Työterveyslaitos

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®
- koulutus

Koulutus soveltuu hoitatyön tekijöille, joiden työhön sisältyy potilaiden siirtoja, nostoja tai liikkumisen avustamista.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, nostoihin, potilassiirtoihin ja työkäytäntöjen kehittämiseen.

Koulutuksessa hankittu osaaminen

  • edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä sekä vähentää työn fyysisestä kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia
  • lisää hoitotyön fyysisten riskien arviointikykyä ja riskien hallintaa
  • parantaa potilasturvallisuutta avustus- ja siirtotilanteissa
  • edistää kuntouttavaa työotetta hoitotyössä ja edistää hoidon laatua.

Koulutuksessa paneudutaan hoitotyön fyysisten riskien arviointiin ja hallintaan, työturvallisuutta koskeviin säädöksiin, avustus- ja siirtotilanteiden hallintaan ja apuvälineiden käyttöön. Opintokokonaisuus koostuu etäopiskelusta verkossa, lähiopetuksesta sekä käytännön harjoittelusta. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan osallistuja saa Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -kortin.

Olemme luoneet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille sopivan hinnoittelun, jossa on otettu huomioon alan erityistarpeet.

KOULUTUKSESTA ON SAATAVILLA SUOMEN- JA ENGLANNINKIELISET VAIHTOEHDOT.

Lisätietoja  Erja Sormunen  tai Sara Lamminmäki
puh. 030 4741 (vaihde) etunimi.sukunimi@ttl.fi


Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kokemukset Potilasssiirtojen ergonomiakortti® -koulutuksesta

Kuntayhtymän kokemukset Potilasssiirtojen ergonomiakortti® -koulutuksestaRiihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä aloitti Potilasssiirtojen ergonomiakortti® -koulutukset keväällä 2017. Organisaation tavoitteena on kouluttaa kaikki sairaalan tulosalueella työskentelevät hoitajat. Lokakuussa 2018 kortin on suorittanut yhteensä 30 hoitajaa ja korttinsa on päivittänyt 11 hoitajaa.

Koulutuksen jälkeen kuormittavuusarviointi uusittiin syksyllä 2018, ja tulokset olivat uusinta-arviossa erinomaiset. Kuormittavuusindeksi oli tasolla, jossa potilassiirtojen ergonomian tilanne on siirroissa hyvä. Kuormittavuus vaihteli huomattavasti edellistä vuotta vähemmän, eikä arvioinnissa havaittu epäkohtia.

Täytä oheinen lomake ja olemme yhteydessä sinuun.

form title is hidden