Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Työelämän mielenterveysohjelman tavoitteena on tuottaa ja levittää työpaikoille mielenterveyttä vahvistavia keinoja. Työelämän mielenterveysohjelmaan kuuluu Työterveyslaitoksen toteuttama Mielenterveyden tuen työkalut -projekti, jossa lisätään työpaikkojen valmiutta vahvistaa työntekijöiden mielenterveyttä. Työterveyslaitos toteuttaa projektin aikana Työuran uurtaja -valmennuksia työpaikoilla. Hanke alkoi 1.2.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Kutsumme nyt Työuran uurtaja -valmennuksiin osallistuneita henkilöitä osallistumaan tutkimukseen valmennusta koskevista kokemuksista. Tätä tutkimustiedotetta jaetaan Työuran uurtaja -valmennuksia toteuttaneiden Työterveyslaitoksen valmentajien toimesta valmennuksiin osallistuville henkilöille. Tiedote sisältää tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa kerätään tietoa kokemuksista osallistua Työuran uurtaja -valmennuksiin. Kerätyn tiedon avulla arvioidaan Työuran uurtaja -valmennusten toteuttamista ja verkkoympäristön soveltuvuutta valmennukseen.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimukseen osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden olla mukana tuottamassa tietoa työhyvinvoinnin kehittämiseen Suomalaisilla työpaikoilla.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Työuran uurtaja -valmennukseen on mahdollista osallistua myös ilman tutkimukseen osallistumista ja kyselyn täyttämistä Tutkimuksesta ei makseta erillistä korvausta. Tutkimus toteutetaan aikavälillä 15.9.2021-31.12.2022. Tutkimukseen suostuvat henkilöt vastaavat sähköiseen kyselyyn Työuran uurtaja -valmennuksen jälkeen. Kysely toteutetaan tietoturvallisesti Webropol -ohjelmalla. Linkkiä jaetaan valmennukseen osallistuneille Työterveyslaitoksen valmentajien toimesta. Vastaaminen kyselyyn katsotaan suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen. Kyselyjärjestelmä ei kerää vastaajasta tunnistetietoja. Vastaamisen keskeyttäminen on mahdollista kyselyjärjestelmässä ennen vastausten lähettämistä. Lähetettyjä vastauksia ei voi peruuttaa, koska vastaajista ei kerry järjestelmään tunnistetietoja.

Kyselyihin sisältyy kysymyksiä Työuran uurtaja -valmennuksesta. Kyselyn täyttäminen kestää noin 5-10 minuuttia. Kyselyihin voi vastata tietokoneella tai mobiililaitteella suomeksi.

Tietoa Työuran Uurtaja -valmennuksesta

Työuran uurtaja® (eli Tuura) on Työterveyslaitoksen kehittämä ja toteuttama vertaisryhmävalmennus. Se on tarkoitettu työuransa keskivaiheilla olevien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja työhön liittyvän motivaation ja uran hallinnan vahvistamiseen.
Työpaikalla Tuura-valmennukset edistävät työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä. Valmennuksen vetäjinä toimivat Työterveyslaitoksen valmentajat. Vertaisryhmävalmennus (16 h) koostuu neljästä neljän tunnin ryhmätapaamisesta, jotka toteutetaan verkkoympäristössä.

Valmennuksiin ilmoittaudutaan Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta kirjoittamalla hakusanaksi ‘Tuura’. Ilmoittautuminen päättyy noin viikko ennen koulutuksen alkamista. Valmennuksia järjestetään rajoitettu määrä syksyllä 2021 ja vuonna 2022.

Tuloksista viestiminen

Tutkimuksen etenemisestä viestitään Työterveyslaitoksen sivuilla.

Tutkimuksen tuloksia esitellään Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Työelämän mielenterveysohjelman hankkeen loppuraportoinnissa, tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa hankkeen tilaisuuksissa.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki tutkimuksen aikana antamasi tiedot tulevat vain Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Emme anna yksittäistä henkilöä koskevia tietoja Työterveyslaitoksen ulkopuolelle. Kaikki kyselyiden tulokset raportoidaan vain ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Kyselyitä koskien tulokset raportoidaan kokonaisaineiston ja kaikkien osallistuneiden osalta, eikä yksittäisen vastaajan vastausten tunnistaminen ei ole mahdollista. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa, joka löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta.

Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria. Lisätietoja Työterveyslaitoksesta.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Mikko Nykänen, FT
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
Työterveyslaitos
p.043 8241 345
mikko.nykanen@ttl.fi

Lisätietoja Työuran uurtaja -valmennuksista:

Mervi Ruokolainen, erikoistutkija,
mervi.ruokolainen@ttl.fi, Liisi Räikkönen, koordinaattori, liisi.raikkonen@ttl.fi