Julkaistu 13.3.2020.
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Esimerkiksi natriumhypokloriitti on voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaikutukset riippuvat kuitenkin käyttöliuoksen pitoisuudesta, käyttömääristä ja käyttöolosuhteista. Liuos on emäksinen sen sisältämän lipeän vuoksi. Natriumhypokloriitti kehittää runsaasti myrkyllistä kloorikaasua happojen kanssa kosketuksessa.

Natriumhypokloriitti luovuttaa ilmaan klooria myös ilman happokosketusta. Haju varoittaa huonosti kloorin terveysvaarasta. Hajukynnys on 0,2 – 0,4 ppm klooria ilmassa. Hetkellisen 15 minuutin altistumisen raja-arvo ilmassa on 0,5 ppm, jota ei tule ylittää. Jos kloori haisee yhtään, sitä on liikaa hengitysilmassa, eikä työtä voi tehdä ilman hengityksensuojainta.  

Hengitystiealtistuminen on estettävä kohdepoistolla tai hengityksensuojaimella ja/tai työtapaa/työn kestoa muuttamalla. Käytetään kokonaamaria B2P3-suodattimella tai puhallinsuojainta TH2B2P, TH3B2P tai TM3B2P, jos kloori haisee yhtään. 

Naamiomallisia silmiensuojaimia tai kasvosuojusta on käytettävä, jos ei käytetä hengityksensuojaimia, jotka peittävät kasvot. Klooripitoisen liuoksen silmiin joutumisen vaaran vuoksi työhön on otettava mukaan vähintään 3 pulloa silmähuuhdetta. Vahingon sattuessa silmiä tulee huuhtoa 15 min ja jatkaa huuhtomista, koko matka lääkäriin. 

Joka tapauksessa hengityksensuojaimeksi on valittava koko- ja malli, joka istuu käyttäjän kasvoille. Tiivistyminen kokeillaan vähintään omalla hengityksellä.

Ohje puolinaamarin pukemista varten. 

Ohje suodattavan puolinaamarin (FFP) pukemista varten. 

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut