Päivitetty 15.3.2021. (Julkaistu 2.4.2020)

Tätä ohjetta ei tällä hetkellä päivitetä, mutta ohjetta voi käyttää tukena suunniteltaessa työpaikan omia koronaohjeita. Tärkeimmät tartuntojen ehkäisykeinot ovat rokotuksen ottaminen, käsien peseminen, maskien käyttö ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen.


Työpaikat ja koko yhteiskunta pysyvät toimintakunnossa vain, jos koronatartunnat ehkäistään, selvitetään ja jäljitetään. 

Taustaa ja COVID-19-taudinkuva

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus (SARS-CoV-2) ja tautia kutsutaan nimellä COVID-19-infektio. Virus on aiheuttanut maailmanlaajuisen epidemian eli pandemian. Tarkemmat tiedot viruksesta ja taudista:  THL:n tietosivu uudesta koronaviruksesta.

Yleisohje satamiin

On suositeltavaa perustaa satamaan ryhmä, joka ottaa vastuun koronatartuntojen torjuntatoimista ja epidemian aiheuttamien muutosten hallinnasta.  Ryhmässä on syytä olla kaikkien satamassa vaikuttavien toimijoiden edustus. Katso Työterveyslaitoksen toimintaohje työnantajille.

Pääpaino suojaustoimenpiteissä on työnjohdollisissa toimissa ja hygieniakäytäntöjen tehostamisessa.

Työnjohdolliset toimenpiteet

 • Korostakaa henkilöstölle, että sairaana ei saa tulla töihin.
 • Jakakaa henkilökunta sellaisiin ryhmiin tai työvuoroihin, jotka eivät sekoitu keskenään ja/tai jotka eivät kohtaa toisiaan.
 • Rytmittäkää tauot niin, että taukotilassa on mahdollisimman vähän henkilökuntaa samanaikaisesti.
 • Vähentäkää käynnit laivoissa minimiin ja hoitakaa yhteydenpito etäyhteyksien kautta etätyönä.
 • Mikäli satamassa tulee laivahenkilöstön kanssa avälttämöttömiä kontakteja, joissa turvavälejä ei pysty pitämään, on suositeltavaa käyttää kasvomaskia yhtenä tartuntariskiä vähentävänä toimena. Myös muissa satamatoimijoiden kontakteissa tulee käyttää suu-nenäsuojainta työnantajan tekemän riskinarivoin mukaisesti. Jos suojautumista tarvitaan, työnantajan pitää hankkia suojavarusteet ja valvo niiden käyttämistä. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnantajan antamia suojavarusteita. 
  Ks. Toimintaohje työnantajille (Työterveyslaitos)
  Työmatkaliikenteessä
   on huomioitava THL:n antamat suositukset kasvomaskien käytöstä. Ks. THL:n kasvomaskisuositus  

Hygieniakäytäntöjen tehostaminen

Hyvän käsi- ja yskimishygienian korostaminen on tärkeää.

 • Opastakaa säännölliseen ja oikein tehtyyn käsienpesuun ja muistuttakaa yskimishygieniasta.
 • Laittakaa yskimis- ja käsienpesuohjeita esille taukotiloihin, oviin ja ilmoitustauluille. Materiaalin voi tulostaa THL:n sivuilta
 • Tutustukaa THL:n videoon “Yski oikein ja laita stoppi tartunnoille” ja jakakaa sitä mahdollisuuksien mukaan.

Luotsit

Luotsit voivat työssään kohdata ulkomailta tulevia sairastuneita laivojen miehistöjen jäseniä tilanteissa, joissa altistuminen on mahdollista (yli 15 min oleskelu komentosillalla). Tärkeää on pitää yli 2 metrin etäisyyttä ja välttää kättelemistä. Luotsauksen yhteydessä kaikkien komentosillalla olevien tulee käyttää suu-nenäsuojainta tai hengityksensuojainta.

Ks.  Finnpilotin 2.12.2020 päivitetty koronatoimenpide- ja luotsausohje

THL:n sivuilta on tulostettavissa myös Pidä välimatkaa -ohjeita
Kieliversiot (fi, eng, swe) kaikista THL:n tulostettavista ohjeista jaettavaksi satamiin löytyvät täältä

Matkoilta palaavat

Laatikaa ohjeistus matkustamisesta, etteivät työntekijät turhaan altista itseään tartunnalle. Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle, paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Myös kaikkea muuta matkustamista sekä kotimaassa että ulkomaille pitäisi rajoittaa vain välttämättömään. Edellyttäkää, että työpaikalla noudatetaan annettuja matkustusohjeita.  

 Ks. Ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana (Rajavartiolaitos) 

Ulkomaan matkustamiseen liittyvää koronavirustartunnan riskiä ja matkan jälkeistä omaehtoisen karanteenin tarvetta voi arvioida THL:n liikennevalomallin avulla.
Matkustaminen ja koronaviruspandemia (THL). 

Siivous

Satamissa normaalit siivouskäytännöt ovat riittävät. Katso Työterveyslaitoksen siivousohjeet.

Tutustu myös Kansainvälisten merenkulkujärjestöjen ja IMOn ohjeeseen.
Linkki kansainväliseen ohjeeseen (pdf)

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut