Pelin tarkoitus: Vähennä työyhteisön kognitiivista kuormitusta pelillä, jota pelataan yhdessä keskustellen. Peli soveltuu osaksi riskien arviointia.

Pelin roolit: Ohjaaja, pienryhmien kirjurit, pelaajat

Pelin lopputulos: Tilannekuva työyhteisön kognitiivisista kuormitustekijöistä

Kenelle: HR, esihenkilöt, työsuojelutoimijat, luottamushenkilöt (pelin ohjaaminen ja yhteenvedon tekeminen), työntekijät (pelin pelaaminen)

Kesto: Ohjaajan valmistelut noin 1 tunti, työyhteisön yhteinen pelaaminen 1 tunti + purkutilaisuus ja kehittämistoimista sopiminen 30 minuuttia


Aivotyötä kannattaa kehittää koko työyhteisön tasolla

Aivotyöpelin avulla on mahdollista

 • selvittää aivotyön tilanne ja kuormittavat tekijät omassa työyhteisössä
 • pohtia hyvän kognitiivisen ergonomian toteutumista 
 • sopia siitä, miten työskentelyä voisi sujuvoittaa 
 • kerätä tietoa kognitiivisesta ergonomiasta kehittämisen tueksi.

Suurin osa nykypäivän työstä on tiedolla työskentelyä, jota kuormittaa häiriöt, jatkuvat keskeytykset ja tehtävästä toiseen hyppiminen. Aivot tarvitsevat keskittymistä vaativaan työhön rauhaa ja taukoja.

Aivotyöpelissä kognitiivista ergonomiaa käsitellään 12 teeman kautta. Niitä ovat esimerkiksi muistikuorman hallinta, päätöksenteko, monitekeminen, sisäinen kommunikointi, työn suunnittelu ja työvälineet.

Aivotyöpelin kautta työyhteisö saa itselleen kognitiivisen ergonomian tilannekuvan. Tulosten pohjalta voi suunnitella kehittämistoimet kuormituksen hallitsemiseksi ja työn sujuvoittamiseksi.

Aivotyöpelin ikonit ja teemat: Näköesteet, puhehäly tai meteli, sisäinen kommunikointi, osaaminen ja oppiminen, työvälineet, kielelliset tehtävät, muistikuorman hallinta, monitekeminen, keskeytykset, päätöksenteko, ohjeistukset, työn suunnittelu.

Aivotyöpelin ohjeet ohjaajalle

Peliä voi pelata maksutta tietokoneen tai mobiililaitteen selaimella (Firefox tai Chrome).

Aivotyöpeliin tarvitaan ohjaaja. Ohjaajan on erittäin tärkeää

 • lukea kaikki tämän sivun ohjeet 
 • perehtyä peliin jo etukäteen 
 • tehdä tarvittavat valmistelut ja kutsua pelaajat koolle.

Ohjaajan näkymä Aivotyöpelin pelilaudasta ja selitteet tärkeimmistä toiminnoista.

Kuva. Ohjaajan näkymä Aivotyöpelin pelilaudasta. 1. alkutehtäväkortti, 2. lopputehtäväkortti, 3. pelin teemat, 4. lisää pelin osallistujat (pin-koodi), 5.  muokkaa pelilaudan kokoa, 6. käynnistä/sulje peli, 7. chat, 8. arkisto/yhteenveto.

Ohjaaja saa pelin käyttöönsä ja pelaajat lisättyä näin:

 1. Mene Seppo-kauppaan osoitteessa play.seppo.io/shop.
 2. Valitse Lataa sponsoroitu peli / Download sponsored games.
 3. Etsi peli kaupasta aktivointikoodilla ”aivotyöpeli”. Huomaa, että aivotyöpeli kirjoitetaan pienellä. 
 4. Klikkaa Lataa / Download. 
 5. Syötä pyydetyt tiedot. Jos et ole aiemmin käyttänyt Seppoa, sinulle luodaan tunnus pelin käyttämiseksi.
 6. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan sähköpostiisi. Kirjaudu niillä Seppo-alustalle osoitteessa play.seppo.io ohjaajana, englanniksi instructor.
 7.  Lataamasi Aivotyöpeli näkyy Omat pelit -valikossa. Muokkaa pelin asetuksia ja lisää pelaajat klikkaamalla Muokkaa / Edit -painiketta.
 8. Tutustu pelin kulkuun (ks. alempaa Näin Aivotyöpeliä pelataan -ohje), jotta osaat kertoa pelin kulun osallistujille.
 9. Klikkaa pelilaudan vasemmasta reunasta Lisää pelin henkilöt / Add participants of the game -kuvaketta. Sieltä saat pelin alussa pienryhmien kirjureille jaettavan pin-koodin /Share code, jolla he kirjautuvat peliin pelaajina / englanniksi player osoitteessa play.seppo.io.
 10. Käynnistä peli ruudun oikeasta reunasta klikkaamalla valikon ylimmästä kohdasta ▶️-kuvaketta. Kun kursorin vie kuvakkeen päälle, siinä lukee Käynnistä / Start the Game.
 11. Testaa, että pin-koodi toimii kirjautumalla peliin pelaajana / player osoitteessa play.seppo.io. Tutustu samalla pelilautaan ja sen toiminnallisuuksiin.
 12. Pelihetken alkaessa kerro pelin kulku osallistujille ja pelatkaa tunnin peli läpi. Voit halutessasi osallistua itse peliin myös käyttäjänä, sillä pelin aikana ohjaajalla ei ole aktiivista roolia.
 13. Päätä peli klikkaamalla ruudun oikeasta reunasta ⏹️-kuvaketta. Kun kursorin vie kuvakkeen päälle, siinä lukee Sulje / Close the game. Tarvittaessa pelin voi käynnistää uudelleen ▶️-kuvaketta painamalla.
 14. Kiitä lopuksi pelaajia ja kerro seuraavista askelista. 

Ohjaajan tehtävät pelaamisen jälkeen

 1. Pelaamisen jälkeen koosta yhteenveto kognitiivisen ergonomian nykytilasta työyhteisössä ja kolme keskeisintä kuormitustekijää.

 2. Aivotyöpelin pelilaudalta alareunasta oikealta löytyy arkistopainike. Sitä klikkaamalla saa näkyviin pelin tiedot, kuten ketkä ovat pelanneet ja kuinka paljon pelaamiseen on käytetty aikaa. Vastauksia voi suodattaa tehtävien mukaan. Tiedot voi ladata itselleen. Vastaukset säilyvät järjestelmässä kuusi kuukautta.

 3. Järjestä puolen tunnin purkutilaisuus joko heti pelaamisen jälkeen tai myöhemmin. Käy läpi tilannekuva ja kolme suurinta kuormitustekijää. Miettikää yhdessä mitä toimia lähdetään tekemään, jotta kuormitustekijöitä saadaan vähennettyä. Asioita voi ratkoa ja työstää sisäisesti omin voimin. Voitte myös pyytää tukea Työterveyslaitoksen Aivotyöpalveluista.

Näin Aivotyöpeliä pelataan

 1. Pelaajat saavat ohjeistuksen pelin ohjaajalta. Muodostakaa pelin ohjaajan johdolla 3–5 hengen pienryhmiä.
 2. Peliä pelataan yhdessä keskustellen. Yksi jokaisesta pienryhmästä valitaan kirjuriksi. Ainoastaan kirjuri tarvitsee tietokoneen. Kirjurit saavat kirjautumiseen tarvittavan koodin pelin ohjaajalta. Kirjuri kirjautuu peliin osoitteessa play.seppo.io.
 3. Valitkaa pienryhmälle kirjautumisen yhteydessä vapaavalintainen nimi.
 4. Verkon kautta pelatessa (esim. Teamsin tai Zoomin kautta) kirjuri jakaa näytön muille. Jos pelaatte kasvotusten, katsotaan samaa ruutua. Kirjuri lukee tarinan ja kysymykset ääneen sekä kirjaa pienryhmän vastaukset ja tuotokset ylös.
 5. Jokainen pienryhmä valitsee  alkutehtäväkortilta pelilaudan vasemmasta yläreunasta kolme teemaa, joita haluaa käsitellä. Etsikää valittujen teemojen tehtäväkortit pelilaudalta ja pelatkaa ne keskustellen läpi. Kirjuri kirjaa vastaukset ja keskustelun tulokset peliin. Jos valitut teemat unohtuvat pelin kuluessa, ne saa näkyviin klikkaamalla alkutehtäväkorttia.
 6. Päättäkää peli lopputehtäväkorttiin pelilaudan oikeasta yläkulmasta.
 7. Pelihetken jälkeen tai seuraavassa sopivassa yhteisessä hetkessä käydään pelin ohjaajan johdolla osallistujien yhteinen keskustelu. Mitkä ovat työyhteisön keskeiset kehittämiskohteet? Minkälaiset tekijät aiheuttavat kuormitusta ja esteitä sujuvalle työlle? Miten ideoituja ratkaisuja lähdetään viemään osaksi työyhteisön arkea?