Päivitetty  17.9.2020
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Tämä Työterveyslaitoksen ohje on päivitetty sosiaali- ja terveysministeriön (STM)  antamien   viranomaisohjeiden ja määräysten mukaisesti ja tehty yhteistyössä THL:n kanssa.

Yleistä työtehtävistä ja työvuoroista

Ohjeistuksen antaminen ja toimijoiden vastuut 

 • Työnantajan on annettava työntekijöille tarvittavat tiedot tartunnan torjumiseksi sekä huolehdittava, että heillä on tarvittava osaaminen tiedon jakamiseksi 
 • Työssä on huolehdittava sekä oman itsensä että avustettavan suojaamisesta.  
 • Työntekijöiden on annettava avustettaville ja heidän omaisilleen ohjausta hygieniasta ja viruksilta suojautumisesta.  
 • Henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä tulee olla käytettävissään vastaavanlaisia suojavälineitä kuin muutoin kotihoidossa käytetään. Kunnan viranomaiselta kannattaa varmistaa niiden saatavuus ja korvattavuusMikäli suojavälinekuluja syntyy, ne kannattaa pitää mahdollisuuksien mukaan erillään omista muista kuluista mahdollista korvaushakemusta varten. 
  Lisätietoa https://heta-liitto.fi/korona/
   
 • Suojainten valinnassa ja käytön ohjauksessa työnantajan on huomioitava suojainten suojauskyvyn lisäksi suojainten käyttäjien terveydentila, ergonomian vaatimukset ja ympäristötekijät.  FFP-malliset hengityksensuojaimet, suu-nenäsuojaimet ja luokittelemattomat kasvomaskit lisäävät lämpökuormaa, mikä on huomioitava suojainvalinnoilla, tauotuksella ja riittävällä nesteytyksellä lämpimällä ilmalla ja kuumassa työssä.
 • Työterveyslaitos: Kuumassa työskentely ja kuuman haittojen hallinta 

Työjärjestelyt 

 • Jotta avustettavan kanssa olisi fyysisessä kontaktissa mahdollisimman pieni määrä työntekijöitä, työntekijät tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa pienryhmiin, joiden vastuulla on tietyt vakioasiakkaat.  
 • Kun saman avustettavan luona on käytävä toistuvasti, ensisijaisesti tietty henkilö tai tietyn ryhmän jäsenet hoitavat ennalta sovittuja samoja asiakkaita. Avustettavan luona käyvä henkilökunta ei saa vaihtua jatkuvasti.  
 • Jokaisella avustettavalle on oltava nimettynä oma työntekijä. Avustettavalla on oltava tiedossaan puhelinnumero, josta tavoittaa oman työntekijän tai hänen sijaisensa. 
 • Ennalta myös sovitaan, mikä ryhmä hoitaa mahdollisen COVID-19 tartunnan saaneet asiakkaat. Toimintayksiköissä tulee olla kirjattuna tieto kaikista työntekijöistä, jotka osallistuvat COVID-19-infektioon sairastuneen potilaan hoitoon. 
 • Työ ja tauotus tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää niin, että COVID-19-potilaita ja muita avustettavia henkilöitä hoitavat eivät kohtaa.  

Ennen avustettavan luokse menoa 

 • Kotihoidon työntekijät eivät saa tulla töihin, jos heillä on hengitystieinfektion oireita, vaikka oireet olisivat kuinka lieviä. Tarvittaessa pyytää työterveyshuollon arviota oireista ja poissaolon tarpeesta. COVID-19-taudin jälkeen voi tulla töihin työnantajan ja terveydenhuollon antamien ohjeiden mukaisesti. Joka tapauksessa oireeton pitää olla vähintään vuorokauden ajan. 
 • Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa on huolehdittava käsien pesusta ja alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä asiakkaan turvaamiseksi. 
 • Asiakasta tulee pyytää tiedottamaan häntä hoitavalle henkilöstölle omasta COVID-19-tautiepäilystään, jotta työntekijät osaavat varautua asianmukaisen palvelun antamiseen. 

Työntekijän suojaaminen ja hygienia, kun avustettavalla ei ole COVID-19-taudin oireita 

Oireettoman avustettavan hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimi(THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat): 

 • Käytä kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojainta tai kasvomaskia tai  koko kasvot peittävää visiiriä 
 • Kasvomaskia käytetään vain kerran tai se pestään mahdollisimman korkeassa lämpötilassa joko keittämällä tai vähintään 90°C:een pesuohjelmalla. Jos pesu tehdään alhaisemmalla lämpötilalla kuin 60°C:ta, niin esipesu tehdään desinfioivalla pesuaineella 

Ennen avustettavan luo menoa 

 • Pakkaa mukaan varustelaukkuun  
  • suu-nenäsuojais, kasvomaski tai kasvovisiiri 
  • suojakäsineet ja muoviesiliina. Nämä ovat mukana siltä varalta, että avustettavalle on tullut COVID-19-taudin oireita ennakkotiedoista poiketen.  
  • oma käsihuuhdepullo 
  • kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä omien käsien puhdistamista ja kuivaamista varten
  • suihkutettavaa desinfiointiainetta tai desinfioivia käsipyyhkeitä työvälineiden puhdistamista varten. 
Avustettavan luona
 • Pese kädet vedellä ja saippualla tai käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. 
 • Kuivaa kädet kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.  
 • Pue ensimmäiseksi kasvoillesi suu-nenäsuojain, kasvomaski tai -visiiri. Pese kädet, kun olet riisunut suojavarusteet ja ennen kuin lähdet asiakkaan luota.  

Käynnin jälkeen 

 • Laita käytetyt kertakäyttöiset suojavarusteet ja muut hoidossa käytetyt kertakäyttötarvikkeet tiiviiseen jätepussiin ja vie pussi suljettuna sekajäteastiaan. 
 • Jos kasvovisiiri tai maski eivät ole kertakäyttöiset, laita ne omaan pussiinsa ja toimita pestäviksi.

Työntekijän suojaaminen ja hygienia, kun avustettavalla on COVID-19-tautiin sopivat oireet 

 • Noudata hengitystieinfektiota sairastavan asiakkaan lähihoidossa tavanomaisia varotoimia sekä kosketus- ja pisaravarotoimia (THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat) 
 • Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, kirurgista suu-nenäsuojainta, silmiensuojainta, suojatakkia tai esiliinaa.   Silmien suojaamiseksi soveltuu myös kasvovisiiri.
 • Jos käytät IIR-merkittyä suu-nenäsuojusta, johon on yhdistetty kasvovisiiri, niin silloin erillistä silmiensuojainta ei tarvita. 

Ennen avustettavan luo menoa 

 • Pakkaa mukaan varustelaukkuun  
  • kertakäyttöiset suojakäsineet,  kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuojain, silmiensuojain tai kasvovisiiri, kertakäyttöinen  pitkähihainen suojatakki tai esiliina. Jos käytät IIR suu-nenäsuojainata, silmiensuojainta ei tarvita. 
  • oma käsihuuhdepullo mukaan omien käsien puhdistamista varten.  
  • suihkutettavaa desinfiointiainetta tai desinfioivia käsipyyhkeitä työvälineiden puhdistamista varten. 
 • Mieti etukäteen, missä saat suojavarusteet puettua ja riisuttua turvallisesti: asiakkaan oven ulkopuolella vai eteisessä vai jossain muualla. Varaa mukaan tarvittaessa pussi tai laukku omille ulkovaatteillesi. 
 • Laita pitkät hiukset,  myös pitkät etuhiuksesi kiinni tai päähineen alle. 

Avustettavan luona 

 • Pese kädet saippualla ja vedellä tai käsihuuhteella ennen suojavarusteiden pukemista. 
 • Suojavarusteiden pukemisen jälkeen puhdista kätesi vielä kertaalleen ennen suojakäsineiden laittoa.  
 • Varaa paperipyyhkeitä käsien kuivaamiseen saippuavesipesun jälkeen 
 • Pidä varustelaukkua kertakäyttöisessä muovipussissa COVID-potilaan luona. 
 • Sulje matkapuhelin ja muut mobiililaitteet kertakäyttöiseen muovipussiin. Vältä matkapuhelimen ja muiden laitteiden käyttöä asiakkaan luona. 
 • Desinfioi käytetyt työvälineet ja varustelaukku ennen kuin poistut asiakkaan luota tai heti asiakkaan asunnon ulkopuolella. Jos et voi desinfioida työvälineitä, sulje käytetyt varusteet omaan suljettavaan pussiin poiskuljetusta ja myöhempää desinfiointia/sterilointia varten. 
 • Puhdista kädet asiakkaan luota lähtiessäsi käsihuuhteella.  Puhdista kädet kyynärvarsioa myöten, jos olet käyttänyt lyhythihaista työasua.

Käynnin jälkeen 

 • Laita käytetyt  kertakäyttöiset suojavarusteet,  muut hoidossa käytetyt kertakäyttötarvikkeet sekä varustelaukun että mobiililaitteiden suojana olleet muovipussit tiiviiseen jätepussiin ja vie pussi suljettuna sekajäteastiaan. 
 • Jos silmiensuojain ei ole kertakäyttöiset, laita se omaan pussiinsa ja toimita pestäväksi. 

Suojainten riisuminen COVID-19-potilaiden hoidossa 

 Kun suojaimet riisutaan oikeassa järjestyksessä, vältetään tilanne, jossa omilla käsillä kontaminoidaan silmien, nenän tai suun limakalvoja tai levitetään mikrobia ympäristöön. Suojaimet laitetaan riisumisen myötä suoraan erilliseen pussiin. 

 1. Riisu pitkähihainen suojatakki, esiliina ja suojakäsineet ja laita ne jätepussiin.
 2. Desinfioi kädet 
 3. Riisu silmiensuojain ja laita siirtopussiin pesua varten.
 4. Desinfioi kädet
 5. Riisu kirurginen suu-nenäsuojainja laita se jätepussiin.
 6. Desinfioi kädet. 


Huomioi ohjeet:

Työterveyslaitoksen ohje Kertakäyttökäsineiden riisuminen.

Tietoa suu-nenäsuojuksista ja hengityksensuojaimista (työterveyslaitos)

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotisairaanhoidossa

THL:n muistisäännöt käsihygieniaan

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut