Julkaistu 1.4.202.
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Jätehuollon varautumissuositusta täydentäviä ohjeita yhteistyössä YM:nSTM:n ja THL:n kanssa 

1. Jätteenkuljettajan altistuminen koronavirukselle jätteiden vastaanottohallissa 

Purkutapahtuma polttolaitoksen tai muun vastaavan jätteenkäsittelylaitoksen vastaanotto on normaalistikin riskipaikka jätekuljettajille. Tämä on otettava huomioon työsuojeluohjeissa ja työssä on aina tarpeen suojautua asianmukaisesti ja muistaa hyvä hygienia. Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä ja työympäristöstä työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Purkutapahtumassa ilmaan leviää herkästi kaikenlaisia mikrobeja altistaen työntekijän niille. Lisäksi avoimesta jätebunkkerista tai vastaavasta tilasta voi myös kulkeutua mikrobeja työntekijän hengitysvyöhykkeelle.  

Purkutapahtuman riskien edelleen vähentämiseksi toiminta voidaan järjestää esimerkiksi niin, että kuljettajat eivät poistu autosta vastaanottohallissa, vaan kuorman purkuun liittyvät toimenpiteet hoitavat hallissa olevat tätä varten suojautuneet työntekijät, jotka hoitavat varusteidensa desinfioinnin kunnolla. Tämä on hyvä käytäntö kaikissa oloissa. 

Uuden koronaviruksen suhteen riski on vähäisempi kuin esim. bakteereiden ja homeiden kohdalla, sillä virukset eivät pysty lisääntymään jätteissä. Kaikenlaisessa pintakontaminaatiossakin riski pienenee merkittävästi ajan kuluessa, koska virus ei pysy pitkään tartuntakykyisenä ihmissolujen ulkopuolella. Nenäliinoissa ym. eritteisissä materiaaleissa soluja on läsnä enemmän ja virus voi pysyä niiden sisällä pitempään tartuntakykyisenä. Näissäkin jätteissä solut kuolevat varsinkin kuivumisen seurauksena ja virukset tuhoutuvat. Lisäksi jätteiden joukossa virukset tuhoutuvat myös sen seurauksena, että muut mikrobit kuten homesienet tuhoavat niitä. 

2. Jäteastioiden pesu  

Jäteastioiden pesuja voidaan tehdä myös koronapandemian aikana, kun muistetaan oikea suojautuminen. 

Jäteautoissa tehtävät astioiden pesut ovat suhteellisen turvallisia, kun huomioidaan tuulen suunta ja se, ettei lähistöllä ole yleisöä pesun aikana. Kuljettaja voi ohjata pesua auton molemmilta puolilta, joten hän voi asettautua pesutilanteeseen tuulen yläpuolelle, jolloin mahdolliset aerosolit leviävät hänestä poispäin. Tällöin hänelle riittää normaali suojavarustus eli ei tarvita hengityksensuojaimia. Jos jäteastiat joudutaan pesemään käsin painepesurilla, on riski lähikontaktiin lika-aerosolin kanssa suurempi. Lisäsuojautumiseen tarvitaan tällöin hengityksen- ja silmiensuojainta.  

Koronaviruksen elin- ja tartuntakyky heikkenee nopeasti ihmisen ulkopuolelle joutuessaan, joten useimmissa pesutilanteissa ei ole läsnä tartuttavia koronaviruksia. Hyvät käytännöt ja suojautuminen ovat kuitenkin tarpeellisia aina, koska jätteiden joukossa on muitakin mikrobeita, joista voi aiheutua terveyshaittaa.  

Katso  YM ja STM tiedote ja suositukset 20.3.2020
Suositukset turvaamaan sujuva jätehuolto koronaviruksesta huolimatta – jätteiden lajitteluun ei tarvita muutoksia kodeissa 

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut