Ohje päivitetty 20.12.2021 (Ohje julkaistu 11.9.2020.)
Ohjetta päivitetään tilanteen muuttuessa.

Suu-nenäsuojain on tarkoitettu ensisijaisesti estämään käyttäjänsä hengitystie-eritteiden kuten pisaroiden leviämistä. Hengityksensuojaimet, kuten suodattavat puolinaamarit (FFP), on tarkoitettu estämään ilman epäpuhtauksien pääsy käyttäjänsä hengitykseen. Ne suojaavat myös  hienojakoisilta ilmassa leijuvilta aerosoleilta.

Testaus

FFP-suojainten suodatuskyvyn testi on huomattavasti vaativampi kuin suu-nenäsuojainten bakteerien suodatuskyvyn testi. Ero johtuu hiukkaskoon ja testiaerosolin virtausnopeuden erosta testeissä. Testituloksia näiden välillä ei voi verrata muutoin, kuin toteamalla, että heikoimman eli FFP1-luokan hengityksensuojaimelta vaaditaan parempaa suodatuskykyä kuin minkään suu-nenäsuojainten luokan. Lisäksi FFP-luokan suojaimilta odotetaan, että niiden tulee tiivistyä kasvoille. FFP-suojaimet suojaavat ilmassa leijuvilta aerosoleilta. Tutkimuksissa on todettu, että suu-nenäsuojaimet  suojaavat aerosoleilta hyvin heikosti.

Standardin EN 14683 vaatimuksia suu-nenäsuojaimille

Vaatimus

Tyyppi I

Tyyppi II

Tyyppi IIR

Bakteerien suodatuskyky, BFE, %*

≥ 95

≥ 98

≥ 98

Paine-ero eli hengitysvastus, Pa/cm2

< 40

< 40

< 60

Roiskesuojaus, kPa

Ei vaadita

Ei vaadita

≥ 16

Mikrobinen puhtaus, cfu/g

≤ 30

≤ 30

≤ 30

Kudosyhteensopivuus EN ISO 10993-1**

Vaaditaan kaikilta tyypeiltä.

*Aerosolin virtausnopeus on 28,3 l/min. Kokojakauman keskiarvo on 3,0 mikrometriä.
** Tuotteelle tehdään allergiaan ja myrkyllisyyteen liittyvät standarditestit.

Standardin EN 149:2001+A1:2009 vaatimuksia suodattaville puolinaamareille eli FFP-luokan hengityksensuojaimille

Vaatimus

FFP1

FFP2

FFP3

Kokonaisvuoto käyttäjän yllä, täytyttävä 46 tuloksessa 50 yksittäisestä tuloksesta, %

≤ 25

 

≤ 11

 

5

Kokonaisvuodon keskiarvo, täytyttävä kahdeksalla 10 yksittäisestä käyttäjästä, %

≤ 22

≤ 8

≤ 2

Suojaimen suodatuskyky,
natriumkloridi ja parafiiniöljy, %

≥ 80

≥ 94

≥ 99

Sisäänhengitysvastus 95 l/min virtauksella, mbar

≤  2,1

≤  2,4

≤ 3,0

Uloshengitysvastus 160 l/min virtauksella, mbar

3,0

≤  3,0

 3,0

Hengitysilman hiilidioksidipitoisuus, %

≤ 1,0

≤ 1,0

≤ 1,0


Kokonaisvuoto testataan 6 km/h kävelevillä koehenkilöillä testauskammiossa natriumkloridiaerosolilla. Kokonaisvuodolla tarkoitetaan suodattimen läpi ja suodattimen reunoilta tulevaa hiukkasten vuoto maskin sisään, kun maski on testissä käyttäjän yllä. Hiukkasten kokojakauma testissä on 0,02–2 mikrometriä ja keskiarvo 0,6 mikrometriä.

Suojaimen suodatuskyvyn testissä  aerosolin virtausnopeus on 95 l/min. Hiukkasten kokojakauman keskiarvo natriumkloriditestissä on 0,6 mikrometriä ja parafiiniöljytestissä 0,4 mikrometriä.

FFP-suojaimilla on lisäksi muita vaatimuksia, jotka liittyvät mm. syttyvyyteen, lujuuteen, haitattomuuteen, käyttöohjeisiin, merkintöihin ja jatkuvaan tuotteen valmistuksen valvontaan.

Tutustu myös

Hengityksensuojaimet ja maskit (Tukes)

Lisätietoa  viestinta@ttl.fi  

Työterveyslaitoksen ohjeet on tehty yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Seuraamme myös Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan tautiviraston (ECDC) julkaisuja.

Euroopan tautiviraston COVID-19-sivut

Maailman terveysjärjestön (WHO) koronavirussivut