Arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas säkerhet och riskbedömningen ska uppdateras.

 

Tips för återgång till arbetsplatsen efter en lång period av distansarbete som sammanställts av Arbetshälsoinstitutets experter.

Vad borde beaktas i företagshälsovårdens verksamhet när  vaccinationstäckningen har stigit?

Frågor och svar till arbetsplatser för hösten 2021.

Dessa anvisningar uppdateras inte för tillfället, utan vi rekommenderar att följa arbetsplatsens egna anvisningar. Anvisningarna erbjuder stöd ifall smittosituationen skulle förvärras.

Här finns anvisningar på olika språk, några även på ryska, somaliska, polska och estoniska.