Päivitetty 22.6.2020
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Työpaikat ja koko yhteiskunta pysyvät toimintakunnossa vain, jos COVID-19-tartunnat selvitetään ja jäljitetään. Sairastuneet ja altistuneet on asetettava eristykseen ja karanteeniin. 

Ohjaa työntekijät, joilla on COVID-19-oireita, tekemään oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ottamaan yhteyttä puhelimella terveydenhuoltoon, josta tarvittaessa ohjataan näytteenottoon.  

Sairastuneiden tunnistuksesta seuraa terveydenhuollon toimijoiden tekemä  tartuntojen selvittämisen ja jäljittämisen ketju, joka voi johtaa työntekijöiden karanteeneihin. 

Varautumisryhmän perustaminen

On suositeltavaa perustaa työpaikallenne ryhmä, joka ottaa vastuun COVID-19 tartuntojen torjuntatoimiin ja epidemian aiheuttamien muutosten hallintaan.  

Ryhmä koordinoi varautumista ja viestintää työntekijöille, pitää varautumissuunnitelman ajan tasalla ja antaa ohjeita tarvittaessa liittyen esimerkiksi työjärjestelyihin, suojautumiseen, siivoukseen, sairaustapauksiin tai yhteiskunnan rajoitustoimenpiteiden vaikutuksiin. Ryhmä seuraa valtakunnallista tilannetta, Valtioneuvoston, STM:n ja muiden ministeriöiden  ohjeita sekä AVI:n, THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita. Ryhmä arvioi myös erilaisten skenaarioiden, esimerkiksi mahdollisten karanteenien vaikutusta toimintaan ja toimitusketjuihin. 

Työturvallisuus

 • Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 
 • Heinäkuun loppuun asti alle 50 hengen tilaisuuksia voi järjestää yleisiä hygieniaohjeita noudattaen ja 51-500 hengen tilaisuuksia voi järjestää, kun noudattaa THL:n ja OKM:n 14.5. annettuja ohjeita. Elokuun alusta lähtien myös yli 500 henkilön tilaisuudet sitä- ja ulkotiloissa sallitaan, jos epidemiatilanne kehittyy suotuisasti.  Jos kuitenkin työnantaja katsoo oman riskinarviointinsa perusteella, ettei tilaisuutta voi järjestää, niin silloin pitää noudattaa työnantajan ohjeita. 

  Ks. THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

  Ks. Aluehallintoviraston tiedote 16.6.2020 

 • Huomioikaa muuttuvat olosuhteet ja työtilanteet työpaikan vaarojen arvioinnissa ja tiedottakaa niistä työntekijöitä.
 • Perehdyttäkää työtekijät uusiin tehtäviin ja varmistakaa riittävä osaaminen.
 • Opastakaa ja valvokaa, että työntekijät suojautuvat ja toimivat ohjeiden mukaisesti.
 • Huomioikaa mahdollisesti lisääntyvä yksintyöskentely vaarojen arvioinnissa ja työntekijöiden perehdytyksessä
 • Huolehtikaa työntekijöiden jaksamisesta sekä fyysisesti että henkisesti näinä poikkeuksellisina aikoina. Varmistakaa työntekijöiden riittävä palautuminen (ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi).
 • Panostakaa työpaikalla turvallisuusasioista viestintään ja huomioikaa yhteisillä työpaikoilla tiedon kulku molempiin suuntiin. Tiedottakaa kaikkia samassa tilassa toimivia turvallisuusasioista.
 • Työterveyslaitos on laatinut ohjeet turvalliseen paluuseen töihin. 

Etätyö ja työajat

 • Käyttäkää mahdollisuuksien mukaan joustavia työaikoja ja jakakaa työntekijät ryhmiin, jotka vuorottelevat esimerkiksi etätöissä.  Harkitkaa ruokailujen, taukojen ja työaikojen porrastamista.  Tutustu etätyöohjeeseen. 
 • Suosikaa verkkokoulutuksia, -tapaamisia ja -kokouksia. 
 • Kannustakaa henkilöstöä pyöräilemään tai kävelemään työmatkat  

COVID-19 tartuntatapa ja taudin vakavuus

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Lähikontaktissa korona voi tarttua myös kosketuksen välityksellä, jos sairastunut on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja on sen jälkeen koskenut toiseen ihmiseen.  Kun henkilö yskii tai aivastaa, voi suurempien pisaroiden lisäksi syntyä myös hyvin pieniä pisaroita, jotka voivat jäädä hetkeksi ilmaan aerosolimuodossa, ilmavälitteisen tartunnan riski on kuitenkin nykytiedolla vähäinen. 

Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä.  Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan kuitenkaan ole merkittävä. Elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ole toistaiseksi havaittu.

Valtaosa koronavirustartunnan saaneista sairastaa lievän taudin ja toipuu hyvin. Joillakin ihmisillä tauti voi olla vakava. Suurin osa vakavampia oireita saaneista on ollut iäkkäitä henkilöitä ja monella on lisäksi ollut jokin perussairaus.  THL:n tietosivu uudesta koronaviruksesta.

COVID-19-torjuntatoimet työpaikalla

Torjuntatoimet suojaavat niin työntekijöitä, asiakkaita kuin yhteistyökumppaneitakin. Torjuntatoimien tavoite on myös suojata yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja.

Puhtaus ja hygienia

Varmistakaa, että työpaikka on puhdas ja hygieeninen, koska tartunnan voi saada likaisilta pinnoilta. Toimet auttavat ehkäisemään myös muita tartuntatauteja kuten kausi-influenssaa ja vatsatauteja.

 • Siivousohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta: Ohjeistus siivoukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi
 • Erityisesti työpaikoilla, jossa työskennellään toisten välittömässä läheisyydessä ja käytetään yhteisiä työvälineitä, tulee huolehtia hyvästä hygieniasta ja yleisestä puhtaudesta.
 • Myös laitteiden näppäimistöt ja muut työvälineet pitää puhdistaa säännöllisesti. Pyytäkää laitevalmistajilta ja -toimittajilta ohjeita laitteiden ja työvälineiden puhdistamiseen sekä varatkaa puhdistusvälineet helposti saataville.

Opastakaa säännölliseen ja oikein tehtyyn käsienpesuun (THL:n video) ja muistuttakaa yskimishygieniasta (THL:n video).

 • Varmistakaa, että käsienpesuun on mahdollisuus kaikilla työpaikalla kävijöillä, myös yhteistyökumppaneilla ja alihankkijoilla. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, pitäkää alkoholipitoista käsihuuhdetta saatavilla.
 • Muistakaa toimia itse ohjeiden mukaisesti, johdon ja esimiesten esimerkki on tärkeää
 • Käsienpesu- ja yskimishygienian ohjeita voi tulostaa THL:n aineistopankista(A4, A3, MP4)
 • Tarkemmat käsienpesu- ja yskimisohjeet.

Sairauspoissaolot ja koronatestit

Pohtikaa, onko työpaikan sairaslomakäytäntöjä tarpeen muuttaa.

 • Kun työntekijällä on koronavirusinfektioon sopivia oireita, hänellä on mahdollisuus päästä koronatestiin.  Työntekijän pitää ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, josta hänet ohjataan tarvittaessa testiin.  Testejä tehdään sekä useiden yksityisten terveyspalvelujen tuottajien toimesta että terveyskeskuksissa ja sairaaloissa  Ks. Koronatestit (THL)
 • Ottakaa työpaikalla oma ilmoitus sairaudesta käyttöön. Työterveyslaitos tukee EK:n suositusta ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytännöstä epidemia-aikoina. Tällöin työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta esim. 3-7 päiväksi. EK:n ohje

Riskiryhmiin kuuluvat työntekijät

 • Tutustukaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ohjeeseen riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden suojelemisesta.
 • Jos riskiryhmään kuuluva työntekijä on huolissaan tartuntavaarasta työpaikalla, hänet voi ohjata työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto auttaa riskinarvioinnissa ja voitte yhdessä neuvotella ja sopia mahdollisista muutoksista työjärjestelyissä tai työtehtävissä.

Jos työntekijä sairastuu COVID-19-tautiin

 • Jos työntekijä saa koronavirustartunnan, tartuntatautilääkäri ja hoitava taho ohjeistavat jatkotoimenpiteistä.
 • Tutustukaa myös Tietosuojavaltuutetun ohjeisiin, joissa kerrotaan mm. työntekijän terveystietojen käsittelystä sairastumistilanteissa.

Matkustaminen ja karanteeni

Kun matkustaja palaa ulkomaan matkalta

 • 15.6. alkaen omaehtoista karanteenia suositellaan kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Saksa ja Venäjä. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista.   ks. THLn ohjeet 
 • Karanteeniin henkilön voi määrätä vain tartuntatautilääkäri (Tartuntatautilaki 1227/2016).
 • Karanteenin määrätyn työntekijän kanssa voidaan tarvittaessa sopia etätyöstä.
 • Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.
 • Kelan tiedote tartuntapäivärahasta
 • THL:n sivuilla tietoa karanteenista

Lisätiedot:
viestinta@ttl.fi
tai
viestinnän erityisasiantuntija Kristiina Kulha, Työterveyslaitos,
email: kristiina.kulha@ttl.fi

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut