Päivitetty 24.9.2020 (Julkaistu 13.5.2020.)
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Pitkään jatkunut huoli koronavirusepidemian vaikutuksista, läheisten ja omasta terveydestä sekä taloudellisesta toimeentulosta syö voimavaroja ja haittaa keskittymistä työhön. Muuttuva tilanne tuo mukanaan uusia käytäntöjä ja ohjeistuksia, kun rajoituksista ja etätyösuosituksesta on luovuttu ja osa työntekijöistä palaa työpaikalleen. Tilanteen pitkittyessä  ja epävarmuuden jatkuessa kaikkien työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja palautumisesta on tärkeää huolehtia.

Työntekijä

1. Tunnista oma tilanteesi ja huolenaiheesi

 • Korona on vaikuttanut kaikkien työhön jollain tavalla. Osa työntekijöistä on siirtynyt etätöihin ja jatkaa siellä ainakin osittain edelleen. Osa on jatkanut työtään melko samanlaisissa olosuhteissa kuin ennen koronaa. Toiset taas työskentelevät tavallista kuormittavammissa olosuhteissa. Muutokset työtilanteessa vaativat sopeutumista ja uusien suositusten sekä toimintaohjeiden omaksumista kaikilta. 
 • Perhetilanne vaikuttaa siihen, millaiseksi arki muotoutuu, kun lapset palaavat päiväkoteihin ja kouluihin. Perheissä mietitään, miten toimitaan vapaa-ajalla, osallistutaan harrastuksiin ja tavataan muita ihmisiä sekä palaudutaan työkuormituksesta. 
 • Jos tunnet itsesi huolestuneeksi tai kuormittuneeksi, mieti, mikä tässä tilanteessa sinua erityisesti huolettaa. Huolen pilkkominen yksittäisiksi konkreettisiksi asioiksi voi lisätä hallinnan tunnetta, kun asioita voi lähteä työstämään yksi kerrallaan.
 • Yritä tunnistaa asiat, joihin voit itse vaikuttaa. Voit esimerkiksi suunnitella omaa työtäsi ja vapaa-ajan viettoasi. Oitkittyvä tilanne saattaa turhauttaa ja oman elämän rajoittaminen tuntua epäreilulta ja lamaannuttavalta. Ole aktiivinen ja yritä keskittyä niiden asioiden tekemiseen, jotka ovat mahdollisia sen sijaan, että harmittelisit poikkeustilannetta.
 • Huolehdi siitä, että sinulla on mieluista tehtävää ja että sinulla on myös kevyempiä työtehtäviä, jos keskittyminen on vaikeaa. Työhön syventyminen ja vapaa-ajan rutiineista kiinnipitäminen voivat myös helpottaa oloasi.
2. Hallitse työkuormaasi

 • Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa joudutaan tekemään poikkeavia työjärjestelyjä, jotka kuormittavat työntekijöitä. Jos työmääräsi kasvaa liian suureksi tai tarvitset tukea esimerkiksi osaamisen kehittämiseen, keskustele työtilanteestasi ja mahdollisuuksista vähentää kuormitusta esimiehesi kanssa.  Miettikää myös työyhteisössä yhdessä ratkaisuja työkuorman hallintaan.
 • Huolehdi omasta palautumisestasi vapaa-ajalla ja tauota työtäsi myös työpäivän aikana. Voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi liikunnalla. Lähde vaikka ulos kävelylle tai pyörälenkille. Liikunta virkistää ja vähentää stressiä.  Yritä muutenkin pitää kiinni terveellisistä elämäntavoista, sissä se edistää palautumista,
3. Älä jää yksin

 • Jos teet paljon etätöitä, pidä päivittäin yhteyttä työkavereihisi ja esimiehiisi puhelimella tai muilla etäyhteyksillä. Pyri määrittelemään työllesi selkeitä tavoitteita ja aikatauluja ja pyydä säännöllisesti palautetta omasta työstäsi.
 • Etäkokouksissakin voi välillä puhua muustakin kuin työasioista. Juokaa yhdessä vaikka virtuaalisia aamukahveja!
 • Jaa huolesi työkavereiden tai läheistesi kanssa, koska jaettu huoli on kevyempi kantaa. Pidä yhteyttä sosiaalisiin verkostoihisi sähköisin keinoin tai tavatkaa ulkoilun merkeissä.
 • Voit myös tarvittaessa olla yhteydessä esimieheesi, työsuojeluvaltuutettuun, työterveyshuoltoon tai muihin tukea tarjoaviin tahoihin työpaikallasi.
4. Huolehdi myös työkaveristasi

 • Kukin reagoi omalla tavallaan stressaavissa tilanteissa. Työn luonteesta riippuen korona-aika on voinut tarkoittaa erilaisia asioita eri ihmisille. Kysy mitä työkaverille kuuluu. Osoita välittämistä ja hae itsekin tukea työyhteisössäsi. Jos sinulla ei ole työyhteisöä, hae vertaistukea muista verkostoistasi.
 • Vaikka muutokset ovat kuormittavia, muutoksista versoaa myös uusia mahdollisuuksia. Miettikää työyhteisössä, mitä uusia toimintatapoja voisitte ottaa käytännöksi jatkossa.
5. Tukeudu viranomaisten ja työpaikkasi antamiin ohjeisiin

 • Seuraa oman organisaatiosi tiedottamista ja ohjeistuksia ja viranomaisten tiedotteita kuten thl.fi ja ttl.fi. Muista, että ylenpalttinen informaation tai somen seuraaminen saattaa myös lisätä omaa huoltasi.
6. Pidä huolta jaksamisestasi

 • Selviämme poikkeusaikana, kun tiedämme, kuinka pitkään sinnittelyä tarvitaan. Jos poikkeustilanne venyy eikä päättymisestä ole tarkkaa tietoa, henkiset voimavaramme ovat koetuksella. 
 • Seuraa omaa jaksamistasi ja hae tarvittaessa asiantuntija-apua työterveyshuollosta. Hyödynnä myös itsehoito-ohjeita esimerkiksi täällä (Mielenterveystalo).

Esimies

1. Huomioi kaikki työntekijäsi

 • Korona-ajan työskentely on voinut tarkoittaa erilaisia asioita työyhteisön jäsenille. Osa on ollut lomautettuna, osa on ollut etätöissä, osa sairastunut itse, osa hoitanut sairastunutta läheistään, osa huolehtinut omien töiden lisäksi lasten hoitamisesta tai heidän koulunkäyntinsä ohjaamisesta. Tällöin myös paluu arkeen on erilaista.
 • Muista kysyä kuulumisia ja huolehtia ajantasaisesta tiedon kulusta kaikille.
 • Huolehdi siitä, että kaikkien työtehtävät on mietitty ja työn tavoitteet ovat selvillä. Seuraa työntekijöiden työhyvinvointia niin, että voit tarvittaessa järjestellä töitä uudelleen kuormituksen tasaamiseksi. 

2. Viesti selkeästi ja varaa aikaa keskustelulle

 • Huomioi oman organisaatiosi johdon linjaukset ja ohjeet. On tärkää, että työpaikalla ei anneta ristiriitaisia ohjeita.
 • Käykää yhteistä keskustelua siitä, mitä koronavirustilanteeseen varautuminen tarkoittaa teidän työpaikallanne tässä tilanteessa ja miten muuttuneessa tilanteessa toimitaan.
 • Keskustelua on hyvä käydä jatkuvasti, koska tilanteet muuttuvat nopeasti ja poikkeustilanteessa tiedon vastaanottokyky on monesti heikentynyt.
 • Ole mahdollisuuksien mukaan säännöllisesti yhteydessä työntekijöihin ja anna lupa olla sinuun yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pyri huomioimaan työntekijöiden erilaiset elämän- ja perhetilanteet.
 • Huolehdi siitä, että näkymä tulevaisuuteen säilyy epävarmuudesta huolimatta.
 • Tuo esiin työpaikan visiota, yhteisiä tavoitteita ja työn mielekkyyden voimavaroja sekä vahvista yhteisöllisyyttä.
3. Huolehdi työntekijöistäsi

 • Pitkittynyt poikkeustilanne saattaa aiheuttaa erilaisia reaktioita eri työntekijöissä. Esimerkiksi työpaikalle palatessa osa saattaa olla huolissaan sairastumisesta samaan aikaan kuin osa haluaisi nopeasti palata normaaliarkeen. Muutostilanteet ja pitkittynyt poikkeustilanne saattavat aiheuttaa työyhteisössä ristiriitoja.
 • Työntekijän normaalista poikkeava käyttäytyminen saattaa olla merkki ylikuormituksesta. Pitkittynyt stressi ei kaikilla ilmene samalla tavoin. Mikäli huolestut yksittäisen työntekijän jaksamisesta, toimi työpaikkasi varhaisen välittämisen mallin mukaisesti. Osoita välittämisesi ja halusi auttaa.

4. Huolehdi myös omasta hyvinvoinnistasi!

 • Koronaviruksen aiheuttamat työssä käynnin rajoitukset, työtapojen muutokset ja töiden uudelleenjärjestelyt ovat kansallisessa ja kansainvälisessäkin tilanteessa poikkeukselliset.
 • Esimies joutuu poikkeustilanteessa huolehtimaan monista asioista normaalin arjen työn sujuvuuden lisäksi. Varmista, että pidät työpäivän aikana riittävästi taukoja ja että työpäiväsi eivät veny liikaa. Pidä mahdollisuuksien mukaan lomaa. Huolehdi omasta palautumisestasi ja siitä, että sinäkin saat tukea.

 Tutustu myös: 

Ohje etätyön tekemisen tueksi 

Vinkkejä hyvään uneen ja palautumiseen työstä  

Hyvän mielen työpaikka - työkalupakki esimiehelle  https://www.ttl.fi/tutkimushanke/hyvan-mielen-tyopaikka-tyokalupakki-esimiehille-2018-2020/ 

 

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut