Julkaistu 2.4.2020.
Päivitetty 16.12.2020

Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Työpaikat ja koko yhteiskunta pysyvöt toimintakunnossa vain, jos COVID-19-tartunnat ehkäistään, selvitetään ja jäljitetään. 

Taustaa ja COVID-19-taudinkuva

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus (SARS-CoV-2) ja tautia kutsutaan usein nimellä COVID-19-infektio. Virus on aiheuttanut maailmanlaajuisen epidemian eli pandemian. Tarkemmat tiedot viruksesta ja taudista:  THL:n tietosivu uudesta koronaviruksesta.

Yleisohje satamiin

On suositeltavaa perustaa satamaan ryhmä, joka ottaa vastuun COVID-19 tartuntojen torjuntatoimista ja epidemian aiheuttamien muutosten hallinnasta.  Ryhmässä on syytä olla kaikkien satamassa vaikuttavien toimijoiden edustus. Katso Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille.

Pääpaino suojaustoimenpiteissä on työnjohdollisissa toimissa ja hygieniakäytäntöjen tehostamisessa.

Työnjohdolliset toimenpiteet

  • Korostakaa henkilöstölle, että sairaana ei saa tulla töihin.
  • Jakakaa henkilökunta sellaisiin ryhmiin tai työvuoroihin, jotka eivät sekoitu keskenään ja/tai jotka eivät kohtaa toisiaan.
  • Rytmittäkää tauot niin, että taukotilassa on mahdollisimman vähän henkilökuntaa samanaikaisesti.
  • Vähentäkää käynnit laivoissa minimiin ja hoitakaa yhteydenpito etäyhteyksien kautta etätyönä.
  • Mikäli satamassa tulee välttämättömiä kontakteja laivahenkilöstön kanssa, joissa turvavälien pitäminen ei ole toteutettavissa, on suositeltavaa käyttää kasvomaskia yhtenä tartuntariskiä vähentävänä toimena. Myös muissa satamatoimijoiden kontakteissa sekä työmatkaliikenteessä on huomioitava THL:n antamat suositukset kasvomaskien käytöstä. Ks. THL:n kasvomaskisuositus  

Hygieniakäytäntöjen tehostaminen

Hyvän käsi- ja yskimishygienian korostaminen on tärkeää.

  • Opastakaa säännölliseen ja oikein tehtyyn käsienpesuun ja muistuttakaa yskimishygieniasta.
  • Laittakaa yskimis- ja käsienpesuohjeita esille taukotiloihin, oviin ja ilmoitustauluille. Materiaalin voi tulostaa THL:n sivuilta
  • Tutustukaa THL:n videoon “Yski oikein ja laita stoppi tartunnoille” ja jakakaa sitä mahdollisuuksien mukaan.

Luotsit

Luotsit voivat työssään kohdata ulkomailta tulevia sairastuneita laivojen miehistöjen jäseniä tilanteissa, joissa altistuminen on mahdollista (yli 15 min oleskelu komentosillalla). Tärkeää on pitää 1-2 metrin etäisyyttä ja välttää kättelemistä.

Ks.  Finnpilotin 2.12.2020 päivitetty koronatoimenpide- ja luotsausohje

THL:n sivuilta on tulostettavissa myös Pidä välimatkaa -ohjeita
Kieliversiot (fi, eng, swe) kaikista THL:n tulostettavista ohjeista jaettavaksi satamiin löytyvät täältä

Matkoilta palaavat

Laatikaa ohjeistus matkustamisesta, etteivät työntekijät turhaan altista itseään tartunnalle. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle, paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Edellyttäkää, että työpaikalla noudatetaan annettuja matkustusohjeita.  

Rajavartiolaitoksen sivuilla on ohjeita rajanylitykseen. Ks. Ohje rajanylitykseen 

Ulkomaan matkustamiseen liittyvää koronavirustartunnan riskiä ja matkan jälkeistä omaehtoisen karanteenin tarvetta voi arvioida THL:n liikennevalomallin avulla.
Liikennevalomalli matkustamisen koronariskin arviointiin (THL). 

Siivous

Satamissa normaalit siivouskäytännöt ovat riittävät. Katso Työterveyslaitoksen siivousohjeet.

Tutustu myös Kansainvälisten merenkulkujärjestöjen ja IMOn ohjeeseen.
Linkki kansainväliseen ohjeeseen (pdf)

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut