Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Työelämän mielenterveysohjelman tavoitteena on tuottaa ja levittää työpaikoille mielenterveyttä vahvistavia keinoja. Työelämän mielenterveysohjelmaan kuuluu Työterveyslaitoksen toteuttama Mielenterveyden tuen työkalut -projekti, jossa lisätään työpaikkojen valmiutta vahvistaa työntekijöiden mielenterveyttä. Työterveyslaitos toteuttaa projektin aikana Hyvän mielen työpaikka -esihenkilövalmennuksia työpaikoilla. Hanke alkoi 1.2.2021 ja päättyy 31.12.2022.

Kutsumme nyt Hyvän mielen työpaikka -esihenkilövalmennuksiin osallistuneita henkilöitä osallistumaan tutkimukseen valmennusta koskevista kokemuksista. Tätä tutkimustiedotetta jaetaan Työterveyslaitoksen valmentajien toimesta Hyvän mielen työpaikka -valmennukseen osallistuneille henkilöille. Tiedote sisältää tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta.

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa kerätään tietoa Hyvän mielen työpaikka -valmennuksiin osallistumista koskevista kokemuksista. Kerätyn tiedon avulla arvioidaan valmennuksia ja verkkoympäristön soveltuvuutta valmennukseen.

Tutkimuksen hyödyt

Tutkimukseen osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden olla mukana tuottamassa tietoa työhyvinvoinnin kehittämiseen Suomalaisilla työpaikoilla.

Tutkimukseen osallistuminen

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Hyvän mielen työpaikka -esihenkilövalmennuksiin on mahdollista osallistua myös ilman tutkimukseen osallistumista ja kyselyn täyttämistä. Tutkimuksesta ei makseta erillistä korvausta. Tutkimus toteutetaan aikavälillä 15.9.2021-31.12.2022. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt vastaavat sähköiseen kyselyyn Hyvän mielen työpaikka -valmennuksen jälkeen. Kysely toteutetaan tietoturvallisesti Webropol -ohjelmalla. Linkkiä jaetaan valmennukseen osallistuneille Työterveyslaitoksen
valmentajien toimesta. Vastaaminen kyselyyn katsotaan suostumukseksi osallistua tutkimukseen. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi tutkimukseen. Kyselyjärjestelmä ei kerää vastaajasta tunnistetietoja. Vastaamisen keskeyttäminen on mahdollista
kyselyjärjestelmässä ennen vastausten lähettämistä. Lähetettyjä vastauksia ei voi peruuttaa, koska vastaajista ei kerry järjestelmään tunnistetietoja.

Kyselyihin sisältyy kysymyksiä Hyvän mielen työpaikka -valmennuksesta. Kyselyn täyttämiseen kuluu aikaa n. 5-10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata tietokoneella tai mobiililaitteella suomeksi.

Tietoa Hyvän mielen työpaikka -valmennuksista

Hyvän mielen työpaikka -Valmennuksen kohderyhmään kuuluvat esihenkilöt, HR-asiantuntijat ja työsuojelutoimijat. Valmennuksen sisältöihin kuuluvat mielenterveyttä tukevat käytännöt johtamisessa, mielenterveyden riskien tunnistaminen, työkykyongelmien puheeksiotto sekä työn muokkauksen käytännöt. Valmennuksiin voi ilmoittautua Työterveyslaitoksen koulutuskalenterin kautta: https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri.

Valmennuksia järjestetään rajoitettu määrä vuosina 2021 ja 2022. Valmennukset toteutetaan verkkovälitteisesti. Valmennukset perustuvat Työterveyslaitoksen Hyvän mielen työpaikka -materiaaliin.

Tuloksista viestiminen

Tutkimuksen etenemisestä viestitään Työterveyslaitoksen www-sivuilla

Tutkimuksen tuloksia esitellään Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman Työelämän mielenterveysohjelman hankkeen raportoinnissa, tieteellisissä julkaisuissa ja seminaareissa sekä muissa hankkeen tilaisuuksissa.

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kaikki tutkimuksen aikana antamasi tiedot tulevat vain Työterveyslaitoksen vaitiolovelvollisten tutkijoiden käyttöön. Emme anna yksittäistä vastaajaa koskevia tietoja Työterveyslaitoksen ulkopuolelle. Kaikki kyselyiden tulokset raportoidaan vain ryhmätasolla siten, että yksittäisiä osallistujia ei ole mahdollista tunnistaa. Kyselyitä koskien tulokset raportoidaan kokonaisaineiston ja kaikkien osallistuneiden osalta, eikä yksittäisen vastaajan vastausten tunnistaminen ei ole mahdollista. Luottamuksellisuus ja tietosuoja on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessa.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Mikko Nykänen, FT
Tutkimuksen vastuullinen johtaja
Työterveyslaitos
p.043 8241 345
mikko.nykanen@ttl.fi)

Lisätietoja Hyvän mielen työpaikka valmennuksista:

Liisa Puskala, erityisasiantuntija, psykologi (liisa.puskala@ttl.fi) 

Elisa Valtanen, psykologi, KTM, (elisa.valtanen@ttl.fi)

Liisi Räikkönen, koordinaattori, liisi.raikkonen@ttl.fi

Työterveyslaitos on riippumaton työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää eri-ikäisten hyvinvointia ja työuria. Lisätietoja Työterveyslaitoksesta.