Tietoa Työelämän mielenterveys-ohjelmasta

ttl-rypistystarra_002_680x680

Hyvää työarkea rakennetaan yhteistyössä

Työelämän mielenterveysohjelman tavoitteena on muuttaa mielenterveyden tuki työpaikoilla yksilökeskeisestä, jo syntyneiden ongelmien ratkomisesta toiminnaksi, jossa painottuu työkyvyn tukeminen ennaltaehkäisevästi koko työyhteisön tasolla. 

Se onnistuu, kun työpaikat satsaavat mielen hyvinvointia ja jaksamista tukeviin käytäntöihin, kuten hyvään johtamiseen, työn organisointiin, tiedonkulkuun, osaamisen vahvistamiseen sekä palautteeseen ja arvostukseen.

Työpaikoilla tarvitaan tekoja ennen kuin työn voimavarat loppuvat ja työntekijät kuormittuvat. Työelämän mielenterveysohjelma julkaisee työpaikkojen ja työterveyshuoltojen avuksi digitaalisen työkalupakin ja työterveysyhteistyön toimintamallin sekä tietoa ja esimerkkitarinoita.

Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä Työelämän mielenterveysohjelma on osa kansallista mielenterveysstrategiaa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen, mielenterveysalan järjestöjen, muiden kumppaneiden ja laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Parempi ennemmin kuin myöhemmin

Työpaikoilla tarvitaan hyvinvointia vahvistavia muutoksia jo ennen kuin työn iloa katoaa ja porukka väsähtää. Hyvä mielenterveys on menestystekijä. 

Tietoa ja työpaikkojen tarinoita

Mielenterveyden tuen työkalupakki työpaikkojen avuksi

Mielenterveyttä tukevassa työkulttuurissa on kyse arkisista asioistakuten vuorovaikutuksesta, ongelmien ratkomisesta yhdessä jtyötapojen kehittämisestä

Tutustu työkalupakkiin

Tulossa: Toimintamalli työterveysyhteistyöhön

Toimintamalli ennaltaehkäisevään, mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön julkaistaan työpaikkojen ja työterveyshuoltojen käyttöön marraskuussa 2022. 

Lue lisää toimintamallista