Julkaistu 13.2.2020. Teksti tarkistettu 20.9.2021.

Tätä ohjetta ei tällä hetkellä päivitetä, mutta ohjetta voi käyttää tukena suunniteltaessa työpaikan omia koronaohjeita. Tärkeimmät tartuntojen ehkäisykeinot ovat rokotuksen ottaminen, käsien peseminen, maskien käyttö ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen.


Nykytiedon mukaan koronavirustartunnat ovat tapahtuneet kosketustartuntana ihmisestä tai eläimestä tai pisaratartuntana sairastuneen ihmisen välittömässä läheisyydessä. Jäteveden kautta aiheutuneita COVID-19-tartuntoja ei ole havaittu.

Suojautuminen

Asianmukaista suojautumista on suojakäsineiden, työvaatetuksen, päähineen ja puhdistettavien kenkien käyttö. Kertakäyttökäsineitä käyttämällä varmistetaan, että tartuntaa ei saada käsien kautta.

Hengityksen- ja silmiensuojainta käytetään tilanteissa, joissa roiskuu tai muutoin muodostuu aerosolia ilmaan jätevesistä tai jätevesilietteistä. Hengityksensuojainta käytettäessä tärkeintä on, että suojain on tiiviisti kasvoilla ja siinä on biologisia tekijöitä suodattava P3-luokan hiukkassuodatin.

Hengityksensuojaimet voivat olla malliltaan esim. kertakäyttöisiä FFP3-luokan suojaimia. Jos käytössä on uudelleen käytettäviä suojaimia, ne täytyy puhdistaa käytön jälkeen joko vesipesulla tai desinfiointiaineella. Kertakäyttöiset suojavarusteet laitetaan poltettaviin sekajätteisiin käytön jälkeen.

Henkilökohtainen hygienia

Henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen tarkoittaa käsien pesua työtehtävän jälkeen ja aina ennen ruokailua ja tupakointia tai muutoin koskettaessa suun alueelle. Suojakäsineet ja muut suojaimet eivät korvaa hyvää käsihygieniaa. Kädet on pestävä suojakäsineidenkin käytön jälkeen. Näkyvä lika on aina poistettava vesi- ja saippuapesulla. Sen jälkeen voi halutessaan tehostaa pesua vielä alkoholipitoisella käsihuuhteella.

Työvaatteet ja suojavarusteet

Työvaatteet ja suojavarusteet on jätettävä työvuoron jälkeen sosiaalitilojen likaiselle puolelle, peseydyttävä suihkussa ja vaihdettava siviilivaatteet päälle puhtaalla puolella. Likaiset työvaatteet on pestävä +60 Celsiusasteessa vähintään 30 minuutin pesuohjelmalla. Kengät on huuhdeltava liasta ja jätettävä kuivumaan. Samoin muut uudelleen käytettävät suojavarusteet on vähintään pyyhkäistävä puhtaaksi joko vedellä tai alkoholipitoisella desinfiointiaineella. Irtolian poistaminen ja varusteiden kuivaaminen puhdistuksen jälkeen heikentävät tehokkaasti kaikenlaisten biologisten tekijöiden elin- ja tartuntakykyä.

Terveydenhoito

Terveydenhoito: Jos työntekijällä ilmenee ripulia, kuumetta tai hengityselinoireita, niin on otettava yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai terveydenhuollon päivystykseen.

Lisätietoa saatavilla yleisesti biologisista tekijöistä vesihuoltolaitosten työturvallisuusoppaan ”riskien tunnistus ja hallintakeinot” -sivuilla sekä uudesta koronaviruksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

 

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut