Päivitetty 20.3.2020.

 

Varautumisryhmän perustaminen 

On suositeltavaa perustaa työpaikallenne ryhmä, joka ottaa vastuun mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan valmistautumisesta. 

Ryhmä koordinoi varautumista ja viestintää työntekijöille, pitää varautumissuunnitelman ajan tasalla ja antaa ohjeita tarvittaessa liittyen esimerkiksi siivoukseen, sairaustapauksiin, eristämiseen tai karanteeniin. Ryhmä seuraa valtakunnallista tilannetta, UM:n matkustustiedotteita sekä Valtioneuvoston, STM:n , THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeita. Ryhmä arvioi myös erilaisten skenaarioiden, esimerkiksi mahdollisten karanteenien vaikutusta toimintaan ja toimitusketjuihin. 

COVID-19 tartuntatapa ja taudin vakavuus 

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Virus voi tarttua myös kosketuksen kautta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Pintojen osuus viruksen leviämisessä ei nykytiedon mukaan kuitenkaan ole merkittävä. Pintojen, elintarvikkeiden tai tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ole toistaiseksi havaittu.

Useimmat sairastuneista kokevat lieviä oireita ja toipuvat hyvin. Joillakin ihmisillä tauti voi olla vakava. Suurin osa vakavampia oireita saaneista on ollut iäkkäitä henkilöitä ja monella on lisäksi ollut jokin perussairaus.  THL:n tietosivu uudesta koronaviruksesta.

COVID-19-torjuntatoimet työpaikalla 

Torjuntatoimet suojaavat niin työntekijöitä, asiakkaita kuin yhteistyökumppaneitakin. Torjuntatoimien tavoite on myös suojata yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. 

Puhtaus ja hygienia 

Varmistakaa, että työpaikka on puhdas ja hygieeninen, koska tartunnan voi saada likaisilta pinnoilta. Toimet auttavat ehkäisemään myös muita tartuntatauteja kuten kausi-influenssaa ja vatsatauteja. 

 • Siivousohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta: Ohjeistus siivoukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi 
 • Erityisesti työpaikoilla, jossa työskennellään toisten välittömässä läheisyydessä ja käytetään yhteisiä työvälineitä, tulee huolehtia hyvästä hygieniasta ja yleisestä puhtaudesta.
 • Myös laitteiden näppäimistöt ja muut työvälineet pitää puhdistaa säännöllisesti. Pyytäkää laitevalmistajilta ja -toimittajilta ohjeita laitteiden ja työvälineiden puhdistamiseen sekä varatkaa puhdistusvälineet helposti saataville.

Opastakaa säännölliseen ja oikein tehtyyn käsienpesuun (THL:n video) ja muistuttakaa yskimishygieniasta (THL:n video). 

 • Varmistakaa, että käsienpesuun on mahdollisuus kaikilla työpaikalla kävijöillä, myös yhteistyökumppaneilla ja alihankkijoilla. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, pitäkää alkoholipitoista käsihuuhdetta saatavilla.
 • Muistakaa toimia itse ohjeiden mukaisesti, johdon ja esimiesten esimerkki on tärkeää
 • Käsienpesu- ja yskimishygienian ohjeita voi tulostaa  THL:n aineistopankista(A4, A3, MP4) 
 • Tarkemmat käsienpesu- ja yskimisohjeet.

Sairauspoissaolot 

Pohtikaa, onko työpaikan sairaslomakäytäntöjä tarpeen muuttaa. 

 • Kun työntekijä sairastuu, kotona sairastaminen estää tartuttamasta muita työntekijöitä
 • Turhaa terveyspalvelujen kuormittamista tulee välttää. Turha odottelu terveydenhoidon vastaanotolla lisää omaa ja muiden tartuntavaaraa, vähäoireiset työntekijät on syytä ohjeistaa sairastamaan kotona. Vakavasti oireilevien on toki hakeuduttava hoitoon. 
 • Ottakaa työpaikalla oma ilmoitus sairaudesta käyttöön.  Työterveyslaitos tukee EK:n suositusta ”oma ilmoitus esimiehelle” -käytännöstä epidemia-aikoina. Tällöin työntekijä voi jäädä sairastamaan kotiin omalla ilmoituksella ilman lääkärintodistusta esim. 3-7 päiväksi.  EK:n ohje 
 • Varautukaa toiminnassanne tänä keväänä normaalia suurempiin määriin sairaspoissaoloja.

matkustaminen ja karanteeni

KUN MATKUSTAJA PALAA ULKOMAAN MATKALTA

 • Valtioneuvoston päätöksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.  

Karanteenin määrätty työntekijä 

 • Karanteeniin henkilön voi määrätä vain tartuntatautilääkäri (Tartuntatautilaki 1227/2016).
 • Karanteenin määrätyn työntekijän kanssa voidaan tarvittaessa sopia etätyöstä.
 • Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.
 • Kelan tiedote tartuntapäivärahasta
 • THL:n sivuilla tietoa karanteenista 

Etätyö ja muut varautumistoimenpiteet 

 • Ohjaa työtekijät etätyöhön, jos se suinkin on mahdollista. Tutustu etätyöohjeeseen.
 • Käyttäkää myös mahdollisuuksien mukaan joustavia työaikoja ja lisätkää tarvittaessa vuorotyömahdollisuuksia, jotta työntekijät joutuisivat kulkemaan ruuhkaisissa liikennevälineissä mahdollisimman vähän ja jotta työpaikalla olisi samanaikaisesti mahdollisimman vähän työntekijöitä.
 • Huomioikaa, että sairas työntekijä voi kokea ahdistua tai alakuloa. Hän voi tarvita tukea.

Työturvallisuus

 • Yli kymmenen hengen julkisen tilaisuuden järjestäminen on valtioneuvoston päätöksen perusteella kielletty.
 • Huomioikaa muuttuvat olosuhteet ja työtilanteet työpaikan vaarojen arvioinnissa ja tiedottakaa niistä työntekijöitä.
 • Perehdyttäkää työtekijät uusiin tehtäviin ja varmistakaa riittävä osaaminen.
 • Opastakaa ja valvokaa, että työntekijät suojautuvat ja toimivat ohjeiden mukaisesti.
 • Huomioikaa mahdollisesti lisääntyvä yksintyöskentely vaarojen arvioinnissa ja työntekijöiden perehdytyksessä
 • Huolehtikaa työntekijöiden jaksamisesta sekä fyysisesti että henkisesti näinä poikkeuksellisina aikoina. Varmistakaa työntekijöiden riittävä palautuminen (ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi).
 • Panostakaa työpaikalla turvallisuusasioista viestintään ja huomioikaa yhteisillä työpaikoilla tiedon kulku molempiin suuntiin. Tiedottakaa kaikkia samassa tilassa toimivia turvallisuusasioista.

Lisätiedot: 
viestinta@ttl.fi  
tai
viestinnän erityisasiantuntija Kristiina Kulha, Työterveyslaitos,
email: kristiina.kulha@ttl.fi


Ohjeeseen lisätyt tiedot:
20.3.2020 Työturvallisuus