Päivitetty 14.1.2022 (Julkaistu 18.6.2020) 
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.
Vesisukelluksen osuus lisätty 14.1.2022.

Savusukelluskelpoisuus

Savusukelluskelpoisuus rokotuksen ottamisen jälkeen

Suositellaan, että 2 vuorokautta koronavirus (COVID-19) -rokotuksen ottamisen jälkeen työntekijälle ei suunnitella pelastussukelluskelpoisuutta edellyttäviä työtehtäviä. Pelastussukellustehtävät voi aloittaa, kun rokotuksen haittavaikutuksia ei esiinny ja vointi on täysin normaali.

Savusukelluskelpoisuus sairastetun covid-19 taudin jälkeen

Koronavirus (COVID-19) voi aiheuttaa pitkäkestoisia ja mahdollisesti pysyviä keuhkovaurioita ja keuhkokudoksen sidekudostumista. Tämän lisäksi infektio voi johtaa kardiomyopatiaan. Tämän vuoksi kaikkien COVID-19 infektion sairastaneiden pelastajien savusukelluskelpoisuus on arvioitava työterveyshuollossa ennen pelastustehtäviin paluuta. Sairauden vaikeusaste ja siitä kliininen toipuminen vaikuttavat tutkimusten ajankohtaan.

1. Oireeton pelastaja, jolla positiivinen koronavirustesti (nenänielun näyte)
  • Eristyksen päätyttyä suositellaan työterveyslääkärin/-hoitajan haastattelua. 
  • Jos pelastajalla ei ole esiintynyt minkäänlaisia oireita ja hänen suorituskyvyssään ei ole tapahtunut muutosta, voidaan pelastajaa pitää savusukelluskelpoisena.
2. Oireinen covid-19 infektio, ei sairaalahoidon tarvetta
Lieväoireinen kuumeeton infektio 
Lieväoireisessa kuumeettomassa infektiossa suositellaan 2 viikkoa oireiden päättymisen jälkeen työterveyslääkärin arviota. Jos pelastajan oireet ovat olleet lieviä ja hänen suorituskyvyssään ei ole tapahtunut muutosta, voidaan pelastajaa pitää savusukelluskelpoisena.
 
Taudinkuva vaikea, ei sairaalahoidon tarvetta
 Taudinkuvaltaan vaikeammassa infektiossa (kuumeinen hengitystietulehdus, hengenahdistus, rintakipu, rytmihäiriötuntemukset) suositellaan työterveyslääkärin arviota 2 viikon kuluttua oireiden päättymisestä savusukelluskelpoisuuden arvioimiseksi.
-  Lääkärin harkinnan mukaan voidaan tehdä esim. seuraavia tutkimuksia: keuhkojen röntgenkuvaus, spirometria ja bronkodilataatiokoe, EKG, spiroergometria (tai kliininen rasituskoe) lääkärin valvonnassa EKG- ja happisaturaatio seurannan kanssa tai sydämen ultraäänitutkimus.
-  Jos tehtyjen tutkimusten tulokset ovat normaalit, spirometria ei ole huonontunut merkittävästi verrattuna edelliseen tutkimukseen*, tutkittavalla ei esiinny poikkeavia oireita ja suorituskyky on riittävä (esim. FireFit-testin perusteella) savusukellustyöhön, katsotaan henkilö savusukelluskelpoiseksi.
-  Tarvittaessa pyydetään keuhkolääkärin tai kardiologin arvio savusukelluskelpoisuudesta. 
3. Sairaalassa hoidettu covid-19 infektio:
  • Savusukelluskelpoisuutta arvioidaan 2–3 kuukauden kuluttua.
  • Arviointiin sisältyvät lääkärin kliinisen tutkimuksen lisäksi keuhkojen röntgenkuvaus, spirometria ja bronkodilataatiokoe ja spiroergometria (tai kliininen rasituskoe) lääkärin valvonnassa EKG- ja happisaturaatio seurannan kanssa, sydämen ultraäänitutkimus ja fyysisen suorituskyvyn riittävyyden arviointi FireFit-testillä.
  • Jos edellä mainituissa tutkimuksissa ei todeta poikkeavia löydöksiä, spirometria ei ole huonontunut merkittävästi verrattuna edelliseen tutkimukseen*, tutkittavalla ei esiinny poikkeavia oireita ja suorituskyky on riittävä savusukellustyöhön, katsotaan henkilö savusukelluskelpoiseksi.
  • Tarvittaessa tehdään lähete jatkotutkimuksiin keuhkosairauksien tai sydän- ja verisuonisairauksien yksikköön.

*= Spirometrian perusvaiheen puhalluksen FEV1 % viitearvosta verrataan aiempaan spirometriaan FEV1 % viitearvosta. Merkittävä muutos on se, jos FEV1 % viitearvosta laskenut 15 % tai enemmän.

Vesisukelluskelpoisuus 

 Vesisukelluskelpoisuus rokotuksen ottamisen jälkeen

Suositellaan, että 2 vuorokautta koronavirus (COVID-19) -rokotuksen ottamisen jälkeen työntekijälle ei suunnitella pelastussukelluskelpoisuutta edellyttäviä työtehtäviä. Pelastussukellustehtävät voi aloittaa, kun rokotuksen haittavaikutuksia ei esiinny ja vointi on täysin normaali.

Vesisukelluskelpoisuus sairastetun covid-19 taudin jälkeen

Tämä suositus pohjautuu Sotilaslääketieteenkeskuksen 5.6.2020 päivättyyn ohjeeseen ja on muokattu työterveyshuoltojen käyttöön.

Koronavirus (COVID-19) aiheuttaa vaihtelevan asteisen hengitystieinfektion. Tyypillisesti taudin kuva on lievä, mutta infektio saattaa johtaa myös tehohoitoa vaativaan keuhkokuumeeseen. Maailmalla on kuvattu tapauksia, joissa perusterveillä sukeltajilla on lievistä oireista huolimatta vakavia keuhkovaurioita. Lieväoireinenkin infektio on aiheuttanut pitkäkestoisia ja mahdollisesti pysyviä keuhkovauriota. Lisäksi vakava-asteisen infektio voi vaurioittaa sydäntä ja aiheuttaa kardiomyopatiaa. Näistä syistä johtuen seuraavat vaatimukset ovat aiheellisia koskien kaikkea laitesukeltamista vedessä ja painekammiotyöskentelyä sairastetun covid-19 infektion jälkeen.

1. Oireeton henkilö, jolla positiivinen koronatesti

Kuukauden kuluttua positiivisesta näytteestä työterveyslääkärin tai -hoitajan haastattelu. Jos pelastajalla ei ole esiintynyt minkäänlaisia oireita ja hänen suorituskyvyssään ei ole tapahtunut muutosta, voidaan pelastajaa pitää vesisukelluskelpoisena. Muutoin edetään kuten kohdassa 2.

2. Oireinen, ei sairaalahoitoa vaatinut infektio

Oireisen ei sairaalahoitoa vaatineen COVID-19 infektion jälkeen henkilö asetetaan vesisukelluskieltoon, jonka kesto on vähintään kaksi kuukautta. Sukelluskelpoisuuden palauttamiseksi vaaditaan työterveyslääkärin arvio. Sukelluskelpoisuus arvioidaan välitarkastuksessa, jonka laajuuden määrittää työterveyslääkäri tapauskohtaisesti. Se sisältää ainakin lääkärin tutkimuksen, spirometrian bronkodilaatiokokeen kanssa, EKG:n ja happisaturaatiomittauksen (levossa ja rasituksessa)*. Lisäksi tehdään keuhkojen röntgen-tutkimus.

3. Sairaalahoitoa vaatinut infektio

Sairaalahoitoisen COVID-19 infektion jälkeen henkilö asetetaan vesisukelluskieltoon. Kiellon kesto ja mahdollinen sukelluskelpoisuuden palauttaminen perustuvat tapauskohtaiseen sukelluslääkärin arvioon. Tämä arvio tapahtuu aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua oireiden loppumisesta sukeltajan välitarkastuksessa.

Tarkastukseen sisältyvät lääkärin tutkimus, spirometrian bronkodilaatiokokeen kanssa, laboratoriokokeet, EKG, spiroergometria polkupyörällä happisaturaatio seurannassa ja sydämen ultraäänitutkimus. Keuhkojen TT-tutkimus ja keuhkojen diffuusiokapasiteetti mittaus tehdään kaikille sairaalahoidossa olleille, joilla on ollut keuhko-oireita. Tarkoituksena on varmistua, että henkilö terveytensä puolesta soveltuu sukeltamaan ja että hänellä ei ole sairauksia, jotka voisivat altistaa hänet sukellussairauksille, esimerkiksi keuhkojen painevammalle.

Vesisukellusta tekevän pelastustyöntekijän tulee aina olla yhteydessä työterveyshuoltoon, mikäli hän kokee toimintakykynsä merkittävästi alentuneen tai sukelluskelpoisuuden palauttamisen jälkeen ilmenee voinnin uudelleen huononemista. Myös oireettoman sukeltajan, jolla on positiivinen koronatesti, on tärkeää olla yhteydessä työterveyshuoltoon.

*= happisaturaatiomittaus voidaan suorittaa hoitajan toimesta mittaamalla happisaturaatio ensin levossa istuen ja tämän jälkeen rasituksessa esim. 10 kyykistymisen aikana ja päätyttyä Jos saturaatio on ennen rasitusta alle 96 % tai laskee rasituksen aikana vähintään 4 % on tulos poikkeava ja jatkotutkimukset aiheellisia. Tuloksen luotettavuus tulee huomioida, mm. varmistamalla että mittari on hyvässä kontaktissa.

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut