Julkaistu 9.4.2020.
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.
Sisältö tarkistettu 15.12.2020

Työterveyshuollossa tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen (TANO) sisältö perustuu aina yhdessä asiakkaan kanssa todettuun tarpeeseen.

Mieti ensimmäiseksi, mikä ohjauksen ja neuvonnan tavoite on ja mitä digitaalista välinettä käytät eri palveluihin. Ota välineen valinnassa huomioon myös se, mitä teknologiaa asiakasorganisaatioissa on jo käytössä.

Taulukko. Esimerkkejä työterveyshuollon digitaalisten tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen palveluista ja käytettävästä teknologiasta (Karppi ym. 2018).

 

Tietojen anto

Neuvonta

Ohjaus

Palvelun luonne

Rutiininomainen, selkeitä ja rajattuja asiakokonaisuuksia

Rajattu, spesifi

Räätälöity

Tietojen anto tiettyyn aiheeseen liittyvistä seikoista tai ohjauksesta työterveyshuoltoon yksilölle tai ryhmälle

Henkilökohtainen tai tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyvä neuvonta

Yksilö- tai ryhmäohjaus

Ajallisesti nopea

Ajallisesti nopea

Pitkäkestoinen Prosessinomainen

Digitaaliset sisäiset kanavat

Intranet
Blogit
Yrityksen sisäinen sosiaalinen media, esim. Yammer

Chat
Sähköposti
Videoneuvottelu
Yrityksen sisäinen sosiaalinen media
Intranet

Web- ja mobiilisovellukset
Videoneuvottelu

Digitaalisen palvelun sisällön muoto

FAQ
Blogikirjoitukset
Opasvideot
Sosiaalisen median sisällöt
eLearning-materiaalit
Muistutukset

Vastaukset asiakkaan spesifeihin kysymyksiin
Keskustelut yrityksen sosiaalisessa mediassa
eLearning-materiaalit
Blogikommenttien vastaukset

Räätälöidyt etäohjaussovellukset Liikunta- ja ruokapäiväkirjasovellukset

 

Verkkovälitteinen ohjaus sopii sekä yksilö- että ryhmäohjaukseen

Huomioi seuraavat hyödylliset käytännöt

 • Varaa suunnitteluun riittävästi aikaa
 • Suunnittele ja valmistele erityisesti ryhmänohjaus vaihe vaiheelta, koska verkossa on vaikeampaa muuttaa suunnitelmaa ohjauksen aikana
  • Suunnittele aikataulutus ja viesti se osallistujille
  • Suunnittele myös riittävästi tauotusta - lyhyetkin tauot auttavat ylläpitämään kiinnostusta
 • Sovi mahdollisuuksien mukaan teknisestä tuesta niin itsellesi kuin osallistujille
 • Ohjeista osallistujat ennakolta sovelluksen käyttöön
 • Aloitus on tärkeä
  • aktivoi osallistujat ensimmäisen kymmenen minuutin aikana esim. lyhyellä esittelyllä, tehtävällä, chat-kommentilla tai kuulumisten vaihtamisella
  • sovi osallistujan/ien kanssa yhdessä tai tee muuten selväksi ohjauksen tavoitteet
 • luo osallistujille luottamuksen ja osallisuuden tunne
  • kerro verkkoyhteyden suojauksesta
  • käytä nimiä
  • osallistujien positiivinen kannustus, myönteisyys vuorovaikutuksessa ja motivointi ovat tärkeitä
  • osoita oma kiinnostuksesi ja samaistuminen osallistujan/ien kokemuksiin
  • nosta verkkovälitteisyys yhdeksi puheenaiheeksi
 • sisällytä ohjaukseen vuorovaikutuksellisuutta
  • verkon välityksellä keskusteltaessa puheen välittymisessä on pieni viive, jonka vuoksi on vaikea ennakoida, kuka ottaa seuraavan puheenvuoron
  • jaksa odottaa vastauksia kysymyksiisi ja jätä puheeseen taukoja, joiden aikana osallistujat voivat luontevasti esittää kysymyksiä
  • käytä erilaisia tehtäviä ja osallistujia aktivoivia elementtejä
  • kameran käyttö mahdollistaa ei-kielellisen viestinnän
 • seuraa, että osallistujat pysyvät mukana
  • katkosten sattuessa saata kaikki osallistujat ajan tasalle siitä, missä ollaan menossa
 • verkko-ohjaus on intensiivistä ja kuormittaa usein kasvokkaista ohjausta enemmän - huolehdi myös omaan aikatauluusi riittävästi taukoja

Muita oppaita

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut