Julkaistu 2.4.2020. 
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

COVID-19-tartuntatavat ja taudinkuva

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi koronavirus (SARS-CoV-2) ja tautia kutsutaan usein nimellä COVID-19-infektio.

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Ilmassa virukset eivät säily. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.  Koronavirukset eivät kuitenkaan säily päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. 

Taudin itämisajaksi on arvioitu 2–14 päivää, keskimäärin noin 4-5 päivää. Nykytiedon mukaan useimpien sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on ollut myös vakavasti sairastuneita. Vakavasti sairastuneilla on yleensä riskitekijänä ikä (yli 70 vuotta) ja usein jokin perussairaus. Ks. THL:n sivuilla listatut riskiryhmät.

Lievät oireet – toimi näin

Jos taudin oireet ovat lieviä eikä henkilö kuulu riskiryhmiin, lääkärin tekemää taudinmääritystä ei pääsääntöisesti tarvita, vaan taudin voi sairastaa laivalla. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume. Sairastuneen vointia on kuitenkin tarkkailtava, ja tietyt oireet vaativat välitöntä hoitoa.

Vakavat oireet – toimi näin

Kysy ohjeita TMAS-järjestelmän kautta, jos sairastuneelle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta ja yleistila heikkenee  Ks. ohjeet, milloin on hakeuduttava hoitoon THL.

Monet muutkin mikrobit voivat aiheuttaa hengitystieinfektiota, joiden oireet ovat samanlaisia kuin uuden koronaviruksen aiheuttamissa infektioissa eli niitä ei voi pelkkien oireiden perusteella erotella toisistaan. Ks. THL:n kotihoito-ohje.

Riskiryhmät

Jos aluksella työskentelee koronavirustaudin riskiryhmiin (THL)  kuuluvia henkilöitä, suosituksena on, että heidät mahdollisuuksien mukaan sijoitettaisiin rannikonläheiseen liikenteeseen mahdollisimman nopean hoitoon pääsyn turvaamiseksi.

Ajankohtaisesta COVID-19-pandemiasta johtuen on huomioitava myös Euroopan liikenteessä operoitaessa, että maakohtaiset sairaalahoidon resurssit ovat muuttuneet vakavasti sairastuneiden osalta.

Yleiset suojaustoimenpiteet laivoilla

 • Aluksella on syytä noudattaa annettuja hygieniaohjeita:
 • Töihin ei saa mennä sairaana. Yleisten hygieniaohjeiden noudattaminen aluksilla on erityisen tärkeää, koska henkilöstö viettää pitkiä aikoja samoissa tiloissa sekä työ- että vapaa-aikana lisäten riskiä tarttuvien tautien leviämiseen.
 • Ruokailu- ja taukotiloissa tulisi välttää lähikontaktia ja rytmittää taukoja siten, että tiloissa olisi mahdollisimman vähän henkilökuntaa samanaikaisesti.

Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi- ja yskimishygieniasta. Huolellinen käsien puhdistus vedellä ja saippualla ja/tai desinfioivalla aineella on tärkeää.

Ohjeet sairastapaukseen laivalla

Toimenpiteet tilanteessa, jossa miehistön jäsen sairastuu laivalla lievään hengitystieinfektioon. Infektio voi olla COVID-19 tai joku muu hengitystieinfektio.  

 • Sairastuneen tulee välttää läheistä kontaktia muihin. Hänen tulee pysytellä hytissä vähintään 7 vrk. Jos potilaalla on oireita vielä tämän 7 vuorokauden jälkeen, hänen tulee olla hytissään, kunnes hän on ollut oireeton vähintään vuorokauden ajan. Hengitystieinfektio paranee useimmiten noin viikon levolla.
 • Sairaana ollessa lepo ja riittävä nesteiden nauttiminen on tärkeää. Kuumetta ja särkyä voi lievittää laiva-apteekista saatavilla lääkkeillä.
 • Sairastuneen tulee huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Jos sairastuneen henkilön on välttämätöntä liikkua aluksella hytin ulkopuolella, tulee hänen käyttää (mahdollisuuksien mukaan) suu-nenäsuojaa.
 • Sairastuneen vointia tulee tarkkailla ja tarvittaessa on otettava yhteys lääkäriin.
 • Sairastuneen hyttiin mentäessä on pyrittävä pitämään etäisyyttä (yli 1 m) ja huolehdittava hyvästä käsihygieniasta.
 • Suojavälineet kuten suu- ja nenäsuojat tai FFP2/3-hengityksensuojaimet tulee säästää sellaisille henkilöille, jotka hoitavat sairastunutta miehistön jäsentä ja joille on opetettu suojainten käyttö.
 • Meriterveysilmoitus on tehtävä ennen satamaan tuloa kyseisen sataman/maan vaatimusten mukaisesti.

Milloin täytyy ottaa yhteyttä lääkäriin?

Lääkäriin on otettava yhteyttä, jos sairastunut henkilö kuuluu riskiryhmään (THL)  tai jos hänelle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta ja/tai yleistila heikkenee. Huomaa, että myös muut mikrobit kuin koronavirus, voivat aiheuttaa vakavia infektioita. Lääkäri tekee riskiarvion ja päättää, pitääkö sairastunut henkilö evakuoida laivalta.

Siivous, pyykinpesu ja puhtaanapito

Siivousohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen sivulta

Toimenpiteet kun hengitystieinfektio on varmistunut COVID-19-tapaukseksi

Jos hengitystieinfektio varmistuu COVID-19-tapaukseksi sairastuneen miehistön jäsenen ollessa laivalla, toimitaan samalla tavalla kuin edellä on kuvattu kohdassa “Ohjeet sairastapaukseen laivalla”.

Meriterveysilmoitus on tehtävä tapauksesta ennen satamaan tuloa kyseisen sataman/maan vaatimusten mukaisesti.  Paikalliset terveysviranomaiset päättävät jatkotoimista.

Jos hengitystieinfektio varmistuu COVID-19-tapaukseksi sen jälkeen kun sairastunut miehistön jäsen on siirretty pois laivalta, tehdään meriterveysilmoitus tapauksesta ennen satamaan tuloa kyseisen sataman/maan vaatimusten mukaisesti.

Paikalliset terveysviranomaiset päättävät jatkotoimista. Sairastuneen miehistön jäsenen käyttämä hytti on siivottava Työterveyslaitoksen siivousohjeen mukaisesti.

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut