Ohje päivitetty 2.12.2021. (Julkaistu 15.10.2021.) Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Koronaepidemian aikana monilla työpaikoilla siirryttiin etätyöhön. Kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyi, siirtyi vastuu terveellisestä ja turvallisesta työnteosta yhä vahvemmin työpaikoille. 

Tautitilanne kuitenkin vaihtelee alueittain ja työpaikkojen tulee seurata alueellisia suosituksia ja rajoituksia. Leviämisalueilla etätyösuositus on tullut jälleen voimaan. 
(Ks. STM:n ja VM:-tiedote Hallitus suosittelee etätyötä leviämisalueille toistaiseksi) 

Etätyöstä on saatu paljon hyviä kokemuksia ja etätyön hyödyt on opittu näkemään. Työpaikoilla on tarpeen arvioida omia käytäntöjään ja tehdä suunnitelma sekä etätyön, lähityön (läsnätyö) että näiden yhdistelmien osalta ja päivittää niihin liittyvä riskinarviointi. Käytäntöjen arvioinnissa ja suunnitelmassa on huomioitava etätyöstä lähityöhön siirtyvien ja koko ajan lähityötä tehneiden työhyvinvointi ja turvallisuus.

Vinkkejä lähityöhön paluuseen

 • Seuratkaa epidemiatilanteen kehittymistä, viranomaisohjeistuksia ja -suosituksia edelleen. Tehkää niiden perusteella tarvittaessa muutoksia riskinarviointiin sekä työpaikan toimintakäytäntöihin ja ohjeistukseen. Työnantaja päättää tarvittavista suojautumistoimenpiteistä riskien arvioinnin perusteella.
  Ohje COVID-19 riskinarvioinnin tekemiseen työpaikalla
 • Valmistelkaa lähi- ja etätyön tavat ja periaatteet yhdessä henkilöstön kanssa, esimerkiksi yhteisissä keskustelutilaisuuksissa.
 • Hyödyntäkää pandemian aikana kehitetyt toimivat käytännöt esimerkiksi verkkokokouksista.
 • Varmistakaa, että henkilöstö tietää, mitä kautta he voivat tuoda esiin ehdotuksia ja huolenaiheita.
 • Huomioikaa, että koronapandemia on kuormittanut eri ihmisiä eri tavoin ja varatkaa aikaa lähityöhön paluuseen.
 • Laittakaa maskeja tarjolle työntekijöille ja asiakkaille, vaikka työpaikalla olisi riskinarvioinnin perusteella päätetty luopua maskien käytöstä.
 • Harkitkaa tarvetta järjestää työpaikalle paluu asteittain, esimerkiksi ryhmittäin. Näin yhteiskäytössä olevat tilat kuten tauko- ja ruokailutilat eivät ruuhkaannu.
 • Harkitkaa, tarvitseeko lähityön lisääntyminen huomioida myös kokousjärjestelyissä, esimerkiksi jättäkää kalentereihin väljyyttä, jotta kaikki ehtivät tarvittaessa siirtyä kokoushuoneesta toiseen.
 • Huomioikaa hybridityön mukana tuomat muutokset suunnitellessanne tilojen käyttöä. Hybridityöllä tarkoitetaan etätyön ja lähityön yhdistämistä.
 • Päivittäkää riskinarviointi säännöllisesti. Hyödyntäkää työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta riskinarvioinnissa.

Lisätiedot: 
viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut