Työ vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä: se tarjoaa toimeentulon, sosiaalisia suhteita, arvostusta ja mahdollisuuden toteuttaa itseään. Työssäolo voi myös suojata työn ulkopuolella syntyviltä, mielenterveyttä uhkaavilta tekijöiltä.

Koronapandemia on ollut uhka monen mielenterveydelle. Pandemian vaikutukset ovat kohdistuneet työelämässä eri toimialoihin ja ammatteihin kuitenkin hyvin eri tavoin riippuen esimerkiksi toimeentulon epävarmuudesta ja työn terveysriskeistä.

Työhyvinvoinnissa on monta puolta. Tiedetään, että pitkittyessään työssä koetut kuormitustekijät ja erilaiset työuupumuksen, työssä tylsistymisen ja työriippuvuuden oireet vaikuttavat haitallisesti työkykyyn ja mielenterveyteen.

Yhtä lailla tiedetään, että työn voimavaroihin perustuvilla tyytyväisyydellä työhön ja työn imulla on myönteisiä vaikutuksia hyvään työsuorituksen, työkykyyn ja mielenterveyteen. Sekä kielteisten että myönteisten puolien huomioiminen on tärkeää.

Tukea pitää olla tarvittaessa saatavilla. Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen, kunnolliseen työn organisointiin sekä työstä saatuun palautteeseen ja arvostukseen. Samaan aikaan jokaisella on keinoja vaikuttaa omaan hyvinvointiin muun muassa työtä tuunaamalla ja tukemalla toinen toisiamme.

Työntekijöiden työkalupakki

Mielenterveyden tuen työkalupakkiin kuuluva Miten voit? -työhyvinvointitesti antaa tutkittuun tietoon perustuvan, monipuolisen hyvinvointiprofiilin ja neuvoja oman tilanteen ylläpitoon ja parantamiseen. Testistä saa nopeasti työhyvinvoinnin tilannekuvan ja suuntaviivoja siihen, mitä tehdä.

Testin avulla on myös mahdollista päästä kiinni työn voimavaroihin. Tällaisia voimavaroja voivat olla riittävä vaihtelevuus työtehtävissä, itsenäisyys ja vaikutusmahdollisuudet, työkavereilta tai esihenkilöltä saatu tuki ja arvostus sekä vastuu ja mahdollisuudet oppia ja kehittyä.

Työuran Uurtaja -valmennus taas on vertaisvalmennus uransa keskivaiheilla oleville, jotka pohtivat työhyvinvointiaan ja seuraavaa askelta työurallaan. Työpaikan vertaisryhmään osallistuminen lisää tutkitusti mahdollisuuksia löytää myönteisiä ratkaisuja työuralle ja vahvistaa kykyä varautua mahdollisiin vastoinkäymisiin.