

Bakgrund och sjukdomsbilden vid COVID-19

I Kina konstaterades det i december 2019 skjukdomsfall av lunginflammation, som visade sig vara förosakade av ett nytt coronavirus (SARS-CoV-2). Coronavirus orsakade en COVID-19 pandemi. Närmare information om viruset och sjukdomen: THL:s informationssida om det nya coronaviruset.

Allmänna anvisningar för hamnar

Det rekommenderas att man i hamnen inrättar en grupp som tar aör åtgärderna som behövs för att undvika epidemin att sprida i hamnen. Gruppen bör omfatta representanter för alla olika aktörer som verkar i hamnen. Se Arbetshälsoinstitutets instruktion för arbetsgivare.

Huvudvikten i skyddsåtgärderna ligger på funktioner inom arbetsledningen och effektivisering av hygienpraxis.

Åtgärder inom arbetsledningen

  • Informera för personalen att man inte får komma till jobbet om man är sjuk.
  • Dela upp personalen i grupper eller arbetsskift som inte blandas sinsemellan och/eller inte träffar varandra.
  • Gruppera pauserna så att så få anställda som möjligt befinner sig samtidigt i pausrummet.
  • Minimera besöken på fartygen och ordna kontakten som distansarbete via fjärranslutningar.
  • Om personalen träffar fartygspersonal och kan inte kan hålla avstånden (över 2 m), ska man använda ansiktsmasker. Om man träffar andra personer i hamnen, ska man använda ansiktsmask enligt arbetsgivarens riskbedömning. Om skydd behövs, ska arbetsgivaren skaffa skyddsutrustningen och övervaka dess användning. En arbetstagare å sin sida har skyldighet att använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren gett. Se Arbetshälsoinsitutets anvisningar för arbetstagare.
  • Rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL. Rekommendationen av THL ska följas i kollektivitrafik.

Effektivisering av hygienpraxis

Det är viktigt att betona en god hand- och hosthygien.

  • Ge anvisningar om regelbunden och korrekt handtvätt och påminn om hosthygien.
  • Lägg fram anvisningar angående hostande och handtvätt i pausrummen, på dörrar och anslagstavlor. Materialet kan skrivas ut från THL:s webbplats.
  • Bekanta er med THL:s video ”Hosta rätt – smitta inte andra” och dela den i mån av möjlighet.

Lotsar

Lotsar kan i sitt arbete träffa möta sjuka medlemmar av fartygsbesättningen som kommer från utlandet i situationer där exponering av COVID-19 infektion är möjlig (vistelse på kommandobryggan). Det är viktigt att hålla över 2 m avstånd och undvika att skaka hand samt hålla en god handhygien. Alla som är på kommandobryggan måste ha ansiktsmask eller andningsskydd.

På THL:s webbplats finns även utskrivbara anvisningar om att hålla avstånd.
Språkversionerna (fi, eng, sv) av alla THL:s utskrivbara anvisningar att delas ut i hamnarna finns här.

Se Finnpilots uppdaterade anvisningar.

Återkommande från resor

Utarbeta anvisningar om resor så att de anställda inte utsätter sig för smitta i onödan. Regeringen rekommenderar att undvika alla onöda resor. Kräv att man på arbetsplatsen följer givna anvisningar för resor.

På Gränsbevakningsväsendets webbplats finns anvisningar om gränsövergång.
Se Anvisningar om gränsövergång (Corona) – Gränsbevakningsväsendet (raja.fi)

Se Resor och coronaviruspandemin – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THLe THL Trafik ljus model för att evaluera risken för COVID-19 och behovet för den frivilliga karantänen.

Städning

I hamnarna räcker det med normal städningspraxis.
Se Arbetshälsoinstitutets städningsanvisningar.

Internationella anvisningar

Se också internationella IMO guidelines


Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

 

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats