Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Työelämän mielenterveysohjelman tavoitteena on tuottaa ja levittää työpaikoille mielenterveyttä vahvistavia keinoja. Työelämän mielenterveysohjelmaan kuuluu Työterveyslaitoksen toteuttama Mielenterveyden tuen työkalut -projekti, jossa lisätään työpaikkojen valmiutta vahvistaa työntekijöiden mielenterveyttä. Työterveyslaitos toteuttaa projektin aikana Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksia työpaikoilla. Hanke alkoi 1.2.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Kutsumme nyt Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksiin osallistuneita henkilöitä osallistumaan tutkimukseen koulutusta koskevista kokemuksista ja Työuran uurtaja -menetelmän käytettävyyttä koskevista ajatuksista. Tätä tutkimustiedotetta jaetaan Työterveyslaitoksen kouluttajien toimesta Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksiin osallistuville henkilöille. Tiedote sisältää tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa kerätään tietoa kokemuksista osallistua Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksiin. Kerätyn tiedon avulla arvioidaan Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksia sekä Työuran uurtaja -menetelmää.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimukseen osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden olla mukana tuottamassa tietoa työhyvinvoinnin kehittämiseen suomalaisilla työpaikoilla.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Työuran uurtaja -ohjaajakoulutukseen on mahdollista osallistua myös ilman tutkimukseen osallistumista ja kyselyn täyttämistä. Tutkimuksesta ei makseta erillistä korvausta. Tutkimus toteutetaan aikavälillä 15.9.2021-31.12.2022. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt vastaavat sähköiseen kyselyyn Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksen jälkeen, ennen varsinaista ohjausharjoittelua. Linkkiä jaetaan koulutukseen osallistuneille Työterveyslaitoksen valmentajien toimesta. Vastaaminen kyselyyn katsotaan suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen. Kyselyjärjestelmä ei kerää vastaajasta tunnistetietoja. Vastaamisen keskeyttäminen on mahdollista kyselyjärjestelmässä ennen vastausten lähettämistä. Lähetettyjä vastauksia ei voi peruuttaa, koska vastaajista ei kerry järjestelmään
tunnistetietoja. Kyselyihin sisältyy kysymyksiä Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksesta. Kyselyn täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyihin voi vastata tietokoneella tai mobiililaitteella suomeksi.

Tietoa Työuran Uurtaja -ohjaajakoulutuksesta

Työuran uurtaja® (eli Tuura) on Työterveyslaitoksen kehittämä työpaikalla toteutettava valmennusmenetelmä. Se on tarkoitettu työuransa keskivaiheilla olevien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja työhön liittyvän motivaation vahvistamiseen. Työpaikalla Tuura-menetelmä edistää työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä ja sillä voidaan tukea henkilöstön työuria muutoksissa. Työkalua voidaan hyödyntää esimerkiksi osana henkilöstökoulutusta tai varhaisen välittämisen suunnitelmaa.

Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksen tarkoituksena on perehdyttää osallistujat Työuran uurtaja -menetelmän käyttöön työpaikalla. Ohjaajakoulutuksen vetäjinä toimivat Työterveyslaitoksen asiantuntijat. Ohjaajakoulutus koostuu 2-4 ryhmätapaamisesta, joiden yhteinen kesto on 12 tuntia, ryhmätapaamisten jälkeen välitehtävänä toteuttavasta ohjausharjoittelusta sekä harjoittelun jälkeen toteuttavasta 3 tunnin ryhmätapaamisesta. Ohjausharjoittelu tarkoittaa Tuura-vertaisryhmän toteuttamista omalla työpaikalla tai asiakkaille. Ohjaajakoulutus toteutetaan verkkokoulutuksena ja siihen voi ilmoittautua Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta
(https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri) kirjoittamalla hakusanaksi ‘Tuura’. Ilmoittautuminen päättyy noin viikko ennen koulutuksen alkamista. Ohjaajakoulutuksia järjestetään rajoitettu määrä vuosina 2021 ja 2022.

Tuloksista viestiminen

Tutkimuksen etenemisestä viestitään Työterveyslaitoksen sivuilla.

Tutkimuksen tuloksia esitellään Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Työelämän mielenterveysohjelman hankkeen loppuraportoinnissa, tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa tutkimushankkeen tilaisuuksissa.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki tutkimuksen aikana antamasi tiedot tulevat vain Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Emme anna yksittäistä työntekijää koskevia tietoja Työterveyslaitoksen ulkopuolelle. Kaikki kyselyiden tulokset raportoidaan vain ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Kyselyitä koskien tulokset raportoidaan kokonaisaineiston ja kaikkien osallistuneiden osalta, eikä yksittäisen vastaajan vastausten tunnistaminen ei ole mahdollista. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa, joka löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta.

Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria. Lisätietoja Työterveyslaitoksesta.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Mikko Nykänen, FT
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
Työterveyslaitos
p.043 8241 345
mikko.nykanen@ttl.fi

Lisätietoja Työuran uurtaja -ohjaajakoulutuksista:

Mervi Ruokolainen, erikoistutkija,
mervi.ruokolainen@ttl.fi, Liisi Räikkönen, koordinaattori, liisi.raikkonen@ttl.fi