Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistustarve ei poistunut sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen myötä. Sote-henkilöstön epävarmuus jatkuu, koska tilanne on edelleen monilta osin auki. Epävarmuus heijastuu varsinkin henkilöstön hyvinvointiin. On tärkeää, että jatkossa henkilöstö otetaan entistä laajemmin mukaan suunnittelemaan uudistuksia.

Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu? -työhyvinvointikyselyyn vastanneista lähes puolet koki, ettei pääse vaikuttamaan työtänsä koskeviin muutoksiin. Kyselyyn vastasi yli 20 000 sote-alan työntekijää.

On korkea aika ottaa henkilöstö mukaan sote-uudistamiseen >>