Aivotyöpelin avulla on mahdollista selvittää aivotyön tilannetta ja kuormittavia tekijöitä omassa työyhteisössä. Peli ohjaa pohtimaan hyvän kognitiivisen ergonomian toteutumista ja sopimaan siitä, miten työskentelyä voisi sujuvoittaa. Pelin avulla voi kerätä tietoa kognitiivisesta ergonomiasta kehittämisen tueksi. 

Suurin osa nykypäivän työstä on tiedolla työskentelyä, jota kuormittaa häiriöt, jatkuvat keskeytykset ja tehtävästä toiseen hyppiminen. Aivot tarvitsevat keskittymistä vaativaan työhön rauhaa ja taukoja. Kuormitusta voi hallita ja työyhteisön yhteistä työtä sujuvoittaa kognitiivisen ergonomian keinoin.

Melkein kaikki työt sisältävät muistamista, ajattelua, asioiden tarkkailua, muutosten huomaamista, perehtymistä, lukemista, kirjoittamista, ongelmanratkaisua ja päätösten tekemistä. Työn lomassa kuitenkin vilkkuu ilmoituksia viesteistä, työpisteen taustalla on hälyä tai huomio siirtyy hetkittäin asiasta toiseen.

Työpaikoilla on jo pitkään kehitetty työturvallisuutta, ja sen edistämiseen onkin fyysisissä töissä muotoutunut vakiintuneita, hyviä käytäntöjä. Olisi kuitenkin tärkeää huomioida myös työhön liittyviä, uudenlaisia altisteita ja kuormitustekijöitä.

Jokainen voi vähentää tarpeetonta aivokuormaa omassa työssään ja helpottaa työn sujumista. Aivotyön kehittäminen on kuitenkin vaikuttavampaa, kun sitä tehdään työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Lisäksi olennaista on, että johto sitoutuu kognitiivisen hyvinvoinnin edistämiseen varmistamalla puitteet, joissa se on mahdollista.aivotyopeli_uusi

Aivotyöpelin ohjeet ohjaajalle

Peliä voi pelata maksutta tietokoneen tai mobiililaitteen selaimella (Firefox tai Chrome).

Peliin tarvitaan ohjaaja. Hän saa pelin käyttöönsä ja pelaajat lisättyä näin:

 1. Mene Seppo-kauppaan osoitteessa play.seppo.io/shop.
 2. Valitse Lataa sponsoroitu peli / Download sponsored games.
 3. Etsi peli kaupasta aktivointikoodilla ”aivopeli”. Huomaa, että aivopeli kirjoitetaan pienellä. 
 4. Klikkaa Lataa / Download. 
 5. Syötä pyydetyt tiedot. Jos et ole aiemmin käyttänyt Seppoa, sinulle luodaan tunnus pelin käyttämiseksi.
 6. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostiisi. Kirjaudu niillä Seppo-alustalle ohjaajana, englanniksi instructor.
 7. Lataamasi Aivotyöpeli näkyy Omat pelit -valikossa. Pääset muokkaamaan pelin asetuksia ja lisäämään pelaajia klikkaamalla Muokkaa / Edit -painiketta.
 8. Lisää peliin pelaajia klikkaamalla vasemmasta reunasta Lisää pelin henkilöt / Add participants of the game -kuvaketta. Voit jakaa pelaajille pin-koodin /Share code, jolla he voivat kirjautua peliin pelaajina / englanniksi player osoitteessa play.seppo.io.
 9. Käynnistä peli ruudun oikeasta reunasta klikkaamalla valikon ylimmästä kohdasta ▶️-kuvaketta. Kun kursorin vie kuvakkeen päälle, siinä lukee Käynnistä / Start the Game.
 10. Esittele peli ja pelin kulku osallistujille etukäteen. 
 11. Pelaamisen jälkeen koosta tilannekuva kognitiivisen ergonomian nykytilasta työyhteisössä ja sovi yhteisestä kehittämisestä. Aivotyöpelin pelilaudalta alareunasta oikealta löytyy arkistopainike. Sitä klikkaamalla saa näkyviin pelin tiedot, kuten ketkä ovat pelanneet ja kuinka paljon on käytetty aikaa. Vastauksia voi myös suodattaa tehtäväkorttien mukaan. 

 12. Tulosyhteenvedon voi ladata itselleen. Vastaukset säilyvät järjestelmässä kuusi kuukautta.

Näin Aivotyöpeliä pelataan

 1. Pelaajat muodostavat esimerkiksi 3-5 hengen pienryhmiä. Peliä pelataan yhdessä valituista teemoista ryhmässä keskustellen. 
 2. Valitkaa teemat alkutehtäväkortilta.
 3. Etsikää valittujen teemojen tehtäväkortit ja pelatkaa ne läpi. Pienryhmässä voi olla yksi kirjaaja tai kaikki voivat vastata tehtäväkortteihin omalta kännykältään tai koneeltaan.
 4. Päättäkää peli lopputehtäväkorttiin.
 5. Pelihetken jälkeen seuraavassa sopivassa yhteisessä tapaamisessa käydään kaikkien osallistujien yhteinen keskustelu. Mitkä ovat työyhteisön keskeiset kehittämiskohteet? Minkälaiset tekijät aiheuttavat kuormitusta ja esteitä sujuvalle työlle?
 6. Osallistujat sopivat yhdessä tiimin vetäjän/esihenkilön johdolla, miten ideoituja ratkaisuja lähdetään edistämään.