Työterveyslaitos

Sotealan organisaatio –
kiinnostaako resilienssi?

Uudistumiskykyinen eli resilientti organisaatio sopeutuu hyvin muutoksiin ja pärjää epävarmuuden keskellä. Kehitämme nyt resilienssin verkkokoulutusta sotealan organisaatioille. Ilmoittautukaa mukaan pilottiin!

Työterveyslaitoksen Sotejoki-hankkeen tavoitteena on kehittää soteorganisaatioiden resilienssiä, eli kykyä kohdata erilaisia työelämän muutos- tai häiriötilanteita ja uudistaa toimintaansa siten, että koko organisaation toimintakulttuuri muuttuu entistä uudistumiskykyisemmäksi eli resilientiksi.

Resilienssi edistää organisaatioiden toimintakykyisenä pysymistä ja kestävyyttä pitkällä tähtäimellä.

Rekrytoimme parhaillaan sotealan organisaatioita osallistumaan hankkeessa syntyvän resilienssin kehittämisen verkkovalmennuksen pilottiryhmään.

Tutustu hankkeen esitteeseen.

Aikataulu?

Voitte sopia valmentajan kanssa verkkovalmennuksen pilottiversion kehittämisen sopivasta aikataulusta teidän organisaatiollenne. Aluksi organisaatiolle tehdään resilienssimittaus.

Kenelle?

Verkkokoulutuksen kehittämiseen osallistuminen sopii kaikille sotealan organisaatioille.

Kiinnostaako?

Voit kysyä lisätietoa hankkeen projektipäälliköltä, erityisasiantuntija Miira Heiniöltä:
miira.heinio@ttl.fi, 043 826 6206

Ilmoita