Päivitetty 4.4.2020

Tämä Työterveyslaitoksen ohje on päivitetty sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 31.3.2020 antaman viranomaisohjeen mukaisesti ja tehty yhteistyössä THL:n kanssa.
Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa.” 
 

Yleistä työtehtävistä ja työvuoroista 

Ohjeistuksen antaminen ja toimijoiden vastuut 

 • Työnantajan on annettava työntekijöille tarvittavat tiedot tartunnan torjumiseksi sekä huolehdittava, että heillä on tarvittava osaaminen tiedon jakamiseksi 
 • Työssä on huolehdittava sekä oman itsensä että avustettavan suojaamisesta.  
 • Työntekijöiden on annettava avustettaville ja heidän omaisilleen ohjausta hygieniasta ja viruksilta suojautumisesta.  
 • Kuntien on varmistettava, että kotihoito ja henkilökohtainen apu jatkuvat, vaikka avustettavat tai avustavat henkilöt sairastuisivat COVID-19-tautiin. 
 • Kuntien on laadittava ohjeet omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille viranomaisohjeiden mukaisesti. 
 • Kunnan on huolehdittava, että henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä on käytettävissä tarvittavia suojavälineitä vastaavasti kuin kotihoidossa.   
 • Kotihoidon ja kotipalvelujen asiakkaiksi hakeutuu COVID-19-tartuntojen ja taudin aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi myös muita kuin vakioasiakkaita. Palvelutarve arvioidaan yksilöllisesti ja ellei muita keinoja ole käytettävissä, kunnan tehtävänä on turvata tarvittavat kotipalvelun tukipalvelut esimerkiksi ostopalveluina. 
 • Ks. STM:n ohje Koronavirustartuntoihin varautuminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen kotiin annettavissa palveluissa  

Työjärjestelyt 

 • Jotta avustettavan kanssa olisi fyysisessä kontaktissa mahdollisimman pieni määrä työntekijöitä, työntekijät tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa pienryhmiin, joiden vastuulla on tietyt vakioasiakkaat.  
 • Kun saman avustettavan luona on käytävä toistuvasti, ensisijaisesti tietty henkilö tai tietyn ryhmän jäsenet hoitavat ennalta sovittuja samoja asiakkaita. Avustettavan luona käyvä henkilökunta ei saa vaihtua jatkuvasti.  
 • Jokaisella avustettavalle on oltava nimettynä oma työntekijä. Avustettavalla on oltava tiedossaan puhelinnumero, josta tavoittaa oman työntekijän tai hänen sijaisensa. 
 • Ennalta myös sovitaan, mikä ryhmä hoitaa mahdollisen COVID-19 tartunnan saaneet asiakkaat. 
 • Työ ja tauotus tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää niin, että COVID-19-potilaita ja muita avustettavia henkilöitä hoitavat eivät kohtaa.  

Ennen avustettavan luokse menoa 

 • Päivittäin ennen asiakaskäyntiä pyritään selvittämään aina, kun mahdollista, onko avustettavalla COVID-19-tautiin sopivia oireita soittamalla asiakkaalle.   
 • Kotihoidon työntekijät eivät saa tulla töihin, jos heillä on hengitystieinfektion oireita, vaikka oireet olisivat kuinka lieviä. Tilanteesta voi tarvittaessa pyytää työterveyshuollon arviota. COVID-19-taudin jälkeen voi tulla töihin työnantajan ja työterveyshuollon antamien ohjeiden mukaisesti. Joka tapauksessa oireeton pitää olla vähintään vuorokauden ajan. 
 • Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa on huolehdittava käsien pesusta ja alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä asiakkaan turvaamiseksi. 

Työntekijän suojaaminen ja hygienia, kun avustettavalla ei ole COVID-19-taudin oireita 

Oireettoman avustettavan hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimi(THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat): 

 • Käytä kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista kasvomaskia tai esimerkiksi huivia.  
 • Kankaista kasvomaskia tai huivia käytetään vain kerran ja se pestään 90°C:een pesuohjelmalla tai hävitetään käytön jälkeen. Jos pesu tehdään alhaisemmalla lämpötilalla kuin 90°C:ta, niin esipesu tehdään desinfioivalla pesuaineella. 

Ennen avustettavan luokse menoa 

Pakkaa mukaan varustelaukkuun:   

 • suu-nenäsuojus tai kankainen kasvomaski 
 • suojakäsineet ja esiliina. Nämä ovat mukana siltä varalta, että avustettavalle on tullut COVID-19- taudin oireita ennakkotiedoista poiketen. 
 • oma käsihuuhdepullo 
 • kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä omien käsien puhdistamista ja kuivaamista varten  
 • suihkutettavaa desinfiointiainetta tai desinfioivia käsipyyhkeitä työvälineiden puhdistamista varten  

Avustettavan luona 

 • Pese kädet vedellä ja saippualla tai käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. 
 • Kuivaa kädet kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.  
 • Pue ensimmäiseksi kasvoillesi suu-nenäsuojus, kankainen kasvomaski tai huivi.   
 • Vältä mobiililaitteiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. 
 • Pese kädet ennen kuin lähdet asiakkaan luota.  

Käynnin jälkeen 

 • Laita käytetyt suojavarusteet ja hoidossa käytetyt kertakäyttötarvikkeet tiiviiseen jätepussiin ja vie pussi suljettuna sekajäteastiaan. 

 Työntekijän suojaaminen ja hygienia, kun avustettavalla on COVID-19-tautiin sopivat oireet 

 • Noudata hengitystieinfektiota sairastavan asiakkaan lähihoidossa tavanomaisia varotoimia sekä kosketus- ja pisaravarotoimia (THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat) 
 • Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, kirurgista suu-nenäsuojusta, visiir/silmiensuojainta, suojatakkia tai esiliinaa.   
 • Jos käytät IIR-merkittyä suu-nenäsuojusta, johon on yhdistetty kasvovisiiri, niin silloin erillistä silmiensuojainta ei tarvita. 

Ennen avustettavan luo menoa 

 • Pakkaa mukaan varustelaukkuun  
 • kertakäyttöiset suojakäsineet, kirurginen suu-nenäsuojus, silmiensuojain, suojatakki/esiliina. Jos käytät IIR suu-nenäsuojusta, silmiensuojainta ei tarvita. 
 • oma käsihuuhdepullo mukaan omien käsien puhdistamista varten.  
 • suihkutettavaa desinfiointiainetta tai desinfioivia käsipyyhkeitä työvälineiden puhdistamista varten. 
 • Mieti etukäteen, missä saat suojavarusteet puettua ja riisuttua turvallisesti: asiakkaan oven ulkopuolella vai eteisessä vai jossain muualla. Varaa mukaan tarvittaessa pussi tai laukku omille ulkovaatteillesi. 
 • Pitkät hiukset, pitkät etuhiukset mukaan lukien, laitetaan kiinni. 

Avustettavan luona 

 • Pese kädet saippualla ja vedellä tai käsihuuhteella ennen suojavarusteiden pukemista. 
 • Suojavarusteiden pukemisen jälkeen puhdista kätesi vielä kertaalleen ennen suojakäsineiden laittoa.  
 • Varaa paperipyyhkeitä käsien kuivaamiseen saippuavesipesun jälkeen 
 • Pidä varustelaukkua kertakäyttöisessä muovipussissa COVID-potilaan luona. 
 • Sulje matkapuhelin ja muut mobiililaitteet kertakäyttöiseen muovipussiin. Vältä matkapuhelimen ja muiden laitteiden käyttöä asiakkaan luona. 
 • Desinfioi käytetyt työvälineet ja varustelaukku ennen kuin poistut asiakkaan luota tai heti asiakkaan asunnon ulkopuolella. Jos et voi desinfioida työvälineitä, sulje käytetyt varusteet omaan suljettavaan pussiin poiskuljetusta ja myöhempää desinfiointia/sterilointia varten. 
 • Puhdista kädet asiakkaan luota lähtiessäsi käsihuuhteella.  

Käynnin jälkeen 

 • Laita käytetyt suojavarusteethoidossa käytetyt kertakäyttötarvikkeet sekä varustelaukun että mobiililaitteiden suojana olleet muovipussit tiiviiseen jätepussiin ja vie pussi suljettuna sekajäteastiaan. 
 • Jos suojalasit eivät ole kertakäyttöiset, laita ne omaan pussiinsa ja toimita pestäväksi. 

 Suojainten riisuminen COVID-19-potilaiden hoidossa 

 Kun suojaimet riisutaan oikeassa järjestyksessä, vältetään tilanne, jossa omilla käsillä kontaminoidaan silmien, nenän tai suun limakalvoja tai levitetään mikrobia ympäristöön. Suojaimet laitetaan riisumisen myötä suoraan erilliseen pussiin. 

 1. 1. Riisu pitkähihainen, esiliina ja suojakäsineet ja laita ne jätepussiin.
  2. Desinfioi kädet 
  3. Riisu silmiensuojain/kasvosuojus (visiiri) ja laita siirtopussiin pesua varten.
  4. Desinfioi kädet
  5. Riisu kirurginen suu-nenäsuojusja laita se jätepussiin.
  6. Desinfioi kädet. 

Huomioi ohjeet:

Työterveyslaitoksen ohje Kertakäyttökäsineiden riisuminen.

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotisairaanhoidossa

THL:n muistisäännöt käsihygieniaan

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi