Päivitetty 18.2.2021 (Julkaistu 19.3.2020.)
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Pitkittyneen koronaepidemiatilanteen vuoksi työpaikoilla joudutaan miettimään työhön liittyviä järjestelyjä ja toimintatapoja, joilla etätyö tai läsnätyö sujuisivat parhaiten. Työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista ja palautumisesta on tärkeää huolehtia sekä etä- että läsnätyössä.

Työntekijä

Huolehdi henkisestä hyvinvoinnistasi

 • Korona-aika on vaikuttanut kaikkien työhön jollain tavalla. Korona-aika luo uusia tarpeita, mutta myös mahdollisuuksia uudenlaiseen työn tekemiseen ja hyvinvoinnista huolehtimiseen niin työpaikalla, kotona kuin muissakin paikoissa, joissa työtä tehdään.
 • On tärkeää, että työsi on oikein mitoitettua ja pystyt palautumaan työkuormituksesta. Rasituksesta palautunut työntekijä saa enemmän aikaan työssä, tarttuu aktiivisesti asioihin ja oppii uutta. Myös työn liian vähäiset vaatimukset tai yksitoikkoisuus saattavat kuormittaa.
 • Huolehdi omasta palautumisestasi vapaa-ajalla ja tauota työtäsi myös työpäivän aikana. Voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi liikunnalla. Lähde vaikka ulos kävelylle. Maiseman vaihdos piristää, ja liikunta virkistää ja vähentää stressiä. Yritä muutenkin pitää kiinni terveellisistä elämäntavoista, sillä se edistää palautumista.
 • Palautumista auttaa, jos voit tehdä vapaa-ajalla asioita, jotka eivät liity työhösi, ovat sinulle tärkeitä ja itse valitsemiasi. Itselle sopivien rentoutumistapojen löytäminen, uusien taitojen oppiminen ja ajan viettäminen itsellesi tärkeiden ihmisten kanssa auttavat myös palautumaan työstä.
 • Jos työmääräsi tuntuu liian suurelta tai tarvitset tukea esimerkiksi osaamisen kehittämiseen, keskustele työtilanteestasi ja oppimiseen tarvitsemastasi ajasta esimiehesi kanssa.
 • Jos tunnet itsesi huolestuneeksi tai kuormittuneeksi, mieti, mikä tässä tilanteessa sinua erityisesti huolettaa. Huolen pilkkominen yksittäisiksi konkreettisiksi asioiksi voi lisätä hallinnan tunnetta, kun asioita voi lähteä työstämään yksi kerrallaan.
 • Yritä tunnistaa asiat, joihin voit itse vaikuttaa. Voit esimerkiksi suunnitella omaa työtäsi ja vapaa-ajan viettoasi. Oman elämän rajoittaminen koronan takia saattaa tuntua epäreilulta ja lamaannuttavalta. Ole aktiivinen ja yritä keskittyä niiden asioiden tekemiseen, jotka ovat mahdollisia sen sijaan, että harmittelisit tilannetta.
 • Seuraa omaa jaksamistasi ja hae tarvittaessa tukea työpaikalta tai asiantuntija-apua työterveyshuollosta. Hyödynnä myös itsehoito-ohjeita esimerkiksi täällä (Mielenterveystalo).

Huolehtikaa työyhteisössä toinen toisistanne

 • Jos teet paljon etätöitä, pidä päivittäin yhteyttä työkavereihisi ja esimieheesi puhelimella tai muilla etäyhteyksillä. Pyri määrittelemään työllesi selkeitä tavoitteita ja aikatauluja ja pyydä säännöllisesti palautetta omasta työstäsi.
 • Etäkokouksissakin voi välillä puhua muustakin kuin työasioista. Juokaa yhdessä, vaikka virtuaalisia aamukahveja. Miettikää työyhteisössä yhdessä ratkaisuja työkuorman hallintaan, yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja siihen, että kaikkien työt sujuvat.
 • Jaa huolesi työkavereiden tai läheistesi kanssa, koska jaettu huoli on kevyempi kantaa. Hyvät vinkit esimerkiksi etätyössä tylsistymisen ehkäisemiseksi kannattaa jakaa muillekin. Pidä yhteyttä sosiaalisiin verkostoihisi sähköisin keinoin tai tavatkaa ulkoilun merkeissä.
 • Seuraa oman organisaatiosi tiedottamista ja ohjeistuksia sekä viranomaisten tiedotteita kuten thl.fi. Tutustu myös Korona ja työ – ohjeet (Työterveyslaitos).

Esihenkilö 

Huomioi kaikki työntekijäsi, varmista töiden sujuminen ja huolehdi hyvinvoinnin edellytyksistä

 • Huomioi oman organisaatiosi johdon linjaukset ja ohjeet. On tärkeää, että työpaikalla ei anneta ristiriitaisia ohjeita.
 • Huolehdi siitä, että kaikkien työtehtävät on mietitty ja työn tavoitteet ovat selvillä.
 • Käykää yhteistä keskustelua siitä, miten työnteko on muuttunut ja miten muuttuneessa tilanteessa toimitaan.
 • Tuo esiin työpaikan visiota, yhteisiä tavoitteita ja työn mielekkyyden voimavaroja sekä vahvista yhteisöllisyyttä. Huolehdi siitä, että näkymä tulevaisuuteen säilyy.
 • Ole mahdollisuuksien mukaan säännöllisesti yhteydessä työntekijöihin ja anna lupa olla sinuun yhteydessä matalalla kynnyksellä. Pyri huomioimaan työntekijöiden erilaiset elämän- ja perhetilanteet: huomioi esimerkiksi yksin asuvat ja nuoret työntekijät.
 • Seuraa työntekijöiden työhyvinvointia. Muista kysyä kuulumisia ja huolehtia ajantasaisesta tiedon kulusta kaikille.
 • Työntekijän tavanomaisesta poikkeava käyttäytyminen saattaa olla merkki ylikuormituksesta. Pitkittynyt stressi ei kaikilla ilmene samalla tavoin. Mikäli huolestut yksittäisen työntekijän jaksamisesta, toimi työpaikkasi varhaisen välittämisen mallin mukaisesti. Osoita välittämisesi ja halusi auttaa.

Huolehdi myös omasta hyvinvoinnistasi

 • Koronaviruksen aiheuttamat työssä käynnin rajoitukset, työtapojen muutokset ja töiden uudelleenjärjestelyt ovat kansallisessa ja kansainvälisessäkin tilanteessa poikkeukselliset.
 • Esimies joutuu poikkeustilanteessa huolehtimaan monista asioista ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamisesta normaalin arjen ja työn sujuvuuden lisäksi. Varmista, että pidät työpäivän aikana riittävästi taukoja ja että työpäiväsi eivät veny liikaa. Huolehdi omasta palautumisestasi ja siitä, että sinäkin saat tukea.

 Tutustu myös: 

Ohje etätyön tekemisen tueksi 

Vinkkejä hyvään uneen ja palautumiseen työstä  

Hyvän mielen työpaikka - työkalupakki esimiehelle 

 

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut