Mielenterveyden tukeminen työpaikalla on

  • voimavarojen vahvistamista
  • sujuvia arjen käytäntöjä
  • epäkohtiin puuttumista
  • kuormittuneiden tukemista ja
  • osa työkykyjohtamista.

Työn pulmia voi oppia ratkomaan ennen kuin niistä tulee jaksamisen ja mielenterveyden kysymyksiä

Mieli ja työ -webinaarisarja tarjoaa näkökulmia ennaltaehkäisevään mielenterveyden tukemiseen. Neljässä aamuwebinaarissa tutustut Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden johdolla Mielenterveyden tuen työkalupakkiin, jonka työkaluja voit ottaa maksutta käyttöön omalla työpaikalla.

Webinaarit ovat maksuttomia. Voit ilmoittautua samalla lomakkeella yhteen tai useampaan webinaariin. 


Hyvä johtaminen, vahvempi työkyky

Hyvä johtaminen on valintoja työhyvinvoinnin puolesta. Miten edistää mielenterveyttä johtamisen avulla? Miten tukea työntekijöitä pitämään huolta omista voimavaroistaan ja työkyvystään?  

Teemaa avaavat johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa, psykologi Liisa Puskala ja erityisasiantuntija Telma Rivinoja Työterveyslaitoksesta. 

Tutustu: Hyvän mielen työpaikka -materiaali esihenkilöille ja Työuran uurtaja -valmennus 


Parempi, palauttavampi työarki

Sujuva työarki tukee mielen jaksamista ja lisää työhyvinvointia. Mistä ulottuvuuksista työhyvinvointi muodostuu? Millaiset toimintamallit tukevat palautumista jo työpäivän aikana? Miksi työpaikoilla kannattaa edistää mahdollisuuksia liikuntaan ja liikkumiseen?

Aiheista kertomassa erikoistutkija Jaana-Piia Mäkiniemi ja vanhempi tutkija Sirpa Lusa Työterveyslaitoksesta.   

Tutustu: Miten voit? -työhyvinvointitesti, Palautumislaskuri, Liike & mieli -työkalusarja 


Sujuvampaa yhteistyötä, vähemmän kuormitusta

Yhteisellä keskustelulla voidaan löytää keinoja työnteon ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Resilientti työpaikka satsaa ihmistä arvostavaan johtamiseen ja kulttuuriin, yhteistyöhön sekä jatkuvuuden hallintaan. Miten niitä voi kehittää? Aivot taas ovat nykyajan tietotyössä usein kovilla. Miten aivokuormaa voitaisiin työyhteisössä yhdessä vähentää? 

Aiheita valottavat erityisasiantuntija Mervi Halonen, asiantuntija Ilkka Asikainen ja kehittämispäällikkö Tiina Heusala Työterveyslaitoksesta. 

Tutustu: Muutosvalmius-työkalusarja, Sujuvampaa aivotyötä  


Rutiinia varhaiseen tukeen ja puheeksiottoon

Avoin ja rakentava keskustelu on tärkeää silloin, kun mielenterveys vaikuttaa työkykyyn. Miten hyödyntää työn muokkausta mielenterveyden ja psyykkisen toimintakyvyn tukena? Miten työpaikan päihdeohjelma voi osaltaan auttaa ennaltaehkäisemään ongelmia? 

Teemoista puhumassa johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa ja erikoistutkija Leena Kaila-Kangas Työterveyslaitoksesta. 

Tutustu: Päihdeohjelmatyökalu, Mieli ja työn muokkaus -verkkokurssi 


Ilmoittaudu webinaareihin