Arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarnas säkerhet och riskbedömningen ska uppdateras.

 

Tips för att kombinera när- och distansarbete och för att planera återgång till arbetsplatsen. Tipsen har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets experter.

Vad borde beaktas i företagshälsovårdens verksamhet när  vaccinationstäckningen har stigit?

Frågor och svar till arbetsplatser för hösten 2021.

Anvsiningar för arbetsgivare och arbetstagare. De viktigaste åtgärderna för att förebygga smittor är att låta sig vaccineras, tvätta händerna, använda masker och se till att ventilationen fungerar som den ska.

Här finns anvisningar på olika språk, några även på ryska, somaliska, polska och estoniska.