Työpaikan työkykyjohtamisella on suuri merkitys työntekijöiden henkisen työkyvyn tukemisessa ja psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa. Työterveyshuolto on tässä työssä tärkeä kumppani.

Työterveyslaitos ja MIELI Suomen Mielenterveys ry rakentavat toimintamallin henkistä työkykyä ja mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön vuosina 2021-2022. Malli julkaistaan marraskuussa 2022. 

Toimintamalli

  • auttaa vaikuttamaan aiempaa ennakoivammin ja tehokkaammin työpaikan psykososiaaliseen kuormitukseen ja ennaltaehkäisemään mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä. 
  • tukee henkistä työkykyä ja mielen hyvinvointia eri tilanteissa ja eri työyhteisöissä. Sitä voidaan toteuttaa kaikilla työpaikoilla. 
  • korostaa yhteistyön, osaamisen ja ennaltaehkäisyn periaatteita. Tärkeää on aito työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö, osaamisen vahvistaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.
  • ei anna valmiita ratkaisuja, vaan auttaa työpaikkoja ja työterveyshuoltoja itse määrittämään ja arvioimaan tilanteen, löytämään sopivat ratkaisut ja niille toteuttajan.

Mallia hyödyntäen on mahdollista:

  • arvioida työkyvyn tuen tarve ja työympäristön riskit ja voimavarat
  • asettaa tilanteen vaatimat kehittämistavoitteet ja määrittää palvelutarpeet
  • valita eri tilanteissa tarvittavat työkykyä tukevat ja työympäristöön vaikuttavat toimenpiteet
  • sopia eri toimijoiden vastuista ja toimenpiteiden ja kokonaisprosessin koordinoinnista
  • toteuttaa tarvittavat toimenpiteet
  • huolehtia toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannasta ja arvioinnista.

Mallin pohjana pilotoinnit

Toimintamalli luodaan työpaikka-työterveyshuoltoparien tekemän pilotoinnin kokemusten ja oppien pohjalta.

Pilotoitavia yhteistyön malleja on yhteensä 25. Pilotointikohteet liittyvät esimerkiksi työpaikkaselvitysprosessiin, palautumisen tukemiseen tai esihenkilötyöhön. 

Lue uutinen: Työterveysyhteistyön toimintamalli tuo konkretiaa mielenterveyden tukemiseen työpaikoilla