Työterveyslaitos

Esimiesten työturvallisuus -verkkokoulutus  KOKEILE MAKSUTTA

Saat maksuttomat kokeilutunnukset, kun suunnittelet yli viiden esimiehen koulutusta organisaatiossanne. Kokeilun kautta pääset valitsemaan teille hyödyllisimmät moduulit ennen ostopäätöstä.
Kokeiltuasi saat halutessasi tarpeitanne vastaavan koulutustarjouksen Työterveyslaitokselta.

Tunnuksilla voit tutustua kaikkiin verkkokoulutusmoduuleihin:

1. Työturvallisuuden vastuut: Esimiehellä on merkittävä rooli turvallisen työpaikan rakentajana. Moduulissa opit, miten lakisääteiset turvallisuusvastuut jakautuvat työpaikalla ja tunnistat oman roolisi.

2. Turvallisuusviestintä: Johtamisesta on jopa 90 % viestintää. Moduulissa perehdyt tärkeimpiin työturvallisuuteen vaikuttaviin viestintäkäytäntöihin ja miten saat niistä enemmän irti.

3. Vahingoista oppiminen: Kuinka ottaa vaaratilanteesta opiksi? Moduulissa opit esimerkkitapauksen kautta tutkimaan työtapaturmia: selvittämään tapahtumaan johtaneet tekijät ja määrittämään korjaavat toimenpiteet.

4. Työhyvinvointi: Hyvinvoiva esimies ja henkilöstö ovat tärkeä voimavara ja kilpailuvaltti. Moduulissa opit, miten voit huolehtia omasta jaksamisestasi esimiestyössä ja miten voit esimiehenä tukea henkilöstösi työhyvinvointia.

5. Työmatkaliikenteen turvallisuus: Tapaturmista suuri osa tapahtuu työmatkoilla. Moduulissa saat ideoita hyvistä keinoista vaikuttaa työmatkaliikenteen turvallisuuteen työpaikalla.

6. Riskien arviointi: Vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin pohjalta varmistetaan puuttuminen turvallisuuden kannalta merkittävimpiin kehittämiskohtiin. Moduulin läpikäytyäsi tunnet riskien arvioinnin roolin turvallisuuden edistämisessä sekä arviointiprosessin eri vaiheet.

7. Henkilönsuojaimet: Henkilönsuojaimet ovat välttämätön mutta viimeinen suojautumiskeino työn vaaroja vastaan. Esimiehenä roolisi työpaikan suojainkulttuurin rakentamisessa on merkittävä, ja moduulissa saat siihen eväitä.

Tehosta oppimistulosta työpajalla
Itsenäisen verkko-opiskelun kautta esimiehet perehtyvät perusasioihin työturvallisuudesta. Verkkokoulutuksen jälkeen suosittelemme lisämaksullista työpajaa, jolla vahvistetaan organisaationne omia työtapoja. Työpaja räätälöidään organisaatiollenne sopivaksi.

Jos haluat kouluttaa yksittäisiä esimiehiä,
ilmoittaudu suoraan avoimeen koulutukseemme.

 

Tilaa kokeilutunnukset

Täytä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen ja tilaa maksuttomat kokeilutunnukset.

form title is hidden