Päivitetty 5.1.2022 (Julkaistu 18.3.2020).

 Työterveyshuollon toiminnassa on  edelleen syytä huomioida alueellinen epidemiatilanne ja yleinen rokotuskattavuus.
Seuratkaa valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia ohjeita ja tehkää yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja sairaanhoitopiirin kanssa.

1. Työterveyshuollon tulee tukea ja neuvoa asiakasyrityksiä riskien arvioinnissa, turvallisen työskentelyn järjestelyissä ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työterveyslaitos on julkaissut verkkosivuillaan mm. seuraavia ohjeita: 

Paras suojautumiskeino koronavirusta vastaan on mahdollisimman kattava työntekijöiden rokottautuminen. Työterveyshuollon asiakas- ja yrityskontakteissa tulee kannustaa ottamaan rokotteet. Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden osalta arviointi pitää tehdä tapauskohtaisesti ja tässä työnantaja voi hyödyntää työterveyshuollon osaamista.

2. Työterveyshuollon tulee toteuttaa työterveysyhteistyötä aktiivisesti ja kattavasti huomioiden toiminnassa mahdollinen koronavirusepidemian ajalta jäänyt tekemätön toiminta. Työterveyshuollon rooli asiakasyritysten neuvonnassa ja ohjauksessa on tärkeä.

Sairaanhoitopalveluiden saatavuus tulee turvata kaikissa terveysongelmissa varotoimet huomioiden ja uusia toimintatapoja hyödyntäen. Asiakkaita on rohkaistava ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon, jotta hoidon tarve voidaan arvioida. Erilaisia vastaanottoaikoja (erilaisten etävaihtoehtojen lisäksi myös perinteisiä vastaanottoaikoja) on syytä olla tarjolla monipuolisesti.

Vakavat oireet on selvitettävä viiveettä ja perussairaudet hoidettava mahdollisimman tehokkaasti. Hengitystieinfektiopotilaiden vastaanottojen erottaminen/keskittäminen erillisiin tiloihin on edelleen perusteltua tartuntariskin pienentämiseksi.

Kannusta työpaikkoja ottamaan käyttöön työntekijän ”oma ilmoitus esihenkilölle” -käytäntö työstä poissaolosta sairauden vuoksi.

3. Jos henkilö kuuluu sairautensa vuoksi riskiryhmään ja lääkäri arvioi, että sairastuminen koronavirustautiin voi aiheuttaa vakavan uhan henkilön terveydelle (THL), ei häntä tule sijoittaa sellaisiin tehtäviin, joihin liittyy suuri altistumisriski. Ks Vakavan taudin riskiryhmät (THL)

Turvallisen työskentelyn varmistamiseksi on noudatettava STM:n 25.3.2020 julkaisemaa ohjetta riskiryhmien työskentelyn ja erityisen suojaamistarpeen arvioimisessa epidemian aikana (PDF) erityisesti yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.  

Työhönsopivuuslausuntoon kirjataan tässä tapauksessa ”rajoituksin sopiva” ja määräaika. Lisätietoja kohtaan kirjataan rajoitukset ja suositukset (esim. tartuntavaaran välttämiseksi suositellaan etätöitä tai sijoitusta tehtäviin, joissa ei ole lähikontaktia muihin ihmisiin).

4. Koronaviruksen aiheuttama sairaus voi olla ammattitauti, jos tartunta on todennäköisesti saatu työssä. Ammattitautikorvaus edellyttää, että tartuntalähde ja - olosuhde on pystyttävä selvittämään. Lisäksi ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.

Työterveyshuollon tulee huolehtia ammattitautiepäilyssä Covid-19-tartunnan varmistamisesta laboratoriotestein, riippumatta yleisistä testaussuosituksista.

Suurin osa tähän mennessä korvatuista ammattitaudeista on todettu hoiva- ja terveydenhoitoalan töissä työskentelevillä, mutta korvattava ammattitauti voi aiheutua minkä tahansa toimialan töissä.

Lisätietoa asiasta löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta 
Usein kysyttyjä ja kysymyksiä ja vastauksia työterveyshuollolle “Voiko Covid-19 olla ammattitauti?” ja Tapaturmavakuutuskeskuksen sivulta.

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut