Päivitetty  3.6.2021
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Tätä ohjetta ei tällä hetkellä päivitetä, mutta ohjetta voi käyttää tukena suunniteltaessa työpaikan omia koronaohjeita. Tärkeimmät tartuntojen ehkäisykeinot ovat rokotuksen ottaminen, käsien peseminen, maskien käyttö ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen.


Tämä Työterveyslaitoksen ohje on tehty sosiaali- ja terveysministeriön (STM)  antamien   viranomaisohjeiden ja määräysten mukaisesti ja tehty yhteistyössä THL:n kanssa.

Yleistä työtehtävistä ja työvuoroista

Ohjeistuksen antaminen ja toimijoiden vastuut 

 • Työnantajan on annettava työntekijöille tarvittavat tiedot tartunnan torjumiseksi sekä huolehdittava, että heillä on tarvittava osaaminen tiedon jakamiseksi 
 • Työssä on huolehdittava sekä oman itsensä että avustettavan suojaamisesta.  
 • Työntekijöiden on annettava avustettaville ja heidän omaisilleen ohjausta hygieniasta ja viruksilta suojautumisesta.  
 • Henkilökohtaisten avustajien työnantajina toimivilla vammaisilla henkilöillä tulee olla käytettävissään vastaavanlaisia suojavälineitä kuin muutoin kotihoidossa käytetään. Kunnan viranomaiselta kannattaa varmistaa niiden saatavuus ja korvattavuusMikäli suojavälinekuluja syntyy, ne kannattaa pitää mahdollisuuksien mukaan erillään omista muista kuluista mahdollista korvaushakemusta varten. 
  Lisätietoa https://heta-liitto.fi/korona/
   
 • Suojainten valinnassa ja käytön ohjauksessa työnantajan on huomioitava suojainten suojauskyvyn lisäksi suojainten käyttäjien terveydentila, ergonomian vaatimukset ja ympäristötekijät. 
 • Jos FFP-luokan hengityksensuojaimien käytöstä ei ole aiempaa koulutusta, on hyvä konsultoida sairaanhoitopiirin infektioasiantuntijoita.
 •  FFP-luokan hengityksensuojaimia käyttöön otettaessa  on harjoiteltava, kuinka ne puetaan kasvoille tiiviisti ja kokeillaan omalla hengityksellä, että suojain ei vuoda reunoilta.
 • FFP-luokan hengityksensuojainta valittaessa kullekin henkilökohtaisesti, on huomioitava, että se eivät suojaa käyttäjää aerosoleilta, ellei suojain istu kasvoilla tiiviisti. Ostopäätöksissä on huomioitava suojaimen istuvuus käyttäjillä.
 • Uloshengitysventtiilillä varustettuja hengityksensuojaimia ei tule käyttää, kun läsnä on henkilöitä, joilla ei ole hengityksensuojaimia ja jotka voisivat saada COVID-19-tartunnan. Suu-nenäsuojaimia ja kangasmaskeja ei lueta hengityksensuojaimiksi.

Työjärjestelyt 

 • Jotta avustettavan kanssa olisi fyysisessä kontaktissa mahdollisimman pieni määrä työntekijöitä, työntekijät tulisi mahdollisuuksien mukaan jakaa pienryhmiin, joiden vastuulla on tietyt vakioasiakkaat.  
 • Kun saman avustettavan luona on käytävä toistuvasti, ensisijaisesti tietty henkilö tai tietyn ryhmän jäsenet hoitavat ennalta sovittuja samoja asiakkaita. Avustettavan luona käyvä henkilökunta ei saa vaihtua jatkuvasti.  
 • Jokaisella avustettavalle on oltava nimettynä oma työntekijä. Avustettavalla on oltava tiedossaan puhelinnumero, josta tavoittaa oman työntekijän tai hänen sijaisensa. 
 • Ennalta myös sovitaan, mikä ryhmä hoitaa mahdollisen COVID-19 tartunnan saaneet asiakkaat. Toimintayksiköissä tulee olla kirjattuna tieto kaikista työntekijöistä, jotka osallistuvat COVID-19-infektioon sairastuneen potilaan hoitoon. 
 • Työ ja tauotus tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää niin, että COVID-19-potilaita ja muita avustettavia henkilöitä hoitavat eivät kohtaa.  

Ennen avustettavan luokse menoa 

 • Jos työntekijällä on epäily omasta COVID-19-tartunnasta, on hakeuduttava testiin välittömästi ja toimittava työnantajan ohjeiden mukaan. Työhön ei voi tulla ennen negatiivista testitulosta.COVID-19-taudin jälkeen voi tulla töihin työnantajan ja terveydenhuollon antamien ohjeiden mukaisesti. Joka tapauksessa oireeton pitää olla vähintään vuorokauden ajan. 
 • Kaikissa kotiin annettavissa palveluissa on huolehdittava käsien pesusta ja alkoholipitoisen käsihuuhteen käytöstä asiakkaan turvaamiseksi. 
 • Asiakasta tulee pyytää tiedottamaan häntä hoitavalle henkilöstölle omasta COVID-19-tautiepäilystään, jotta työntekijät osaavat varautua asianmukaisen palvelun antamiseen. 

Työntekijän suojaaminen ja hygienia, kun avustettavalla ei ole COVID-19-taudin oireita 

Oireettoman avustettavan hoidossa noudatetaan tavanomaisia varotoimi(THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat): 

 • Käytä hengityksensuojainta, kirurgista suu-nenäsuojainta, kasvovisiiriä eli kasvosuojainta tai kankaista kasvomaskia työnantajan ohjeiden mukaan. Suositus on kertakäyttöinen, kirurginen suu-nenäsuojain. 
 • Kankaista kasvomaskia käytetään vain kerran tai se pestään mahdollisimman korkeassa lämpötilassa joko keittämällä tai vähintään 90°C:een pesuohjelmalla. Jos pesu tehdään alhaisemmalla lämpötilalla kuin 60°C:ta, niin esipesu tehdään desinfioivalla pesuaineella 

Ennen avustettavan luo menoa 

 • Pakkaa mukaan varustelaukkuun  
  • suu-nenäsuojain, kasvomaski tai kasvovisiiri 
  • FFP2- tai FFP3-luokan hengityksensuojain, suojakäsineet ja muoviesiliina. Nämä ovat mukana siltä varalta, että avustettavalle on tullut COVID-19-taudin oireita ennakkotiedoista poiketen.  
  • oma käsihuuhdepullo 
  • kertakäyttöisiä käsipyyhkeitä omien käsien puhdistamista ja kuivaamista varten
  • suihkutettavaa desinfiointiainetta tai desinfioivia käsipyyhkeitä työvälineiden puhdistamista varten. 
Avustettavan luona
 • Pese kädet vedellä ja saippualla tai käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta. 
 • Kuivaa kädet kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.  
 • Pue ensimmäiseksi kasvoillesi suu-nenäsuojain, kasvomaski tai -visiiri. Pese kädet, kun olet riisunut suojavarusteet ja ennen kuin lähdet asiakkaan luota.  

Käynnin jälkeen 

 • Laita käytetyt kertakäyttöiset suojavarusteet ja muut hoidossa käytetyt kertakäyttötarvikkeet tiiviiseen jätepussiin ja vie pussi suljettuna sekajäteastiaan. 
 • Jos kasvovisiiri tai maski eivät ole kertakäyttöiset, laita ne omaan pussiinsa ja toimita pestäviksi.

Työntekijän suojaaminen ja hygienia, kun avustettavalla on COVID-19-tautiin sopivat oireet 

 • Noudata hengitystieinfektiota sairastavan asiakkaan lähihoidossa tavanomaisia varotoimia sekä kosketus- ja pisaravarotoimia (THL Tavanomaiset varotoimet ja varotoimiluokat) 
 • Käytä kertakäyttöisiä suojakäsineitä, kirurgista suu-nenäsuojainta, silmiensuojainta, suojatakkia tai esiliinaa.   Silmien suojaamiseksi soveltuu myös kasvovisiiri.
 • Jos asiakkaan COVID-19-infektio on varmistunut ja potilaalla on voimakkaita hengitystieinfektion oireita, käytetään  lähihoidossa FFP2- tai FFP3-hengityksensuojainta kirurgisen suu-nenäsuojuksen sijaan työnantajan riskinarvion perusteella.

Ennen avustettavan luo menoa 

 • Pakkaa mukaan varustelaukkuun  
  • kertakäyttöiset suojakäsineet, FFP2- tai FFP3-luokan hengityksensuojain tai kasvovisiiri, kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuojain, silmiensuojain tai kasvovisiiri, kertakäyttöinen  pitkähihainen suojatakki tai esiliina
  • oma käsihuuhdepullo mukaan omien käsien puhdistamista varten.  
  • suihkutettavaa desinfiointiainetta tai desinfioivia käsipyyhkeitä työvälineiden puhdistamista varten. 
 • Mieti etukäteen, missä saat suojavarusteet puettua ja riisuttua turvallisesti: asiakkaan oven ulkopuolella vai eteisessä vai jossain muualla. Varaa mukaan tarvittaessa pussi tai laukku omille ulkovaatteillesi. 
 • Laita pitkät hiukset,  myös pitkät etuhiuksesi kiinni tai päähineen alle. 

Avustettavan luona 

 • Pese kädet saippualla ja vedellä tai käsihuuhteella ennen suojavarusteiden pukemista. 
 • Suojavarusteiden pukemisen jälkeen puhdista kätesi vielä kertaalleen ennen suojakäsineiden laittoa.  
 • Varaa paperipyyhkeitä käsien kuivaamiseen saippuavesipesun jälkeen 
 • Pidä varustelaukkua kertakäyttöisessä muovipussissa COVID-potilaan luona. 
 • Sulje matkapuhelin ja muut mobiililaitteet kertakäyttöiseen muovipussiin. Vältä matkapuhelimen ja muiden laitteiden käyttöä asiakkaan luona. 
 • Desinfioi käytetyt työvälineet ja varustelaukku ennen kuin poistut asiakkaan luota tai heti asiakkaan asunnon ulkopuolella. Jos et voi desinfioida työvälineitä, sulje käytetyt varusteet omaan suljettavaan pussiin poiskuljetusta ja myöhempää desinfiointia/sterilointia varten. 
 • Puhdista kädet asiakkaan luota lähtiessäsi käsihuuhteella.  Puhdista kädet kyynärvarsioa myöten, jos olet käyttänyt lyhythihaista työasua.

Käynnin jälkeen 

 • Laita käytetyt  kertakäyttöiset suojavarusteet,  muut hoidossa käytetyt kertakäyttötarvikkeet sekä varustelaukun että mobiililaitteiden suojana olleet muovipussit tiiviiseen jätepussiin ja vie pussi suljettuna sekajäteastiaan. 
 • Jos silmiensuojain ei ole kertakäyttöiset, laita se omaan pussiinsa ja toimita pestäväksi. 

Suojainten riisuminen COVID-19-potilaiden hoidossa 

 Kun suojaimet riisutaan oikeassa järjestyksessä, vältetään tilanne, jossa omilla käsillä kontaminoidaan silmien, nenän tai suun limakalvoja tai levitetään mikrobia ympäristöön. Suojaimet laitetaan riisumisen myötä suoraan erilliseen pussiin. 

 1. Riisu pitkähihainen suojatakki, esiliina ja suojakäsineet ja laita ne jätepussiin.
 2. Desinfioi kädet 
 3. Riisu silmiensuojain ja laita siirtopussiin pesua varten.
 4. Desinfioi kädet
 5. Riisu kirurginen suu-nenäsuojain tai FFP-suojainja laita se jätepussiin.
 6. Desinfioi kädet. 


Huomioi ohjeet:

Työterveyslaitoksen ohje Kertakäyttökäsineiden riisuminen.

Tietoa suu-nenäsuojuksista ja hengityksensuojaimista (työterveyslaitos)

THL: Koronavirustartuntojen torjunta kotiin annettavissa palveluissa

THL:n muistisäännöt käsihygieniaan

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut