Päivitetty 30.7.2020 (julkaistu 13.3.2020).
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Etätyö koronavirustilanteessa

Etätyö on kiinteästä työpaikasta ja työajasta riippumatonta työtä. Koronavirusepidemian aikana etätyötä on syytä tehdä kotona viruksen leviämisriskin pienentämiseksi. Toimistohotelleja, Hubeja ja muita yhteiskäyttöisiä tiloja kannattaa nyt välttää.

Etätyö tässä uudessa tilanteessa voi olla täysin erilaista kuin aikaisemmin. Etätyöhön tottumattomalle tilanne on uusi ja vaatii työrutiinien uudelleen muotoilua ja järjestelyitä, mikä voi aiheuttaa kuormittumista. Myös etätyötä jo aiemmin tehnyt voi puolestaan kohdata uusia haasteita kotonaan esimerkiksi perhetilanteen ja liikkumisvapauden rajoitusten vuoksi.

Koronatilanteessa etätyöhön perinteisesti liitetyt edut, kuten häiriöttömyys, työrauha ja keskittyminen sekä työssä kuormittumisen väheneminen, eivät välttämättä täysin toteudu. Tässäkin tilanteessa etätyön tekeminen kuitenkin perustuu työntekijän, esimiehen ja työnantajan väliseen luottamukseen, yhteiseen suunnitteluun ja sopimiseen sekä itseohjautuvuuteen.

Työnantaja ja esimies

 • Hyödyntäkää organisaationne etätyöohjeistusta työskentelystä sovittaessa. Nyt on myös hyvä mahdollisuus kerätä tietoa ohjeistuksen päivittämiseen.
 • Etätyöstä kannattaa tehdä kirjallinen sopimus, jos se suinkin on tässä tilanteessa mahdollista. Uudessa työaikalaissa määritelty joustotyö sisältää etätyön. Tietoa joustotyösopimuksen sisällöstä löydät työaikalaista.
 • Varmistakaa etukäteen, että työntekijöillä on riittävät teknologiset välineet ja valmiudet etätyön tekemiseen.
 • Jos käytätte virtuaalisia viestintätapoja tai kokouksia (esimerkiksi Skype, Teams, Zoom), tutustukaa tekniikkaan esimerkiksi tiimikokouksessa.
 • Työnantajan terveyden ja turvallisuuden huolehtimisvelvoite koskee myös etätyötä. Varmistakaa, että etätyötä tekevät ja johtavat tietävät miten työlainsäädäntöä sovelletaan ja miten vakuutusturva toteutuu etätyössä. Tutustu Työturvallisuuskeskuksen ohjeiseen: Etätyössä turvallisesti, ohjeita työnantajalle ja työntekijälle (TTK).

Koronavirusepidemian aikana erityisesti huomioitavaa

 • Sopikaa etätyön tekemisen paikaksi työntekijän oma koti tai vastaava paikka.
 • Varmistakaa, että uusia etätyöntekijöitä ohjataan ja tuetaan työskentelyn aloittamisessa tarpeen mukaan, erityisesti tulee varmistaa tietotekninen tuki pulmatilanteissa
 • Järjestäkää tilaisuuksia jakaa kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja pulmatilanteita sekä kysellä kuulumisia.
 • Mikäli työntekijällä on lapsen hoidon, sairastuneen omaisen tai etäkoulun takia tarvetta joustaa työn teon ajankohdissa, sopikaa miten työtä voi jaksottaa ja huolehtia myös levosta. Tarvittaessa osa-aikatyö voi olla väliaikainen mahdollisuus.
 • Mikäli työntekijöitä on karanteenissa: Arvioikaa karanteeniin määrättyjen oireettomien henkilöiden mahdollisuus ja tarve tehdä etätyötä tapauskohtaisesti.

Työntekijä

 • Sovi etätyönä tehtävistä töistä esimiehesi kanssa.
 • Valmistaudu etätyöpäivään samalla tavoin kuin mihin tahansa työpäivään. Pane työvälineet kuntoon edellisenä iltana ja tarkista seuraavan päivän aikataulut.
 • Selvitä itsellesi, mitä haluat saada aikaan etätyöpäiväsi aikana. Laadi itsellesi tehtäväluettelo ja seuraa sen perusteella, kuinka tehokkaasti työskentelet.
 • Varmista etukäteen, että voit käyttää kotoa kaikkia työsi kannalta olennaisia tietoja.
 • Pidä kiinni rutiineista. Mieti, miten parhaiten siirryt työmoodiin, esim. aamulenkki ennen työpäivän aloittamista. Pidä ruoka- ja kahvitauko.
 • Huolehdi työergonomiasta ja vaihtele työasentoja.
 • Pidä taukoja aivan kuin toimistossakin. Väsyessäsi liiku ja tee venytyksiä.
 • Mieti, missä haluat työskennellä, tunnet olosi mukavimmaksi ja pystyt keskittymään parhaiten.
 • Huolehdi siitä, että kotona tai etätyöpaikassasi on riittävän rauhallista.
 • Jos olet etätöissä perheesi kanssa, suunnitelkaa yhdessä etätyöpäivän kulku esim. aamulla työmaakokouksessa. Katso tästä tarkemmin "Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi” ja ” Näin yhdistät etätyön ja kotikoulun (Työpiste-verkkolehti)”.
 • Ole aloitteellinen. Ilmoita esimiehellesi ja ryhmäsi työtovereille, mitä teet ja miten edistyt.
 • Ole mahdollisuuksien mukaan tavoitettavissa esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse.
 • Muista myös järjestää itsellesi häiriöttömiä keskittymisen mahdollistavia työskentelyjaksoja. Sovi esimiehen kanssa mikäli on tarvetta jaksottaa työtä aamuihin tai iltoihin työrauhan takaamiseksi.

Koronavirusepidemian aikana erityisesti huomioitavaa

 • Älä tee töitä sairaana.
 • Jos et pysty pitämään kiinni sovituista työaikataulustasi, informoi esimiestä tilanteesi muutoksista. Miettikää yhdessä ratkaisukeinot.
 • Huolehdi omasta hyvinvoinnista, ulkoilusta, levosta ja palautumisesta. Ole armollinen itsellesi.
 • Jos joudut etätöihin siksi, että perheenjäsenesi tai läheisesi on altistunut koronatartunnalle tai saanut tartunnan, tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Huoli syö voimavaroja ja haittaa keskittymistä työhön.
 • Keskustele tilanteesta tarpeen mukaan työkavereiden, esimiehen, ystävien tai terveydenhoidon ammattilaisten kanssa.
 • Työtapaturmaksi määritellään tapaturma, jolla on selkeä syy-yhteys toimenkuvan mukaiseen työhön. Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella täydennät vakuutusturvaasi

Fyysisen etäisyyden ylläpitäminen lisää etäkokouksien määrää, tutustu uutisessamme etäkokouksiin liittyviin vinkkeihin. Sovella muita etätyön vinkkejä poikkeava tilanne huomioiden. Etätyöpäiviä tulossa? Vinkit työntekijälle ja työnantajalle

Tutustu myös 

Ohje työnantajille työhön paluun tueksi 

Ohje henkisen hyvinvoinnin tueksi työhön paluun aikana 

Ohje ja toimenpidesuositukset työnantajille koronavirusepidemiaan varautumiseksi 

Lisätietoa viestinta@ttl.fi

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut