Julkaistu 2.4.2020.
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Taustaa ja COVID-19-taudinkuva

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus (SARS-CoV-2) ja tautia kutsutaan usein nimellä COVID-19-infektio. Tarkemmat tiedot viruksesta ja taudista:  THL:n tietosivu uudesta koronaviruksesta.

Yleisohje satamiin

On suositeltavaa perustaa satamaan ryhmä, joka ottaa vastuun mahdolliseen tartuntatautiepidemiaan valmistautumisesta. Ryhmässä on syytä olla kaikkien satamassa vaikuttavien toimijoiden edustus. Katso Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille.

Pääpaino suojaustoimenpiteissä on työnjohdollisissa toimissa ja hygieniakäytäntöjen tehostamisessa.

Työnjohdolliset toimenpiteet

  • Korostakaa henkilöstölle, että sairaana ei saa tulla töihin.
  • Jakakaa henkilökunta sellaisiin ryhmiin tai työvuoroihin, jotka eivät sekoitu keskenään ja/tai jotka eivät kohtaa toisiaan.
  • Rytmittäkää tauot niin, että taukotilassa on mahdollisimman vähän henkilökuntaa samanaikaisesti.
  • Vähentäkää käynnit laivoissa minimiin ja hoitakaa yhteydenpito etäyhteyksien kautta etätyönä.

Hygieniakäytäntöjen tehostaminen

Hyvän käsi- ja yskimishygienian korostaminen on tärkeää.

  • Opastakaa säännölliseen ja oikein tehtyyn käsienpesuun ja muistuttakaa yskimishygieniasta.
  • Laittakaa yskimis- ja käsienpesuohjeita esille taukotiloihin, oviin ja ilmoitustauluille. Materiaalin voi tulostaa THL:n sivuilta
  • Tutustukaa THL:n videoon “Yski oikein ja laita stoppi tartunnoille” ja jakakaa sitä mahdollisuuksien mukaan.

Luotsit

Luotsit voivat työssään kohdata ulkomailta tulevia sairastuneita laivojen miehistöjen jäseniä tilanteissa, joissa altistuminen on mahdollista (yli 15 min oleskelu komentosillalla). Tärkeää on pitää 1-2 metrin etäisyyttä ja välttää kättelemistä.

THL:n sivuilta on tulostettavissa myös Pidä välimatkaa -ohjeita
Kieliversiot (fi, eng, swe) kaikista THL:n tulostettavista ohjeista jaettavaksi satamiin löytyvät täältä

Matkoilta palaavat

Rajavartiolaitoksen sivuilla on ohjeita rajanylitykseen. Ks. Ohje rajanylitykseen .

Siivous

Satamissa normaalit siivouskäytännöt ovat riittävät. Katso Työterveyslaitoksen siivousohjeet.

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut